Φορολογική ενημερότητα. Πότε δεν μπορεί να λάβει κάποιος;

0
571

Μια νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή ορίζει τις περιπτώσεις που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα από την νέα ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση πιστοποιητικού και στους φορολογούμενους με χρέη.

Η απόφαση λοιπόν προβλέπει τα εξής :

  • Αν διαπιστωθεί οικονομικό έγκλημα η μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή
  • Σε περίπτωση που το αποδεικτικό ενημερότητας το χρειαζόμαστε για μεταβίβαση ακινήτου η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος στα ακίνητα και υπάρχουν
  • Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, εάν   είναι φυσικό πρόσωπο και άνω των 50.000 ευρώ, εάν  είναι νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση το ύψος τους να υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας.
  • Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη για την καταβολή τους, άνω των ανωτέρω ορίων ποσών και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του πρωτοφειλέτη.
  •  Στο ποσό των ετησίως βεβαιωμένων οφειλών δεν συνυπολογίζονται οι υφιστάμενες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ποσά οφειλών που έχουν μειωθεί. Για την εφαρμογή του ορίου των 10.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, το ύψος των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος υπολογίζεται ξεχωριστά ανά πρωτοφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και δεν λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του που τυχόν έχουν βεβαιωθεί σε βάρος περισσότερων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων.
  • Αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή που δεν είναι σε ρύθμιση, και είναι μεγαλύτερες των 50.000 ευρώ, εάν ζητάμε το αποδεικτικό για είσπραξη χρημάτων.
  • Διαγραφή οφειλών, λόγω ακύρωσης για τυπικούς λόγους προηγούμενης βεβαίωσης, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα βεβαίωση.
  • Εάν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής ή απάτης ή οικονομικού εγκλήματος πριν την έκδοση της ενημερότητας .
  • Σε περιπτώσεις στις οποίες μετά από χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου πιθανολογείται κίνδυνος για την είσπραξη της οφειλής.
  • Σε λοιπές περιπτώσεις που πληροφορείται η φορολογική διοίκηση με οποιονδήποτε τρόπο την επικείμενη βεβαίωση μεγάλων οφειλών.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕΛΟ

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ