Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

  Νέοι φορολογικοί έλεγχοι. Ποιες υποθέσεις θα ελεγχθούν με προτεραιότητα;

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ορίζονται οι προτεραιότητες των υποθέσεων που θα ελεγχτούν ενώ  παράλληλα  μπαίνει σε λειτουργία   το αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης το οποίο βασίζεται στην τεχνική νοημοσύνη.

  Με βάση λοιπόν την απόφαση αυτή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για τέλεση σοβαρών αδικημάτων φοροδιαφυγής τότε με απόφαση των προϊσταμένων των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων μπορεί να δοθεί άμεση προτεραιότητα σε συγκεκριμένους στοχευμένους ελέγχους  . 

  Βασιζόμενη σε αυτή τη λογική η απόφαση του διοικητή εξειδικεύει τους  φορολογικούς ελέγχους που θα διεξαχθούν άμεσα και τους αναφέρουμε παρακάτω :

  • 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με
  • άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
  • επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων,
  • κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων,
  • επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
  • 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ
  • 170 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΥΕΔΔΕ
  • 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τις ΥΕΔΔΕ.

  Οι  παραπάνω υποθέσεις  προέρχονται από τις  εκκρεμείς υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ κατά την 31.10.2022. Οι υποθέσεις αυτές αξιολογούνται από το αυτοματοποιημένο μοντέλο και την μοριοδότηση που δίνει κατατάσσονται ανά εκάστη ΥΕΔΔΕ σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης

  Ελέγχονται λοιπόν κατά προτεραιότητα εκείνες οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση.

   Τα κριτήρια και οι συνδυασμοί αυτών που χρησιμοποιούνται για την αντικειμενική αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποθέσεων περιλαμβάνονται σε ειδικό παράρτημα το οποίο δεν δημοσιοποιείται κάτι που είναι απολύτως λογικό.

  ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

  Σύμφωνα με την απόφαση, οι προϊστάμενοι των ΥΕΔΔΕ, αν, από στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου υποθέσεων που δε βρίσκονται σε υλοποιήσιμη σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, μπορούν να ανακατατάξουν την σειρά των υποθέσεων ανάλογα με τη σημαντικότητά τους, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται.

  Μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων του αρχικού πίνακα θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς και να γνωστοποιηθεί στη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

  Περαιτέρω ανακατατάξεις υποθέσεων κατά τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να αιτιολογηθούν επαρκώς και να γνωστοποιηθούν στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης του έτους.

  Ανεξάρτητα από την αυτές που ελέγχονται με βάσει το ειδικό μοντέλο θα ελεγχθούν και οι παρακάτω υποθέσεις :

  • Έρευνες που σχετίζονται με αξιοποίηση νέων πληροφοριών , ειδικές έρευνες στους τομείς ηλεκτρονικού εμπορίου , πλατφόρμες παραγγελιοληψίας και διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής καθώς και έρευνες που σχετίζονται με ενδοκοινοτικές απάτες ΦΠΑ .
  • Yποθέσεις ταυτόχρονων ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.
  • Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργειών .
  • Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.
  • Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.
  • Έρευνες για τις οποίες έχει διαβιβαστεί ειδική έκθεση ελέγχου λήψης διασφαλιστικών μέτρων στην αρμόδια υπηρεσία  
  • Προτεραιοποιημένες έρευνες, οι οποίες διαβιβάζονται από επιχειρησιακή δομή (ΥΕΔΔΕ), λόγω διενέργειας ελέγχου από την ΥΕΔΔΕ υποδοχής, για τις ίδιες οντότητες και για επικαλυπτόμενες φορολογικές περιόδους, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

  Πρόεδρος ACIS COUNSULTING SA

   

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Γράψτε ένα σχόλιο

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  Ει΄σαγετε το ονομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ