Νέο Ε3: Τελικά ο διαχωρισμός των εσόδων ανά Κ.Α.Δ είναι εφικτός;

0
576

 

Απόστολος Νικ. Δασκαλόπουλος

Λογιστής – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

Πτυχ. Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.

MSc Διασφάλιση Ποιότητας Ε.Α.Π.

Ελευθερίου Βενιζέλου 90, Βόλος

Επιστημονικός συνεργάτης του taxvoice.gr

6977414783 , 2421070067

 

Με την κοινοποίηση του Εντύπου Ε3 με το έγγραφο Ε.2026/2019, για το Φορολογικό Έτος 2018 μπήκε για πρώτη φορά στη ζωή μας ο κωδικός 023 περί «Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.»

Αναφέρεται χαρακτηριστικά :

«Ειδικότερα, στον κωδικό 023 διενεργείται επιμερισμός των “Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών” ανά Κ.Α.Δ. βάσει του εσωτερικού υποπίνακα, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis. Για το φορολογικό έτος 2018 η ανάλυση του κωδικού 023 είναι προαιρετική μέχρι 3ο βαθμό (εξαψήφιος Κ.Α.Δ.). Από το φορολογικό έτος 2019 η ανάλυση του κωδικού 023 θα διενεργείται βάσει των Κ.Α.Δ. όπως έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis (μέχρι 4ο βαθμό)».

Βλέπουμε ότι για το φορολογικό έτος 2018 ο εν λόγω κωδικός ήταν προαιρετικός στη συμπλήρωσή του κάτι που διευκόλυνε τους συναδέλφους στην πράξη.

Ας δούμε όμως αν ο συγκεκριμένος κωδικός μπορέσει στην πράξη να υλοποιηθεί (δεν αναφερόμαστε για το φορολογικό έτος 2019 διότι τα συστήματα όλων των συναδέλφων ούτε ακόμα και τώρα είναι πλήρως εναρμονισμένα με κάτι τέτοιο…) και αν είναι και σωστό να υλοποιηθεί.

Αρχικά να πούμε ότι η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή τους προβληματισμούς της για τον εν λόγω κωδικό με ανακοίνωσή της.

Ο Ν. 4172/2013, που είναι ο βασικός νόμος φορολογίας σε ισχύ, στο Κεφάλαιο Γ΄ και συγκεκριμένα στο Άρθρο 21 («Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα») προσδιορίζει επακριβώς τι θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ προηγουμένως στο Άρθρο 7 του ανωτέρου Νόμου υπάρχει η κύρια διάκριση των πηγών εισοδήματος. Εν τούτοις, πουθενά στον Νόμο δεν υπάρχει αναφορά για την υποκατηγοριοποίηση των συνόλων που ορίζονται ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επίσης στον Ν. 4308/2014 στο Άρθρο 3, παράγραφος 12 αναφέρεται:

«Όταν, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων – εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν :

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.

β) …»

Και στα δύο σημεία γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να αναφερθεί ο διαχωρισμός του γενικού εσόδου σε υποσύνολα (οπότε και ανά Κ.Α.Δ.), π.χ. για τα έσοδα από πώληση εμπορευμάτων κ.λπ.

Οπότε, μήπως, ο κωδικός 023 στην ουσία βρίσκει απέναντι του, τους Νόμους που ορίζουν:

α) το λογιστικό σύστημα που ακολουθεί μια επιχείρηση (Ν. 4308/2014) και

β) του φορολογικού δικαίου της Χώρας (Ν. 4172/2013);

Τέλος , μήπως η χρήση του κωδικού 023 για καθαρά στατιστικούς λόγους ΜΟΝΟ προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει και η συνέχιση της προαιρετικής συμπλήρωσής του , θα έλυνε όλα τα πιθανά προβλήματα;

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ