Ο δεκάλογος της οικονομίας , την εβδομάδα που πέρασε!

0
864

1.Market pass: Πότε θα πληρωθούν όσοι δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους – Αναλυτικά τα ποσά

Έως και τη Δευτέρα θα πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν δει ακόμη τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή στην άυλη κάρτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι αρκετοί οι δικαιούχοι του Μarket Pass που δεν έχουν δει ακόμη χρήματα στους λογαριασμούς τους ή στην άυλη χρεωστική κάρτα που έχουν δηλώσει, όμως αυτό δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, καθώς σε λιγότερο από 48 ώρες και έως το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές που καθυστέρησαν λόγω διαδικαστικών ζητημάτων των τραπεζών .

Τα ποσά:

Τα ποσά που πληρώθηκαν την Παρασκευή και θα πιστωθούν έως και τη Δευτέρα αφορούν 3 μήνες και έχουν ως εξής: 

 • Μονομελές νοικοκυριό: 66 ευρώ
 • Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 96 ευρώ
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 96 ευρώ
 • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 126 ευρώ
 • Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 126 ευρώ
 • Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 156 ευρώ
 • Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 186 ευρώ
 • Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 216 ευρώ

2.Προκηρύξεις δήμων 2023: Έτσι θα προσληφθούν οι 1.500 μόνιμοι στους ΟΤΑ

Ο αριθμός μορίων που ανοίγει διάπλατα την πόρτα του μόνιμου διορισμού -πέραν της επίδοσης στις γραπτές εξετάσεις- είναι 34,5. Και το ένα μόριο από αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό εάν ληφθεί υπόψη ότι κάποιες από τις θέσεις διορισμού θα εξεταστούν στην ισοβαθμία.

Η λίστα με τη μοριοδότηση των ιδιοτήτων έχει ως εξής:

 • Διδακτορικό: 5 μόρια (αρκεί να είναι αποδεκτό από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών)
 • Μεταπτυχιακό: 2 μόρια (τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης)
 • Intergrated master: 1 μόριο
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας: 1 μόριο (για Γερμανικά ή Αγγλικά η Γαλλικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά)
 • Άριστη γνώση 2ης γλώσσας: 0,5 μόριο (για δεύτερη από τις παραπάνω ή γλώσσα που δεν εμπεριέχονται στις προαναφερόμενες – π.χ. Ρουμανικά)
 • Εμπειρία: 5 μόρια (ένα μόριο για κάθε έτος) – ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετράει οποιαδήποτε εμπειρία, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνάφεια της εμπειρίας με τη θέση
 • Εντοπιότητα (α’ περίπτωση): 20 μόρια
 • Εντοπιότητα (β΄ περίπτωση): 10 μόρια

Σημειώστε ότι οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κάποια από τα μόρια, διατηρούν τις πιθανότητες επιτυχίας τους με δεδομένο ότι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης έχει τον πρώτο λόγο.

Ωστόσο, όποιος διαθέτει κάποια από αυτά τα μόρια ενισχύει σημαντικά τη θέση του στη διαδικασία του διορισμού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, ως ακολούθως:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων: 1 άτομο
 • ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων: 1 άτομο
 • ΔΕ Εργατοτεχνιτών: 1 άτομο

Προθεσμία αιτήσεων: 27/09 – 06/10/23.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα ενός [1] μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΥΕ Εργατών (με εμπειρία σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες): 1 άτομο

Προθεσμία αιτήσεων: 27/09 – 06/10/23.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών υποέργου, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου:

 • ΥΕ Εργατών (με εμπειρία σε αναστηλωτικές ή οικοδομικές εργασίες): 1 άτομο

Προθεσμία αιτήσεων: 27/09 – 06/10/23.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, καθώς και για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό, ανακοινώνει συνεργασία, με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Παθολογοανατομίας, για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2023.

Προθεσμία αιτήσεων: 27/09 – 28/09/23.

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, ως παρακάτω:

 • ΥΕ Εργατών Ταφής – Εκταφής

Προθεσμία αιτήσεων: 27/09 – 06/10/23.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης τους μέχρι 30-11-2023), συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, έτους 2023», ως εξής:

 • ΥΕ Εργατών Αποθήκης

Προθεσμία αιτήσεων: 27/09 – 02/10/23.

3.Πλημμύρες: Μέχρι πότε αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου έχουν λάβει αναστολή οι πλειστηριασμοί στις περιοχές που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες.

Ειδικότερα, οι πλειστηριασμοί «παγώνουν» οριζόντια για τρεις μήνες διάστημα που απαιτείται ώστε να ολοκληρώσει η Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής το έργο της και να βγουν οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα έχουν ορίζοντα εξαμήνου.

4.Εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις: Τρία νέα προγράμματα μέχρι το τέλος του 2023

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ Επιχειρώ», «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις» και «Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του 2023 .

Πρόκειται για το «Εξοικονομώ Επιχειρώ» για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων των επιχειρήσεων, το «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις» για την αντικατάσταση του παλαιού και ενεργοβόρου εξοπλισμού και το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για Επιχειρήσεις» που θα δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες και βιομηχανίες να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν και να μειώσουν ορατά το ενεργειακό κόστος.

5.ΕΣΠΑ: Ενίσχυση 70% σε υφιστάμενες ΜμΕ – Περιοχές και επιλέξιμες επιχειρήσεις

Την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, έχει ως στόχο η δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», η οποία θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του

 ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με την προδημοσίευση , το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων και για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό ανέρχεται σε 70%. Το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 30%.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σε σχετική σύσταση της Κομισιόν. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα) έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής σχετικού κανονισμού (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200 χιλ. ευρώ (ή 100 χιλ. ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης
 • Να λειτουργούν νόμιμα
 • Να λειτουργούν με αποδεκτή, σύμφωνα με το Εταιρικό/Εμπορικό Δίκαιο, νομική μορφή
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

6.Κτηματολόγιο: Νέα παράταση έως ένα έτος για τη δήλωση ακινήτων

Νέα παράταση από έξι μήνες έως έναν χρόνο προσανατολίζεται να δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου οι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει ακόμη την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο να το κάνουν χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, το περιθώριο που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τα ακίνητά τους λήγει στο τέλος του χρόνου, ενώ με τη νέα παράταση που αναμένεται να δοθεί το χρονικό όριο μεταφέρεται για το τέλος του 2024. Για όσους ιδιοκτήτες δεν δηλώσουν την περιουσία τους προβλέπονται πρόστιμα από 300 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης και την αντικειμενική αξία του ακινήτου, τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ έως σήμερα.

Χαρίζονται τα παλιά τέλη

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόθεση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η απαλλαγή των ιδιοκτητών από δύο ειδών τέλη που έρχονται από… το παρελθόν.

Το σταθερό τέλος (35 ευρώ) που αφορά την «πρώτη γενιά» κτηματογραφήσεων του 1995 και το οποίο δεν εισπράχθηκε από τους ιδιοκτήτες 6.700.000 ακινήτων σε διάφορες περιοχές της χώρας καθώς θεσμοθετήθηκε το 2007.

7.Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Παράταση στην ημερομηνία υποβολής Αιτήσεων για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) και στην 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» (ΦΕΚ 3291/Β/18.5.2023) του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

Συγκεκριμένα:

 • Για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για  τον 2ος κύκλο ήταν η  1η Ιουνίου 2023  και η ημερομηνία λήξης ήταν 30/09/2023, η οποία και παρατάθηκε μέχρι και την 29 Δεκεμβρίου.

Το σχετικό καθεστώς με συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€ στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική τους αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση. Αφορά, ειδικότερα, επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης, (πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων) καθώς και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 • Αντίστοιχα, για το καθεστώς ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ο 2ος κύκλος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε από την 12η Ιουνίου 2023  και η ημερομηνία λήξης του παρατάθηκε, σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου, από την 13η Οκτωβρίου 2023 στις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Το συγκεκριμένο καθεστώς με συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000€ επιδιώκει τη χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων από μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

8.Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων: Τι θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2024

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

 1. Τροποποίηση ορισμού της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης: Βραχυχρόνια μίσθωση θα ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των 60 ημερών, ακινήτου που είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
 2. Δημιουργείται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας(ΚΑΔ) ειδικά για Βραχυχρόνια Μίσθωση. Όλα τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούνται σε έναρξη ή προσθήκη δραστηριότητας με βάση τον νέο ΚΑΔ.
 3. Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας για φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σε ψηφιακή πλατφόρμα τρία ή περισσότερα προς εκμίσθωση/υπεκμίσθωση για σκοπούς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Με την συγκεκριμένη παρέμβαση οι ιδιώτες που αναρτούν προς μίσθωση (ή υπεκμίσθωση) τρία ή περισσότερα ακίνητα σε ψηφιακή πλατφόρμα, θα καθίστανται επιχειρήσεις (ατομική ή νομικό πρόσωπο) και θα υποχρεούνται σε έναρξη όπως υποχρεούνται ήδη τα νομικά πρόσωπα που ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα, (με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ από το πρώτο ακίνητο)
 4. Επιβολή ΦΠΑ , Τέλους Παρεπιδημούντων και Φόρου Διαμονής: Για τους εκμισθωτές/ υπεκμισθωτές νομικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ βραχυχρόνιας μίσθωσης: α) το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων θα υπόκειται σε ΦΠΑ, β) θα υπόκεινται σε τέλος Παρεπιδημούντων και γ) θα υπόκεινται σε φόρο διαμονής, όπως ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία και επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων).
 5. Εντατικοποίηση ελέγχων, με βάση τα δεδομένα των ηλεκτρονικών πλατφορμών και επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
 6. Αυστηροποίηση κυρώσεων: Σε περίπτωση μη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, αυστηροποιείται το πρόστιμο και ορίζεται, ανά χρήση, σε 50%, των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο 5.000 ευρώ (σήμερα το πρόστιμο είναι οριζόντιο και ανέρχεται σε 5.000 ευρώ). Σε περίπτωση υποτροπής για επόμενη χρήση το ανωτέρω πρόστιμο θα διπλασιάζεται.
 7. Εκμίσθωση συνόλου διαμερισμάτων πολυκατοικίας: Σε περίπτωση που το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.

Σημειώνεται ότι στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ είναι καταχωρημένα 168.819 ακίνητα που ανήκουν σε 107.719 ΑΦΜ (νομικά και φυσικά πρόσωπα). Από αυτά:

 • 27.367 ακινητα ανήκουν σε 5.297 νομικά πρόσωπα
 • 141.452 ακίνητα ανήκουν σε 102.422 φυσικά πρόσωπα. Από αυτά έως 2 ακίνητα έχουν 94.982 φυσικά πρόσωπα (92,7% των φυσικών προσώπων). Τρία ή περισσότερα ακίνητα έχουν 7.440 φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε 30.329 ακίνητα.

Συνεπώς, συνολικά θα κληθούν να καταβάλουν ΦΠΑ και τέλος παρεπιδημούντων 7.440 φυσικά πρόσωπα και 5.297 νομικά πρόσωπα με 57.696 ακίνητα (το 34,2% των ακινήτων), εκτός εάν επιλέξουν μέρος αυτών να τα μετατρέψουν σε μακροχρόνια μίσθωση. Σημειώνεται ότι 4.100 φυσικά πρόσωπα έχουν ακριβώς τρία ακίνητα (και επιπλέον 1.687 φυσικά πρόσωπα έχουν τέσσερα ακίνητα).

9.Υouth Pass: Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας – Σε ποιους απευθύνεται

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι:

 • φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
 • που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και
 • υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα.

Δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Άρα για τη φετινή ενίσχυση, μπορούν να κάνουν αίτηση, οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2022 έως και 31.12.2022. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλει φέτος αίτηση για το Youth Pass θα λάβει φέτος 150 ευρώ και το 2024 επιπλέον 150 ευρώ χωρίς να κάνει νέα αίτηση. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας βέβαια την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Οι νέοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, ενώ οι ενισχύσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023.

Τονίζεται ότι το Youth Pass αποτελεί μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Συνεπώς, από το 2024 και εφεξής η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

10.Επίδομα θέρμανσης

Oι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και θα αφορούν παλαιούς δικαιούχους, που έλαβαν το επίδομα και πέρυσι, υπό την προϋπόθεση ότι θα κάνουν ΑΙΤΗΣΗ στο MyΘέρμανση έως και τις 9 Δεκεμβρίου

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ