Ασφαλιστικά και φορολογικά οφέλη από τα ομαδικά ασφαλιστήρια( άρθρο και video) !

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ!

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ολιστική προσέγγιση  από την πλευρά του ασφαλιστικού όσο και από την πλευρά του φορολογικού αποτελέσματος στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.

Ασφαλιστικά οφέλη:

  • Χαμηλό ασφάλιστρο σε σχέση με την σύναψη ατομικού συμβολαίου από τον εργαζόμενο μόνο του.
  • Το ομαδικό ασφαλιστήριο δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας στον εργαζόμενο καθώς επίσης και την αφοσίωσης στο εργοδότη. Δημιουργεί θετική κουλτούρα στον οργανισμό και δημιουργεί κλίμα θετικό.
  • Βοηθά εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα να έχουν πρόσβαση σε υψηλές παροχές νοσοκομειακής κάλυψης.
  • Συνηθώς δεν χρειάζεται να γίνεται έλεγχος υγείας ή προασφαλιστικός έλεγχος στα ομαδικά σε σχέση με ατομικά των εργαζομένων.
  • Μπορούν να προσθέσουν μέλη των οικογενειών τους με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο.

 

Φορολογική αντιμετώπιση-Οφέλη:

Σύμφωνα με το άρθρο 22  κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Ακόμα σύμφωνα άρθρο 14 του Ν.4172/2013 από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:  περίπτωση ια αναφέρεται  ότι  τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

Συμπέρασμα: Εάν η δαπάνη είναι  για κάθε εργαζόμενο είναι μέχρι 1500 ευρώ εκπίπτει εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 και 23 Ν.4172/13. Εάν η δαπάνη ξεπερνά τα 1500 ευρώ το υπερβάλλον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται ο εργαζόμενος με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών. Για την επιχείρηση θεωρείται δαπάνη κανονικά με βάσει το άρθρο 22 και 23 κ λαμβάνοντας υπόψιν και το άρθρο 14 Ν172/2013 που αναφέραμε πιο πάνω.

Παράδειγμα: Εμπορική  επιχείρηση αποφασίζει να ασφαλίσει το προσωπικό της 10 άτομα με ομαδικό συμβόλαιο για νοσοκομειακή καλύψη. Το κόστος άνα άτομο είναι 35 ευρώ το μήνα . Άρα μιλάμε για μια συνολική δαπάνη  350 ευρώ το μήνα για 12 μήνες συνολικά 4200 το χρόνο. Τα 4200 ευρώ είναι δαπάνη για την επιχείρηση τηρώντας τις προδιαγραφές του άρθρου 22 και 23 Ν.4172/2013, ενώ επίσης τα 420 ευρώ το χρόνο (35*12)  δεν είναι παροχή σε είδος για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά λόγω του ότι δεν ξεπερνά τα 1500 ευρώ (άρθρο 14 Ν.4172/2013).

Λαμβάνοντας τα παραπάνω παρατηρούμε ότι  μία τέτοια παροχή της επιχείρησης δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Είναι προτιμότερο κάποιας μορφής τέτοιας αύξησης να δοθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατι τα οφέλη είναι περισσότερα από το να δινόταν με αύξηση του μισθού και στο οποίο θα είχε και κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Η ασφάλιση είναι η πιο έξυπνη ιδέα κοινωνικής συμμαχίας που εφηύρε ποτέ ο άνθρωπος!

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-  IFRS(Δ.Λ.Π)  BY A.I.A.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ FINANCIAL PLANNER SQF3  -ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣH ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ B.R.M.A.

Σταύρος Γραμματικόγιαννης

Λογιστής - Φοροτεχνικός | IFRS BY A.I.A. | Σύμβουλος επιχειρήσεων | Financial planner

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ