Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024

  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

  Της Μπλάτσιου Ελισάβετ

  Χρημ/κος Σύμβουλος -Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια

  Msc Λογιστικής,και Χρηματοοικονομικών

   

  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Τι είναι η διαμεσολάβηση; είναι ένας εναλλακτικός, εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης των διαφορών ο οποίος συμβάλλει στην ταχεία επίλυση των υποθέσεων.

  Αναλυτικότερα

  Αν και στο λειτουργεί εξωτερικό  για δεκαετίες στο σημειώνοντας πολύ μεγάλη επιτυχία, στην Ελλάδα ο ως άνω θεσμός εισήχθη  με τις διατάξεις του νόμου 3898/2010 (με τον οποίο ενσωματώνεται στην Ελλάδα η οδηγία 2008/52/ΕΚ), και τον οποίο αντικατέστησε ο νόμος 4640/2019 και ο οποίος θεσπίζει υποχρεωτική διαμεσολάβηση σε ευρύ φάσμα υποθέσεων, όπως εμπορικού, αστικού, εμπράγματου, κτηματολογικού, πολεοδομικού δικαίου.

  Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 4640/2019: Ως διαμεσολάβηση, νοείται μια  εκούσια διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να επιλύσουν μία διαφορά τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή με στόχο να έρθουν σε μια συμφωνία

   

  Είναι μια ευέλικτη διαδικασία που εγγυάται την ισοτιμία των μερών της καθώς και την ισονομία αυτών. Την χαρακτηρίζει η αμεροληψία και η ουδετερότητα την οποία εξασφαλίζει ο ανεξάρτητος τρίτος, δηλαδή ο διαμεσολαβητής.

   

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου νόμου ως διαμεσολαβητής, νοείται τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα συμμετέχοντα μέρη και τη διαφορά, το οποίο αναλαμβάνει να διαμεσολαβήσει με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντάς τα να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση για τη διαφορά τους.

   

  Η διαδικασία αυτή διέπετε από κανόνες τους οποίους ο διαμεσολαβητής οφείλει να ενημερώσει τα μέρη, πριν την έναρξη της διαδικασίας.

  Εάν στο τέλος καταλήξουν τα μέρη σε συμφωνία συντάσσεται από τους δικηγόρους των μερών και επισυνάπτεται στο πρακτικό. Αυτή η συμφωνία αποτελεί τίτλο εκτελεστό  εφόσον κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου κατά τόπους δικαστηρίου .

   

   

   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ