Ο δεκάλογος της οικονομίας για την εβδομάδα που πέρασε!

0
63

Παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία εγκατάστασης POS από τους επαγγελματίες

 
1.Εξωδικαστικός: Κούρεμα οφειλών έως 28% – Ρύθμιση «κόκκινων» δανείων με επιτόκιο 3% σταθερό για 3 έτη
 
Βελτιώνεται έως και κατά 28% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση το ύψος του περιορισμού της οφειλής («κούρεμα») σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση.
 το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων ορίζεται σε 3% σταθερό για 3 έτη. 
Σημειώνεται ότι το επιτόκιο για τα χρέη προς τους χρηματοπιστωτικούς φορείς ήταν έως τώρα euribor συν 2,5 μονάδες για εξασφαλισμένες οφειλές και συν 3 μονάδες για μη εξασφαλισμένες οφειλές.
 Για τις ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είχε ήδη καθοριστεί σε 3% σταθερό.
 • Η πρόταση αναδιάρθρωσης του χρέους των ευάλωτων οφειλετών, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του αλγόριθμου του εξωδικαστικού, θα γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά αποδεκτή από το σύνολο των πιστωτών (τράπεζες και Δημόσιο).
 • Ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση αυτή.
 • Οι πιστωτές μπορούν να την προσβάλουν στα δικαστήρια μόνο εφόσον διαθέτουν στοιχεία ότι παράμετροι της αίτησης δεν είναι αληθινές.
 • 2.Smartphones αντί για POS για συναλλαγές με κάρτες
 • Το smartphone μπορεί να λειτουργήσει και ως POS.
 • Ο τρόπος αυτός ονομάζεται softPOS  από τις λέξεις software (λογισμικό) και POS και επί της ουσίας η επιχείρηση ή ο κάθε  επαγγελματίας το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να κατεβάσει στο smartphone την αντίστοιχη εφαρμογή του παρόχου με τον οποίο συνεργάζεται. Μόνη -αλλά βασική προϋπόθεση- είναι ότι το smartphone θα πρέπει να υποστηρίζει την τεχνολογία NFC (Near Field Communication) που είναι η ίδια που ενσωματώνουν οι ανέπαφες κάρτες πληρωμών .
 • Worldline, Nexi, ePay, Viva, NBG Pay, MyPOS και Viva Wallet προσφέρουν στην ελληνική αγορά λύσεις softPOS.
 •  Μόνο η Viva προσφέρει την ίδια δυνατότητα και για iOS συσκευές πέραν των Android smartphones και tablets.
 • 3.Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων : Λειτουργία της πλατφόρμας LOTIFY
 • Υπόχρεοι καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων και Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (LOTIFY) θεωρούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, ή μεταποιούν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Και β) τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν μέσω πωλήσεων χονδρικής έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και ως εκ τούτου εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου.Στο σύστημα LOTIFY καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές των έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Οι συναλλαγές αυτές εξειδικεύονται ως εξής: α) Εισερχόμενες κινήσεις, δηλαδή παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή από τρίτη χώρα καθώς και η παραλαβή από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. β) Εξερχόμενες κινήσεις, (εξαγωγή, αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών και χονδρικές πωλήσεις σε επιχειρήσεις εστίασης).

  Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης ότι η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (LOTIFY) όλων των προαναφερόμενων εισερχόμενων κινήσεων ισχύει από την 30η Ιανουαρίου 2024. Ενώ αντιστοίχως, για τις ως άνω εξερχόμενες κινήσεις, η υποχρέωση καταχώρισης αρχίζει από 01/07/2024.

  Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο LOTIFY είναι πχ η νόμιμη ονομασία του προϊόντος, την ποσότητα, ενδείξεις σχετικά με την παρτίδα και ακριβείς πληροφορίες για την παραγωγή του εκάστοτε ποτού, την πλήρη επωνυμία των συναλλασσόμενων μερών, το είδος παραστατικού που εκδίδεται για τη συναλλαγή κ.ο.κ.

  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ ή μεταποιούν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, υποχρεούνται να καταχωρίσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία στην πλατφόρμα LOTIFY έως 15/04/2024. Και σε ό,τι αφορά στα αδιάθετα αποθέματα αλκοολούχων ποτών έτοιμων προς κατανάλωση, η καταληκτική ημερομηνία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που βαρύνει τους επιχειρηματίες να ενημερώσουν το LOTIFY, είναι η 29η Ιανουαρίου 2024.

 • 4.Διευκολύνσεις σε συνεπείς οφειλέτες από την ΑΑΔΕ για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας 
 • Όσοι είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους θα έχουν περισσότερα προνόμια
 • Μείωση του ποσοστού παρακράτησης κατά την πώληση ακινήτου που σήμερα ανέρχεται στο 70% της αξίας του τιμήματος. 
 • Για να μειωθεί το ποσοστό θα πρέπει να συντρέχουν μία σειρά από προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να μην έχουν χαθεί δόσεις, να μην μπαίνει ο οφειλέτης σε ρυθμίσεις που δεν τηρεί κ.λπ.
 •  Ανάλογα και με το οφειλόμενο ποσό το ποσοστό παρακράτησης θα μπορεί να μειώνεται στο 50% ή και χαμηλότερα ανάλογα με το εάν πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτων ή είσπραξη χρημάτων.
 • Στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, οι φορολογούμενοι με ρυθμισμένα χρέη που είναι συνεπείς στην πληρωμή των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεών τους θα επιβραβεύονται άμεσα με μειωμένα ποσοστά παρακράτησης επί των τιμημάτων πώλησης των ακινήτων τους σε σύγκριση με εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους ή είναι ασυνεπείς στις ρυθμίσεις τους κατά τη χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών. Η ενημέρωση της ΑΑΔΕ θα είναι άμεση και η χορήγηση των βεβαιώσεων θα γίνεται ψηφιακά.
 • 5.Νέο εργαλείο για προσωποποιημένη σύγκριση τιμών ενέργειας στο e-Καταναλωτής
 • Από το Φεβρουάριο, ο καταναλωτής θα μπορεί να αξιοποιεί ένα νέο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών (energycost),  στο e-Καταναλωτής για τα προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου, σε μία διαδικασία αλλαγής συμβολαίου. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα που θα γίνεται θα είναι προσωποποιημένη για τη σύγκριση των τιμολογίων καθώς θα υπολογίζονται όλα τα συμπληρωματικά κόστη, ψιλά γράμματα, προνόμια, ρήτρες, δώρα κ.α. ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα ο καταναλωτής για τα κόστη, τα οφέλη και την εξοικονόμηση που θα έχει.
 • 6.Δημοσιεύθηκε ο ΚΑΔ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
 • Άρθρο 1Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

  Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

   

  Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  35.14.10.01 Υπηρεσίες Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Ηλεκτρικών Οχημάτων
  55.20.11.06 Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
 •  
7.Αυτόματες επιστροφές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες έως τον Σεπτέμβριο
 

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες θα ενημερώνονται άμεσα για την ημερομηνία επιστροφής του ποσού μέσω e-mail όταν το αίτημά τους πρόκειται να υποβληθεί σε αυτόματη επεξεργασία χωρίς έλεγχο. 

Με την ψηφιοποίηση των φορολογικών συναλλαγών η ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται και ανοίγει ο δρόμος για εξπρές επιστροφές ΦΠΑ.

8.Κατώτατος μισθός: Πόσο θα αυξηθεί και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή

Σήμερα, ο κατώτατος μισθός ανέρχεται σε 780 ευρώ και το κατώτατο ημερομίσθιο στα 34,84 ευρώ, ενώ, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προηγήθηκαν και άλλες αυξήσεις. Συγκεκριμένα, από 650 ευρώ το 2019, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 663 ευρώ τον Ιανουάριο του 2022, σε 713 ευρώ τον Μάιο του 2022 και, από τον Απρίλιο του 2023, έφτασε τα 780 ευρώ.

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι, σε ορίζοντα της τετραετίας, ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι ωφελημένοι επίσης από το «ξεπάγωμα» των τριετιών, χωρίς αναδρομική ισχύ για την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η απόφαση για την επαναφορά της προσαύξησης του κατώτατου νομοθετημένου μισθού με επίδομα προϋπηρεσίας (τριετίες) τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εργατοτεχνίτες, από την 1η Ιανουαρίου 2024, προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και επιταχύνει τη μισθολογική εξέλιξή τους, συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

9.ΕΝΦΙΑ: Ανοίγει η ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την έκπτωση 10%

Την ερχόμενη εβδομάδα η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί μια νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας θα κερδίσουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ οι ιδιοκτήτες που είχαν πλήρως ασφαλισμένα ακίνητα μέσα στο 2023.

Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία των κατοικιών που έχουν ασφαλίσει για φυσικές καταστροφές προκειμένου να κερδίσουν έκπτωση 10% στο φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν στην πλατφόρμα τα στοιχεία των ενεργών ασφαλιστικών συμβολαίων ακινήτων τα οποία έχουν αναρτήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες και θα πρέπει να τα επιβεβαιώσουν ώστε κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ του 2024 για τα ακίνητα αυτά ο ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί «κουρεμένος» κατά 10%.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που αφορούν τα εξής:

 • ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης
 • αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης
 • ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο
 • ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα)
 • διεύθυνση και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας και
 • μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

Για να ισχύσει η έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες θα πρέπει:

 • Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας του ακινήτου. Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων, μη υπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου.
 • Η αξία του ακινήτου δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Η ασφάλιση να αφορά το προηγούμενο έτος και να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για 6 μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για 3 μήνες στο 2,5%, ενώ δεν ισχύει καμία μείωση για κατοικίες που ασφαλίζονται για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών το χρόνο.

Σημειώνεται ότι η έκπτωση υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του κύριου και του τυχόν «συμπληρωματικού» φόρου που επιβαρύνουν το ασφαλισμένο ακίνητο.

10.Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Ξεκινά σύντομα το Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», το οποίο στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών μέσω της αξιοποίησης κενών ιδιωτικών κατοικιών, οι οποίες θα νοικιάζονται για τουλάχιστον 3 έτη. Το πρόγραμμα επιδοτεί κατά 40 % το κόστος της ανακαίνισης και έως του ποσού των 10.000€. Στόχος μέσω του προγράμματος αυτού είναι να μπουν στην αγορά 12.500 επιπλέον ιδιωτικές κατοικίες. Επεκτείνεται για μια ακόμη μια χρονιά -δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025- η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Από το 2024 εφαρμόζεται η αύξηση της φοροαπαλλαγής για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων (από το 40% στο 100%), που περιλαμβάνεται στην πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και για δαπάνες αγοράς αγαθών με ανώτατο όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ σε 5 χρόνια.

ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΤΑΔΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΕΛΟ
Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ