Ο δεκάλογος της οικονομίας την εβδομάδα που πέρασε!

0
779

Γνωρίζετε ότι…

1.Χρηματοδότηση νέων μικρομεσαίων τουριστικών  επιχειρήσεων
Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:
– Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
– Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην αναλυτική πρόσκληση. 
Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης.
– Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
– Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
– Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
– Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
– Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής.
– Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
Ξενοδοχεία.
– Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω.
– Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω.
– Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979.
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.
Ελάχιστος αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο σήμα MHTE.
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.
– Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω.
– Ελάχιστη δυναμικότητα δώδεκα (12) κλίνες.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ένα επενδυτικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:
– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
– Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
– Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό.
– Λοιπός εξοπλισμός.
– Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ).
– Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας.
– Τεχνικές μελέτες.
– Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
– Μεταφορικά μέσα.
– Εμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου).
Στη δράση θα κατατίθενται προτάσεις προϋπολογισμού από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Η επιχορήγηση αναμένεται να ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Υπάρχει δυνατότητα προσαύξησης του ποσοστού ενίσχυσης κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.
Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η συγκριτική αξιολόγηση. Στα κριτήρια ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
– Περιγραφή, σαφήνεια, πληρότητα και βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου.
– Εμπειρία και συνάφεια των γνώσεων εταίρων / μετόχων της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
– Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων / μετόχων.
– Ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά τις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησής του.
2.e-stegastiko.gr: Δωρεάν χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υποβολή αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια
 

Το e-stegastiko απευθύνεται σε αγοραστές που έχουν βρει το ακίνητο που επιθυμούν να αγοράσουν, οπουδήποτε στην Ελλάδα, και χρειάζονται χρηματοδότηση για το οριστικό κλείσιμο του συμβολαίου. Επίσης, σε όσους επιθυμούν να λάβουν οικονομική προέγκριση πριν ακόμα αναζητήσουν το ακίνητο που θα αποκτήσουν, προκειμένου να υπολογίσουν το ποσό του δανείου που μπορούν να λάβουν και στη συνέχεια να αναζητήσουν ακίνητο που ταιριάζει στον προϋπολογισμό τους. Απευθύνεται σε Έλληνες με φορολογική έδρα στο εξωτερικό, που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητο στη χώρα μας καθώς και σε ξένους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα μέσω της αγοράς ακινήτου, πραγματοποιώντας την επένδυσή τους με ασφάλεια και επιτυχία. Σύντομα, η εφαρμογή του e-stegastiko θα παρέχει επιπλέον δυνατότητες στους χρήστες, μεταξύ των οποίων υποβολή δικαιολογητικών online, ψηφιακές υπογραφές εγγράφων και δυνατότητα online αίτησης για κάθε τύπο δανείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του e-stegastiko by Prosperty στη διεύθυνση https://e-stegastiko.gr για να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρει η νέα πλατφόρμα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης στεγαστικού δανείου.

3.Δέκα εργαλεία χρηματοδότησης ΜμΕ 

1. Liquidity Co-Financing Loans (κλικ εδώ)

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και δυνατότητα διετούς μερικής επιδότησης επιτοκίου.

 • Κεφάλαιο Κίνησης (Συγχρηματοδότηση)
 • Επιδότηση επιτοκίου 3% για 2 έτη για νέους πελάτες
 • Δάνεια: 727 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Ιούνιο 2025 – Προσωρινή εξάντληση

2. Green Co-Financing Loans (κλικ εδώ)

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

 • Επενδυτικά δάνεια (Συγχρηματοδότηση)
 • Επιδότηση επιτοκίου 3% για 2 έτη
 • Δάνεια: 415 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Ιούνιο 2025

3. Digitalization Co-Financing Loans (κλικ εδώ)

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

 • Επενδυτικά δάνεια (Συγχρηματοδότηση)
 • Επιδότηση επιτοκίου 3% για 2 έτη
 • Δάνεια: 175 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Ιούνιο 2025

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας (κλικ εδώ)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οποιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 • Επενδυτικά – Κεφάλαιο Κίνησης
 • (Εγγύηση + Grant), Grant 20%
 • Δάνεια: 140 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Δεκέμβριο 2025

5. ΤΕΠΙΧ II (κλικ εδώ)

Με το υποπρόγραμμα επενδυτικών δανείων της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

 • Επενδυτικά δάνεια (Συγχρηματοδότηση)
 • Δάνεια: 375 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Οκτώβριο 2023

6. Agricultural Micro Loans (κλικ εδώ)

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring).

 • Επενδυτικά δάνεια (Συγχρηματοδότηση)
 • 100% Επιδότηση επιτοκίου+ Mentoring
 • Δάνεια: 40 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Δεκέμβριο 2025 – Προσωρινή εξάντληση

7. Πρόγραμμα «Σπίτι μου» (κλικ εδώ)

Το πρόγραμμα Στεγαστικών Δανείων «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ», δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες, οι οποίοι θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, μέσω των συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Μέσω του νέου Προγράμματος και σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ηλικίας 25-39 ετών θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαμηλότοκη χρηματοδότηση για την απόκτηση Ά κατοικίας.

Η αγορά ακινήτου θα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό μέσο, όπου θα είναι άτοκο, και 25% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η επιδότηση επιτοκίου θα πραγματοποιείται κατά 100% αποκλειστικά προς τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα από τους πόρους του Ταμείου καλύπτεται 100% το κόστος διαχείρισης των δανειακών φακέλων που χρεώνεται από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα στους δανειολήπτες.

 • Στεγαστικά δάνεια νέων (Συγχρηματοδότηση)
 • Δάνεια: 1 δισ. ευρώ– Εξάντληση

8. Development Law Financial instrument (DELFi) (κλικ εδώ)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και επιδιώκουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022.

Το DeLFI GF λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρά τις πιθανές αβεβαιότητες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, το DeLFI GF συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας και συντελεί στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 • Επενδυτικά δάνεια (Εγγύηση)
 • Δάνεια: 500 εκατ. ευρώ (έναρξη Αύγουστος 2023)

9. Ταμείο Εγγυοδοσίας Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων (κλικ εδώ)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

 • Επενδυτικά – Κεφάλαιο Κίνησης (Εγγύηση)
 • Δάνεια: 62,5 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Δεκέμβριο 2025

10. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ (κλικ εδώ)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των κάτωθι οκτώ συνεργαζόμενων Τραπεζών (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Eurobank, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας) προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δανεισμό χιλιάδες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων (ΤΜΕΔΕ).

 • Κεφάλαιο Κίνησης (Εγγύηση)
 • Δάνεια: 67,4 εκατ. ευρώ
 • Επένδυση μέχρι Δεκέμβριο 2023
4.Νέος κύκλος κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για 30.000 ανέργους
 
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 14:00, έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και, όσοι επιτύχουν, θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Ωφελούμενοι

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 

2. Εχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 

3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο γυμνασίου ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.   

5.Νυχτερινό ρεύμα: Πώς θα κάνετε αίτηση

Από την 1η Νοεμβρίου θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο για το μειωμένο νυχτερινό ρεύμα

Συγκεκριμένα το ωράριο από 1 Νοεμβρίου 2023 έως 30 Απριλίου 2024, είναι:

 • 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
 • 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 έως 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

Πώς θα κάνετε αίτηση για το νυχτερινό ρεύμα

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, «εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να προχωρήσει στη διακριτή χρέωση της κατανάλωσης σε 2 χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης (ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης (νυκτερινή ζώνη)», διευκρινίζοντας ότι «τα τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η αίτηση για το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να υποβληθεί, εφόσον το τιμολόγιο ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

Η διαδικασία γίνεται με δύο τρόπους:

 • Μέσα από την εφαρμογή εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ
 • Τηλεφωνικά στο 800 400 4000
6.Κλιμακωτή φορολόγηση για την Επαγγελματική Ασφάλιση
 
 • Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης από τον κύριο φορέα, τότε αυτόματα, ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα να λάβει και το ποσό που του αναλογεί από το ΤΕΑ, είτε ως εφάπαξ είτε ως πρόσθετη σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί το ηλικιακό όριο χορήγησης σύνταξης να υπολείπεται του γενικού ορίου (πχ 60 έτη), χωρίς αυτό να περιορίζει τη χορήγηση της παροχής από το ΤΕΑ.
 • Οι ασφαλισμένοι σε ΤΕΑ θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από το 55ο έτος ηλικίας και άνω. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, θα είναι να έχουν συμπληρώσει το λιγότερο 20 έτη ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 20αετία στο ΤΕΑ, καταβάλλοντας και τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, ώστε να καταφέρουν να κάνουν χρήση της παροχής που επιθυμούν (εφάπαξ ή σύνταξη).
 • Εάν συμπληρώνεται το 67ο έτος ηλικίας, αυτόματα θα καταβάλλεται η πρόσθετη παροχή από το ΤΕΑ. Το ετήσιο όριο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του εισοδήματος του ασφαλισμένου ή το 14πλάσιο του
 • κατώτατου μισθού (10.920 ευρώ σήμερα).
 • Για να ενταχθεί κάποιος ασφαλισμένος σε ΤΕΑ, δεν θα υπάρχει  ηλικιακό όριο. Όμως θα υπάρχει όριο παραμονής στο Ταμείο, για να πάρει τα ποσά που προβλέπονται. Το όριο αυτό θα είναι τα πέντε έτη.
 • Σημαντικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι ότι το ίδιο μοντέλο φορολόγησης θα εφαρμοστεί και στα ομαδικά ασφαλιστήρια.
7. Xρονοδιάγραμμα διασύνδεσης των POS με τα Ταμειακά Συστήματα και την ΑΑΔΕ
 

Η διαδικασία διασύνδεσης POS και ταμειακών συστημάτων διαμορφώνεται σε τρία στάδια:

1. Στάδιο 1: Υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) που εμπλέκονται με τη λειτουργία των POS, με την οποία δηλώνεται ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα POS τους εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ και δύνανται να αναβαθμιστούν.

Για τα μοντέλα POS που λειτουργούν σήμερα στην ελληνική αγορά, oι Δηλώσεις Συμμόρφωσης πρέπει να υποβληθούν:

 • για ημεδαπούς Παρόχους, έως τις 24/10/2023 ή τις 24 Νοεμβρίου 2023, ανάλογα με τον τύπο διασύνδεσης του ταμειακού συστήματος και του POS
 • για αλλοδαπούς Παρόχους, έως τις 24/11/2023.

Στις Δηλώσεις αυτές, τίθενται προθεσμίες συμμόρφωσης των POS με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

 • έως τις 17/11/2023, για τη διασύνδεση απλών ταμειακών μηχανών με ενσύρματα ή ασύρματα POS σε τοπικό δίκτυο από ημεδαπούς Παρόχους
 • έως τις 8/12/2023, για την διασύνδεση απλών ταμειακών μηχανών με mobilePOS (4G) και softPOS από ημεδαπούς Παρόχους
 • έως τις 8/1/2024, για την διασύνδεση των POS με όλα τα σύνθετα ταμειακά συστήματα από ημεδαπούς Παρόχους, καθώς και κάθε διασύνδεση από αλλοδαπούς Παρόχους.

2. Στάδιο 2: Αναβάθμιση των POS από τους Παρόχους και ενημέρωση της ΑΑΔΕ από τους Παρόχους για τις αναβαθμίσεις σε ημερήσια βάση.

Οι Πάροχοι έχουν υποχρέωση να αναβαθμίσουν άμεσα τα POS που διαχειρίζονται και να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ κάθε ημέρα για τις αναβαθμίσεις που πραγματοποίησαν την προηγούμενη ημέρα.

3. Στάδιο 3: Αναβάθμιση των ταμειακών συστημάτων, εφόσον απαιτείται και διασύνδεσή τους με τα POS, με ευθύνη των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν κατοπιν ειδοποιησης τους από την ΑΑΔΕ.

Οι επιχειρήσεις ειδοποιούνται από την ΑΑΔΕ με email για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης από τους Παρόχους του συνόλου των POS που διαθέτουν, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Μητρώο POS.

Από την ειδοποίηση αυτή υποχρεούνται, εντός 30 ημερών, να αναβαθμίσουν την ταμειακή μηχανή τους, εφόσον απαιτείται, και να ολοκληρώσουν τη διασύνδεση με τα POS τους, καλώντας πιστοποιημένο τεχνικό ΦΗΜ.

Αντί της αναβάθμισης των υφιστάμενων POS τους, oι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν στο Μητρώο POS, το αργότερο έως τις 15/1/2024, ότι προτίθενται να τα αντικαταστήσουν με νέα, ήδη εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές της ΑΑΔΕ.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο θα λάβουν ατομική ειδοποίηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τα POS τους ή να έχουν αποκτήσει νέα συστήματα που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές το αργότερο μέχρι τις 29/2/2024.

Προσεχώς, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας, θα επανεκκινήσουν τα προγράμματα ενισχύσεων για απόκτηση ή αντικατάσταση POS, παλαιών φορολογικών μηχανισμών κλπ, και θα εμπλουτιστούν και με τις νέες τεχνολογικές λύσεις που καλύπτονται από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

8.Aυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανωνύμων Εταιρειών, μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΓΕΜΗ και ΑΑΔΕ υλοποιείται στη βάση της αυτόματης λήψης των μεταβολών των ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) του ν. 4548/2018, που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ και αφορούν στα στοιχεία του νομικού προσώπου:
α) Κεφάλαιο,
β) Κατάσταση,
γ) Λήξη Διάρκειας,
δ) Επωνυμία και
ε) Σχέσεις.
Η διαλειτουργικότητα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των Διακριτικών Τίτλων και το Είδος Μετοχών, για τις μεταβολές των οποίων η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αναζήτηση των στοιχείων δημοσιότητας στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, ενώ εφεξής τα νομικά πρόσωπα δεν υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών στο Φορολογικό Μητρώο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 11/10/2023.
9.Πως μπορώ να κάνω αποδοχή κληρονομιάς;

Η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή.

Ρητή αποδοχή κληρονομιάς: έχουμε συνήθως όταν αυτή γίνεται με σκοπό τη μεταγραφή της στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, ώστε να αποκτηθεί η κυριότητα επί ακινήτου της κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς: έχουμε όταν η θέληση του προσωρινού κληρονόμου να γίνει οριστικός συνάγεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις του. Τέτοιες πράξεις που δείχνουν τη θέληση αυτή είναι πχ η αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου που αναγράφει τον αιτούντα ως κληρονόμο, η άσκηση διεκδικητικής αγωγής για πράγμα της κληρονομίας που έλαβε τρίτος, η υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς, η χρησιμοποίηση πράγματος της κληρονομιάς σαν δικό του πράγμα και άλλες

Εκτός όμως και από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, ο νόμος συνάγει αποδοχή της κληρονομιάς και από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση, πρόκειται δηλαδή για πλασματική αποδοχή κληρονομιάς. Ειδικότερα, εάν ο προσωρινός κληρονόμος δεν αποποιηθεί εγκαίρως την κληρονομιά, ήτοι εντός τεσσάρων μηνών από τότε που έμαθε ότι κατέστη κληρονόμος και το λόγο για τον οποίο κατέστη κληρονόμος, τεκμαίρεται ότι την αποδέχθηκε. Ακόμη και αν η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς παρήλθε άπρακτη από τον κληρονόμο από αμέλεια, αυτός αποκτά την ιδιότητα του οριστικού κληρονόμου παρά τη θέλησή του και η κατάσταση αυτή είναι αμετάκλητη. Κατά συνέπεια βαρύνεται αυτός και με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς και καμία δυνατότητα δεν έχει πλέον να περιορίσει την ευθύνη του μέχρι το ενεργητικό της (συνολική αξία της κληρονομιάς)

Εάν δεν γίνει η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου όπου αναφέρονται τα ακίνητα της κληρονομίας και η μεταγραφή του στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, κάποιος θεωρείται μεν κληρονόμος, όμως δεν έχει κυριότητα στα ακίνητα

Προθεσμία για τη ρητή αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Δήλωση στην ΔΟΥ: Νομικά δεν τίθεται προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή του στο οικείο υποθηκοφυλακείο, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Όμως φορολογικά τίθεται εξάμηνη προθεσμία για την αποδοχή της κληρονομιάς με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία αρχίζει α) όταν υπάρχει διαθήκη, από τότε που αυτή δημοσιεύθηκε στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου και β) όταν δεν υπάρχει διαθήκη, από τότε που επήλθε ο θάνατος του κληρονομούμενου και αποκτήθηκε η ιδιότητα του προσωρινού κληρονόμου. Εάν παρέλθει η εν λόγω εξάμηνη προθεσμία άπρακτη, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας του δικαιώματος στα πράγματα της κληρονομιάς, όμως για κάθε μήνα που δεν γίνεται η αποδοχή επιβάλλεται ένα μικρό πρόστιμο πρόστιμο από τη ΔΟΥ, το οποίο καταβάλλεται όταν και αν γίνει η υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς

Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής: Ο κληρονόμος έχει το δικαίωμα, ενός τεσσάρων μηνών από τότε που έλαβε γνώση ότι κατέστη κληρονόμος και την αιτία της κληρονομιάς, να προβεί σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, περιορίζοντας την ευθύνη του για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς μέχρι το ενεργητικό της, δηλαδή μέχρι τη συνολική αξία της κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή οι δανειστές του κληρονομούμενου – θανόντος δεν έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν την ικανοποίηση της απαίτησης που είχαν κατά του κληρονομούμενου στρεφόμενοι κατά της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, ο οποίος αποδέχθηκε με το ευεργέτημα της απογραφής. Η κληρονομιά, αν και περιέρχεται στην κυριότητα του κληρονόμου, είναι εντούτοις χωρισμένη από την ατομική του περιουσία και προσφέρεται για την ικανοποίηση των δανειστών για τις απαιτήσεις τους κατά του κληρονομούμενου – θανόντος.

10.Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Στους σπουδαστές/τριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, εφεξής Α.Ε.Ν., ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ-ΚΥΜΗΣ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΣΥΡΟΥΧΙΟΥ-ΥΔΡΑΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, χορηγείται ποσό οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο την υποστήριξη αυτών ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται εφάπαξ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι ποσό αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών της οικείας Ακαδημίας, μη εξαιρουμένων των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

    Σκοτάδη Δ. Μαρία
                                                   
 •      Οικονομολόγος- Λογίστρια -Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
 •         Α τάξης – ΟΕΕ 0101531  Μέλος ΠΑ.Ε.Λ.Ο-Εξειδικευμένη Εμπειρογνώμονας Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Α.Π. 100655
 •   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ                           
 •    Εκπρόσωπος Τύπου Πανελλήνιας Ένωσης Οικονομολόγων Λογιστών 
 •   Υπεύθυνη Σύνταξης Taxvoice.gr,Αρθρογράφος Finance Pro
 • Τηλ. 6944017777 mail :mariaskotade@gmail.com
Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ