Ο δεκάλογος της οικονομίας την εβδομάδα που πέρασε!

0
284

1.Έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος απόδοσης ΑΜΚΑ 

 

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ο ΑΜΚΑ μετά την έκδοσή του σημαίνεται ως (α) ενεργός, (β) ανενεργός, ή (γ) αδρανοποιημένος, ανάλογα με την πραγματική κατάσταση του κατόχου του, η οποία θα διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχων που πραγματοποιεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, βάσει των στοιχείων που αντλεί το Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ μέσω διαλειτουργικοτήτων.

 • Ο ΑΜΚΑ εκδίδεται κατ’ αρχήν ανενεργός για τις κατηγορίες δικαιούχων που διαμένουν νομίμως στη χώρα και έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Ο ΑΜΚΑ ενεργοποιείται εάν ο κάτοχος προσκομίσει τα απαραίτητα επιπλέον δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πραγματική κατοικία του στη Χώρα.
 • Ο ΑΜΚΑ απενεργοποιείται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, βάσει των στοιχείων που διατηρεί το ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, εάν σταματήσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις νομιμότητας παραμονής ή πραγματικής κατοικίας στη χώρα.
 • Εάν ο ΑΜΚΑ απενεργοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε για την εκ νέου ενεργοποίησή του απαιτείται η προσκόμιση εκ νέου δικαιολογητικών.
 • Σε περίπτωση απενεργοποίησης, υπάρχει δυνατότητα προσωρινής εκ νέου ενεργοποίησης για ένα μήνα.
 • Τέλος, ο ΑΜΚΑ αδρανοποιείται οριστικά με το θάνατο του κατόχου του.

Δικαιούχοι ανενεργού ΑΜΚΑ είναι πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

Δικαιούχοι ενεργού ΑΜΚΑ είναι όσοι από τους ανωτέρω αποδεικνύουν επιπλέον τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα ή την εν γένει διαμονή τους στη χώρα (π.χ. μίσθωση, σπουδές, εργασία κλπ)

Ο ανενεργός ΑΜΚΑ χρησιμοποιείται από όλα τα πληροφοριακά συστήματα και επιτρέπει την ασφάλιση, την καταβολή εισφορών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων κλπ. Ωστόσο, η υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4368/2016 παρέχεται μόνο σε κατόχους ενεργού ΑΜΚΑ, δηλαδή σε πρόσωπα που αποδεικνύουν τόσο τη νομιμότητα παραμονής, όσο και την πραγματική διαμονή τους στη Χώρα.

Ο ΑΜΚΑ απενεργοποιείται εφόσον δεν πληρούται οποιοδήποτε από τα κάτωθι κριτήρια:

(α) της νόμιμης παραμονής ή

(β) της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή

(γ) της πραγματικής κατοικίας στη χώρα, εκτός των ανηλίκων δικαιούχων, ή

(δ) εφόσον απενεργοποιηθεί ο ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου, σε περίπτωση έμμεσα ασφαλισμένων ενηλίκων ή ανηλίκων.

Σε περίπτωση απενεργοποίησης του ΑΜΚΑ, οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα άπαξ ενεργοποίησης του προσωρινά για 30 ημέρες με αίτηση τους σε οποιοδήποτε κατάστημα του e-ΕΦΚΑ ή ΚΕΠ, έχοντας μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Κατ’ εξαίρεση, ο Α.Μ.Κ.Α. δεν απενεργοποιείται:

(α) σε ασυνόδευτους ή χωρισμένους ανήλικους με άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή άδεια διαμονής άλλου τύπου, σε ανηλίκους που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας ή σε δομές φιλοξενίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε ανηλίκους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε ανάδοχη ή υποψήφια θετή οικογένεια, καθώς και σε ανηλίκους που έχουν τοποθετηθεί στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

(β) στους συνταξιούχους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για το διάστημα που καταβάλλεται σύνταξη.

(γ) σε Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση υγείας του e-ΕΦΚΑ.

2.Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Από την αρχή του έτους τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνονται πλέον με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και πρέπει να επιβαρύνουν με ΦΠΑ 13% τα ακαθάριστα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων που αποκτούν από όλα τους τα ακίνητα, τα οποία εκμεταλλεύονται με αυτό το καθεστώς.

Eπιπλέον στα νέα μέτρα για τη χορήγηση της Golden Visa προβλέπεται ότι οι επενδυτές μπορούν να εκμισθώνουν τα κτίρια που αποκτούν, δεν επιτρέπεται όμως η διάθεσή τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Tο πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο μέχρι 31-12-2023 ανερχόταν σε 5.000 ευρώ και επιβαλλόταν στον διαχειριστή των ακινήτων, είτε είναι κύριος είτε επικαρπωτής είτε τρίτος, ορίζεται πλέον, ανά φορολογικό έτος, στο 50% των ακαθάριστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο στις 5.000 ευρώ.

Σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις επιβάλλεται «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», το οποίο κλιμακώνεται από 0,5 έως 10 ευρώ την ημέρα.

Οι νέες παρεμβάσεις, που θα εξεταστούν εφόσον κριθεί απαραίτητο, είναι:

 • Χρονικός περιορισμός στη βραχυχρόνια μίσθωση ανά έτος, ανάλογα με την περιοχή. Στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016 αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
 1. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο  ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος
 2. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων  κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος».
 • Να οριστεί μέγιστος αριθμός ακινήτων που θα εκμισθώνονται βραχυχρόνια ανά δήμο, με αρμόδιους παράγοντες να αναφέρουν ότι θα πρέπει σε κάθε περιοχή να καταγραφούν οι ανάγκες για στέγαση, το ύψος των ενοικίων και ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση.
 • 3.e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι πληρωμές για άδεια μητρότητας και το πρόγραμμα «Σπίτι μου»
  • 28 εκατ. ευρώ σε 50.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 19 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 10 εκατ. ευρώ σε 1.200 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  4.Πριν το Πάσχα «ανοίγει» η Κάρτα του Αγρότη
 • Μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο και σίγουρα πριν το Πάσχα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η Κάρτα του Αγρότη.
 • Η «Κάρτα του Αγρότη» παρέχει την δυνατότητα άντλησης προκαταβολής επί των επιδοτήσεων που θα λάβει τελικώς ο κάθε αγρότης. Είναι ειδικά σχεδιασμένη κάρτα για τους αγρότες με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση των παραγωγικών δαπανών τους, κατά το χρονικό διάστημα της παραγωγικής διαδικασίας. Οι δαπάνες αυτές συνδέονται με τις καλλιεργητικές και τις άλλες συναφείς ανάγκες με την παραγωγική διαδικασία όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φάρμακα, καύσιμα, υποχρεώσεις σε: ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, αγορά εργοσήμων, την πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, τελών άρδευσης κ.α.
 • Ως βάση προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 (σ.σ. αντί της δήλωσης ΟΣΔΕ 2024) μιας και έχει υπάρξει καθυστέρηση με τα «Οικολογικά Σχήματα».

  Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να γίνει ενεργοποίηση αυτού του χρήσιμου μέτρου για τους αγρότες τον Ιούνιο. Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή, σε σύσκεψη του ΥΠΑΑΤ με το ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελήφθη η απόφαση να επιταχυνθεί η διαδικασία και οι τράπεζες να λάβουν ως βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2023.

  Το περασμένο έτος η Κάρτα του Αγρότη ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο, ενώ το 2022 ήταν στη διάθεση των παραγωγών από τις αρχές Φεβρουαρίου. Το 2020 και το 2021 είχαν ενεργοποιηθεί μέσα Μαρτίου.

 • 5.e-ΕΦΚΑ: Ειδοποίηση ασφαλισμένων έξι μήνες πριν από τη σύνταξη
 • Με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων και να αναβαθμιστεί το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πολιτών, με την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε εντός του Μαρτίου στην επόμενη φάση, η οποία προβλέπει την ενημέρωση, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, επιπλέον 1.500 εργαζομένων του Δημοσίου, που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας, σε σχέση με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησής τους.
  Αξιοποιώντας τα στοιχεία που τηρεί ο φορέας στα αρχεία του για την άσκηση των καθηκόντων του και χωρίς να αντλεί κανένα στοιχείο από άλλους φορείς, ο e-ΕΦΚΑ παρέχει αναλυτική πληροφόρηση τόσο για τα δικαιολογητικά που οφείλει ο δικαιούχος να συγκεντρώσει, για να είναι πλήρης ο συνταξιοδοτικός του φάκελος και να επιτευχθεί γρήγορη απονομή της σύνταξής του, όσο και για τον τρόπο υποβολής της αίτησης. Επίσης, τον ενημερώνει για την τοπική διεύθυνση που είναι αρμόδια για την περίπτωσή του, προκειμένου να απευθυνθεί σε αυτήν, αν χρειάζεται και να μην χάσει πολύτιμο χρόνο σε άσκοπες επισκέψεις σε διάφορα υποκαταστήματα του φορέα.
  Με την ολοκλήρωση του πιλοτικού σταδίου, το υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ σκοπεύουν να επεκτείνουν αυτή την υπηρεσία και στους μισθωτούς και μη μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Όπως εκτιμούν στελέχη του e-ΕΦΚΑ, ειδικά για τους εν δυνάμει συνταξιούχους με διαδοχική ασφάλιση , η προληπτική ενημέρωση θα λειτουργήσει ευεργετικά, για να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος αναμονής, καθώς θα έχει γίνει όλη η απαραίτητη προεργασία.

 • 6.ΕΝΦΙΑ: Αναρτώνται από σήμερα το βράδυ τα εκκαθαριστικά
 • Αναρτώνται από σήμερα το βράδυ (7/4) τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2024. Tα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στο myaade και η πρώτη, από τις 11 συνολικά μηνιαίες δόσεις, θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 30 Απριλίου.Έκπτωση 10% δικαιούνται περίπου 305.000 ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει πλήρως το ακίνητο τους έναντι φυσικών καταστροφών. Δεν προβλέπεται έκπτωση για όσους θελήσουν να πληρώσουν εφάπαξ όλη την οφειλή.
 • Για όσους δεν είχαν μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2023,  το ποσό που θα κληθούν να πληρώσουν θα είναι το ίδιο με πέρυσι.Αυτό που αλλάζει είναι η έκπτωση που δικαιούνται περίπου 305.000 ιδιοκτήτες που είχαν ασφαλίσει πλήρως το ακίνητο τους έναντι φυσικών καταστροφών. Φέτος οι φορολογούμενοι θα δουν έκπτωση 10% εφόσον έχουν ασφαλίσει την οικία τους έναντι φυσικών καταστροφών, πλημμύρα, φωτιά, και αυτό τα επόμενα έτη εφόσον η ασφάλιση είναι τουλάχιστον 3 μήνες.Όσοι έχουν εγκαταστήσει τη νέα εφαρμογή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και να τις πληρώνουν σε πραγματικό χρόνο, από το κινητό τους, με IRIS ή με κάρτα.

  7.Υπουργείο Μετανάστευσης: Έρχονται οι νέες TalentVisa και TechVisa – Οι προϋποθέσεις και ποιους αφορούν

 • Δύο νέου τύπου άδειες σε μετανάστες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας με στόχο την προσέλκυση ταλέντων και την αναβάθμιση της χώρας σε διεθνές ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επενδυτικό κέντρο, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται η TalentVisa και η TechVisa, με τις οποίες δίνεται πρόσβαση στην απασχόληση σε αποφοίτους που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν φοιτήσει σε κορυφαία πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο αλλά και σε εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης ή υψηλού επιχειρηματικού υπόβαθρου.

  Greek Tech Visa για εργασία σε νεοφυείς επιχειρήσεις

  Η Greek Tech Visa είναι ένα απλουστευμένο, ταχύρρυθμο πρόγραμμα για εργαζόμενους, ιδρυτές και επενδυτές επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων εκτός Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Πρόκειται, δηλαδή, για τη νέα εθνική θεώρηση εισόδου για εργασία με έμφαση στις επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece).

  Οι προϋποθέσεις για την Talent Visa

  Η Talent Visa είναι μία νέα ετήσια θεώρηση εισόδου για αποφοίτους πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και αφορά ταλαντούχους αποφοίτους πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο.

  Η νέα βίζα θα επιτρέπει στους φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει από ένα κορυφαίο παγκόσμιο πανεπιστήμιο να εισέλθουν στην Ελλάδα για ένα έτος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για να την λάβει ένας ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει εξασφαλίσει προσφορά εργασίας, αλλά μπορεί να αναζητήσει εργασία ενώ βρίσκεται υπό το καθεστώς της TalentVisa.

  Είναι ανοικτή σε αποφοίτους πανεπιστημίων όλων των χωρών που δεν είναι πολίτες της ΕΕ και προορίζεται για μετανάστες υψηλής ειδίκευσης που είναι έτοιμοι να ευδοκιμήσουν στον τομέα τους και θέλουν να συμβάλουν στην ελληνική οικονομία.

  Το πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην αύξηση της δεξαμενής ταλέντων για τους Έλληνες εργοδότες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα.

  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν θα είναι απαραίτητη. Αντίθετα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι σε θέση να διαβάζει, να γράφει, να μιλάει και να ακούει σε ένα μεσαίο επίπεδο αγγλικής γλώσσας εκτός εάν είναι υπήκοος αγγλόφωνης χώρας ή έχει λάβει πτυχίο που διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα.

  Ο αιτών πρέπει, ωστόσο, να αποδείξει ότι μπορεί να συντηρήσει οικονομικά τον εαυτό του κατά την άφιξή του στην Ελλάδα χωρίς να βασίζεται σε δημόσια κονδύλια, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει επαρκή κεφάλαια κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ έχει το δικαίωμα να φέρει μαζί του τα εξαρτώμενα μέλη του, εφόσον μπορεί επίσης να τα συντηρήσει οικονομικά.

 • 8.Στήριξη στην νεοφυή επιχειρηματικότητα από τον ιδιωτικό τομέα – Τα προγράμματα των τραπεζών
 •  Εθνική Τράπεζα – NBG Business Seeds -14 χρόνια στήριξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
  Το Business Seeds (nbg.gr/nbgseeds) της Εθνικής Τράπεζας, έχοντας συμπληρώσει 14 χρόνια λειτουργίας, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στο Fintech, στο ESG, στο Regtech και στις σχετικές με τα χρηματοοικονομικά τεχνολογίες IT/AI/Gen AI/Crypto/Blockchain. Περιλαμβάνει δράσεις χρηματοδότησης, επιτάχυνσης, ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών και εταιρειών, εκπαίδευσης και καθοδήγησης, παροχής υποδομών και δικτύωσης. Το πρόγραμμα αποτελεί δραστηριότητα της υποδιεύθυνσης Ανάπτυξης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας. Από τον Δεκέμβριο του 2023, η υποδιεύθυνση υπάγεται στον Τομέα Επιχειρησιακής Στρατηγικής της Τράπεζας & του Ομίλου.
    Εurobank – Egg: 1.100 νέοι επιχειρηματίες έχουν φιλοξενηθεί και υποστηριχθεί από το egg
  Το egg – enter grow go (ολοκληρωμένος επιχειρηματικός επιταχυντής) σχεδίασε και υλοποιεί από το 2013 η Eurobank, σε συνεργασία με τη Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, έχοντας συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία και προώθηση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα υποστηρίζοντας χιλιάδες νέες επιχειρήσεις. Παράλληλα, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας διατηρεί και προωθεί σημαντικές συνεργασίες με το εξωτερικό. Πρόσφατα ανακοινώθηκε το νέο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ egg και InnovX, που σηματοδοτεί την επέκταση και συνεργασία των οικοσυστημάτων καινοτομίας της Ελλάδας και της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης.Τα αποτελέσματα του egg έως σήμερα: 1.100 νέοι επιχειρηματίες έχουν φιλοξενηθεί και υποστηριχθεί από το egg, 310 start-up συμμετείχαν στις πλατφόρμες του egg, 171 start-up δημιούργησαν νομική μορφή, 43.4 εκατ. ευρώ χρηματοδοτικά κεφάλαια έχουν προσελκύσει συνολικά 65 start-up από Έλληνες και ξένους επενδυτές (VCs, CVCs, Business Angels), 12.25 εκατ.ευρώ είναι ο συνολικός κύκλος εργασιών που έχουν αναπτύξει 101 start-up (από τις 171), 3.2 εκατ. ευρώ χρηματοδότηση από την Eurobank σε 49 start-up, 12 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση της Eurobank για τη λειτουργία του egg.

    COSMOTE 
  Από το 2017 που ξεκίνησε, η πρωτοβουλία «Grow your Business» χιλιάδες επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους του επιχειρείν σε όλη την Ελλάδα να έχουν εκπαιδευτεί χιλιάδες και να συνεχίζουν να εκπαιδεύονται σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία. Οι ψηφιακές και δια ζώσης δράσεις της πρωτοβουλίας αθροίζουν σε πάνω από 90 ημερίδες, σεμινάρια και μαθήματα. Τελευταία προσθήκη αποτελεί το COSMOTE Grow your Business-The Podcast, μια σειρά podcasts για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με παρουσιάστρια την επιχειρηματία και δημιουργό περιεχομένου Εύα Επιτροπάκη. Ενδεικτικά, οι θεματικές ενότητες που έχει ήδη καλύψει το πρόγραμμα: αφορούν: Digital Skills, Digital Presence, eCommerce, Digital marketing Plan, Social media, Usability & Content Marketing, Logistics, Pricing, Συστήματα ERP, CRΜ, Email Marketing, Search Engines, ΙΟΤ Business Analytics, AI, Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG, Remote Collaboration. Μέχρι στιγμής, πάνω από 90.000 επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από την δράση, αναπτύσσοντας καινούριες δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών. Το πρόγραμμα έχει περάσει από 4 φάσεις. Η Πέμπτη φάση (2024-σήμερα) αφορά μιας σειρά podcast επεισοδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

   Endeavor- Συμμετέχουν 44 Έλληνες επιχειρηματίες έχοντας αντλήσει χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 1,4 δις. δολαρίων
  Η Endeavor Greece αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κοινότητας της Endeavor, η οποία υποστηρίζει επιχειρηματίες υψηλής επίδρασης σε περισσότερες από 40 χώρες. Στην Ελλάδα, η Endeavor δραστηριοποιείται εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με στόχο αφενός την υποστήριξη των καινοτόμων επιχειρηματιών και τη σύνδεση της ελληνικής και της παγκόσμιας αγοράς και αφετέρου την ανάπτυξη ενός δυναμικού Ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας. Η Endeavor Greece πραγματοποιεί διάφορα προγράμματα στήριξης είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με καινοτόμες εταιρείες, όπως το Endeavor Entrepreneur, το ScaleUp, το Rise Up, το Visa Innovation Program Europe για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα καθώς και το Opap Forward.

  Αναλυτικότερα, το Endeavor Entrepreneur είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο επιδραστικών επιχειρηματιών στον κόσμο, το οποίο υποστηρίζει 2.500 επιχειρηματίες σε περισσότερες από 40 αγορές. Η ένταξη στο παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor τους προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες όπως επαφές με τα σημαντικότερα funds στον κόσμο, καθοδήγηση και συμβουλευτική από κορυφαίους επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους, συμμετοχή σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίκτυο επιχειρηματιών, καθώς και ευκαιρίες να αυξήσουν τον θετικό τους αντίκτυπο. Στο παγκόσμιο δίκτυο της Endeavor συμμετέχουν πλέον 44 Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν αντλήσει χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

  Το διεθνές πρόγραμμα ScaleUp της Endeavor Greece, στοχεύει στη στήριξη γρήγορα αναπτυσσόμενων τεχνολογικών επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, οι οποίες είτε διατηρούν είτε επιθυμούν να έχουν δεσμούς με την Ελλάδα. Μέσω δικτύου μεντόρων, επενδυτών και επιχειρηματιών, οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκτούν πρόσβαση σε στρατηγική καθοδήγηση, κεφάλαια και διασυνδέσεις που τις βοηθούν να αναπτυχθούν γρηγορότερα και υγιέστερα και να επεκταθούν σε νέες αγορές. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 82 ραγδαία αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που έχουν συγκεντρώσει κεφάλαια αξίας 925 εκατ. δολαρίων και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

  H Κωτσόβολος, σε συνεργασία με την Endeavor, δημιούργησε το Rise Up
  , ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της λιανικής και του e-commerce. Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή τους πιο υποσχόμενους Tech-Retail επιχειρηματίες της ζώνης ΕΜΕΑ με κορυφαίους επενδυτές και brands, με στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξή τους και παράλληλα να ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες και ιδέες στον χώρο του Retail.

     Το Visa Innovation Program Europe είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των αναδυόμενων εταιρειών fintech, της Visa και του παγκόσμιου δικτύου πελατών και συνεργατών της. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί πόρους όπως το design thinking, η τεχνογνωσία, η καθοδήγηση, η πρόσβαση στην αγορά, καθώς και ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα του fintech. Στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας, το πρόγραμμα τρέχει από τη Visa σε συνεργασία με τις Eleven Ventures και την Endeavor Greece.

     EnvolveXL– στα επόμενα 5 χρόνια, το EnvolveXL θα υποστηρίξει συνολικά 100 νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από ελληνικές ομάδες
  Την έναρξη του EnvolveXL, ενός νέου προγράμματος επιτάχυνσης επιχειρήσεων, με στόχο να προωθήσει την ψηφιακή και βιώσιμη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας ανακοίνωσε πρόσφατα το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org), ανακοίνωσε πρόσφατα ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομίας με έδρα την Ελλάδα και διεθνή δραστηριότητα.

  ΟΠΑΠ Forward – Δημιουργήθηκαν 2.847 νέες άμεσες θέσεις εργασίας- υποστηρίζονται 23.000 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης
  Πριν τρεις εβδομάδες ανακοινώθηκε οι νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στον έκτο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward. Συγκεκριμένα, το ΟΠΑΠ Forward, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ από το 2016, υποδέχτηκε 13 νέες, δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ειδικά βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες του προγράμματος που έχουν διακριθεί σε κρίσιμους τομείς, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Οι δεκατρείς νέες εταιρείες, που εντάσσονται στον έκτο κύκλο του προγράμματος ΟΠΑΠ Forward, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυναμικών κλάδων, στους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τη στήριξη του ΟΠΑΠ και του διεθνή μη κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor Greece, οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν καταφέρει, μέχρι σήμερα, να δημιουργήσουν 2.847 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ υποστηρίζουν 23.000 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης, μέσω των συνεργασιών τους στην αγορά. Επιπλέον, έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους κατά 470 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Με το πρόγραμμα προσφέρονται τα απαραίτητα εργαλεία, τεχνογνωσία και ευκαιρίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις προοπτικές τους, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

   Alpha Bank
  Η Alpha Bank διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με το οικοσύστημα των Fintechs, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις που συμπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό έχει διοργανώσει τρεις χρονιές τον διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας FinQuest, προσελκύοντας τη συμμετοχή startups/scale-ups από την Ελλάδα και το εξωτερικό, Το 2023 η Alpha Bank αξιολόγησε περισσότερες από 50 fintech εταιρείες για ενδεχόμενη συνεργασία. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεργασία της Τράπεζας με δύο από αυτές, σε επίπεδο πιλοτικής εφαρμογής. Αρχικά, εγκαθίσταται ένας «ψηφιακός βοηθός» στο εταιρικό site σε συνεργασία με ελληνική startup η οποία προσφέρει ολοκληρωμένη πλατφόρμα SaaS για την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών βοηθών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, δοκιμάζεται ένα mobile app που βοηθάει και προτρέπει τους χρήστες να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και συνήθειες στην καθημερινότητά τους. Για την εφαρμογή αυτή η Alpha Bank συνεργάζεται με μια ισπανική startup, η οποία μάλιστα ήταν μία από τις νικήτριες του τελευταίου διεθνούς διαγωνισμού καινοτομίας της Alpha Bank, FinQuest. Το συγκεκριμένο app θα το χρησιμοποιήσει πρώτο το προσωπικό της Τράπεζας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την υιοθέτηση πρακτικών ESG στην καθημερινότητά του και τη μέτρηση της ατομικής συνεισφοράς στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας της Τράπεζας.

     Τράπεζα Πειραιώς
  Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της στρατηγικής Eταιρικής Kοινωνικής Yπευθυνότητας που εφαρμόζει, δημιούργησε το πρόγραμμα EQUALL που κλείνει δύο χρόνια υλοποίησης. Οι δράσεις του EQUALL, που υλοποιούνται σε συνεργασία με φορείς και στο πλαίσιο Συμφώνων Συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως η UNICEF και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων υλοποιεί το Women Founders and Makers που είναι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, δικτύωσης και mentoring και απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

     Mastercard
  Υλοποιεί το Mastercard Fintech Forum, μια πρωτοβουλία που αποτελείται από τέσσερις εκδηλώσεις με την εκδήλωση της Αθήνας να αποτελεί μία από αυτές. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στο να φέρει σε επαφή στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, fintechs, επενδυτές και εταιρείες του επιχειρηματικού κλάδου, με στόχο να πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις στο οικοσύστημα και τις γόνιμες μελλοντικές συνεργασίες. Στο επίκεντρο του Forum είναι ένας διαγωνισμός pitch, μέσω του οποίου οι αναδυόμενες fintechs έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, εστιάζοντας στην καινοτόμο ιδέα τους. Οι δύο από τις εταιρείες που θα επιλεγούν από κριτική επιτροπή και κοινό, κερδίζουν ένα εισιτήριο για την κεντρική εκδήλωση στο Βερολίνο, στην οποία συμμετέχουν οι νικητές των τεσσάρων περιφερειακών εκδηλώσεων. Εκεί, έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν μία θέση στο Start Path, το παγκόσμιο πρόγραμμα της Mastercard για νεοφυείς επιχειρήσεις.

  Επίσης, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο, η Mastercard υλοποιεί από το 2023 το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών “Master your Own Business”, σε συνεργασία με το Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα online μαθημάτων, απευθύνεται σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες και προσφέρει στις συμμετέχουσες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

  Το 2023, περισσότερες από 25 γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις. Φέτος, η Mastercard επεκτείνει τόσο το ίδιο το πρόγραμμα φοίτησης και τους πυλώνες εκπαίδευσης, όσο και το όριο συμμετεχόντων, δίνοντας την ευκαιρία πλέον σε 40 γυναίκες να διεκδικήσουν δίμηνες υποτροφίες με στόχο να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν ως επαγγελματίες.

  Επίσης υλοποιεί το «Live A Legacy Mentoring Program» που δίνει την ευκαιρία σε 50 γυναίκες να διεκδικήσουν υποτροφίες mentoring σε συνεργασία με το δίκτυο μεντόρων του Women On Top. Μέσα από τη βιωματική καθοδήγηση των μεντόρων τους, οι συμμετέχουσες μπορούν να μοιραστούν τις ανησυχίες, τις σκέψεις και τους στόχους τους και να οδηγηθούν σε επαγγελματική ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Από την έναρξη του Προγράμματος το 2019, συνολικά 200 γυναίκες έχουν επωφεληθεί από τις υποτροφίες mentoring.

 • 9.«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση έργων
 • Παρατείνεται, κατά δύο μήνες, η προθεσμία για την υλοποίηση έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους 14 μήνες, συνολικά, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής τους για την ολοκλήρωση έργων, από 12 μήνες που προβλεπόταν αρχικά.Διευκρινίζεται πως παρά την παράταση της περιόδου υλοποίησης, η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων παραμένει αμετάβλητη και ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2025. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί και το τελικό όριο για την επιλεξιμότητα των υποβαλλόμενων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος.

   

  Στόχος της δίμηνης παράτασης αποτελεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

 • 10.Youth Pass Έως 15 Μαΐου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, 31 Μαΐου η πίστωση στους δικαιούχους
 • Οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε νέους οι οποίο έχουν συμπληρώσει  είτε το 18ο έτος,  είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2023 έως και 31.12.2023.
 • Δικαιούχοι του Youth Pass είναι:
  • φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,
  • που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και
  • υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα.

  Τονίζεται πως δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

  Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Ωστόσο, αν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

  Διαδικασία πίστωσης

  Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

  Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα), του πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, για την αγορά βιβλίων κ.ά.) και των μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

  Η δράση του Youth Pass υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Επισυνάπτεται το ΦΕΚ της ΚΥΑ, όπου περιλαμβάνονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων στις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν.

   

  Για υποβολή της αίτησης και περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία: https://vouchers.gov.gr/youthpass

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕΛΟ

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ