Ο δεκάλογος της οικονομίας την εβδομάδα που πέρασε!

0
699
1.Επιχορηγήσεις 50% και 70% για δημιουργία μικρών επιχειρήσεων
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος οικονομικής βοήθειας και υποστήριξης για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου.

Τα άτομα που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιχορήγηση από την κυβέρνηση η οποία θα καλύψει το 50% των δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση, εγκατάσταση και έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προμήθεια οποιουδήποτε απαιτούμενου εξοπλισμού. Το υπόλοιπο 50% του κόστους μπορεί να χρηματοδοτηθεί με χαμηλότοκο δάνειο που χορηγεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα.Όσοι κερδίζουν από την ένταξη δεν περιορίζονται σε μία μόνο ομάδα, καθώς θα επωφεληθούν και ελεύθεροι επαγγελματίες όπως γιατροί, μηχανικοί και φαρμακοποιοί. Η επιλογή αυτών που θα λάβουν επιδόματα δεν θα γίνει με βάση τη σειρά με την οποία υποβλήθηκαν οι αιτήσεις τους, αλλά μάλλον με συγκριτική αξιολόγηση.

Η διάρκεια της διαθεσιμότητας του προγράμματος εκτείνεται συνολικά σε εξήντα ημέρες. Το άθροισμα της χρηματοδότησης που μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή την περίοδο ανέρχεται στα 190 εκατ. ευρώ.

Εντός των επόμενων 15 ημερών θα ξεκινήσουν δύο ξεχωριστά προγράμματα, με στόχο την καλλιέργεια νέων μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές που επηρεάζονται αρνητικά από την απολιγνίωση, δηλαδή τη Δυτική Μακεδονία και την περιοχή Μεγαλόπολης-Οιχαλίας στην Αρκαδία. Η κρατική επιχορήγηση που διατίθεται για το σκοπό αυτό πρόκειται να καλύψει σημαντικό ποσοστό 70% του συνολικού κόστους.

2.Απασχόληση συνταξιούχων – Καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης
 
Καταργείται η περικοπή του 30% της σύνταξης, αφήνοντάς την ακέραια στους απασχολούμενους συνταξιούχους. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένας μη ανταποδοτικός πόρος υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους θα ισούται με το 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους και για τους μη μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους με το 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης για κύρια σύνταξη. Θεσπίζεται, επίσης, ετήσιο πλαφόν του πόρου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 12πλασιο της μηνιαίας εθνικής σύνταξης.
 
3.Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης

Τα ποσά οφειλών είναι δυνατό να υπερβούν τα ανωτέρω όρια και μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για οφειλές προς τον π. ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας του, β) έχει καταβάλει εισφορές για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι χιλιάδων

 ημερών και 

γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του δεν ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν είναι οφειλέτης προς τον π. ΟΓΑ.

Στην περίπτωση αυτή, το υπερβάλλον των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων

(6.0)  ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του. Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της μηνιαίας δόσης που προκύπτει από την παρ. 3. Σε αντίθετη περίπτωση, το ως άνω ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τον π. ΟΓΑ, παρακρατείται από τα ποσά των επόμενων συντάξεων, μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60).

4.Απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας

Δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας ημέρας, να εργάζονται χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η απασχόληση αυτή δεν υπερβαίνει σωρευτικά τις τρεις ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα ημέρες μηνιαίως. Στην περίπτωση αυτή, το επίδομα ανεργίας μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης.

5.Μονιμοι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε μεταφορές, τουρισμό, πολιτισμό, γυμναστήρια – Πού αυξάνεται 

Από την 1η Ιανουαρίου θα υπάρξει επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ 24% για τα μη αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων των αναψυκτικών και του ανθρακούχου νερού. Το πλαίσιο που αφορά τον μειωμένο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13% από την 1η Ιανουαρίου 2024, αφορά εισιτήρια που περιλαμβάνουν δρομολόγια τρένων, μετρό και τραμ, καθώς και αστικά και υπεραστικά λεωφορεία. Επιπλέον, θα ισχύει για εισιτήρια επιβατηγών πλοίων και μεταφορές που περιλαμβάνουν συνδυασμό οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων μέσων.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Επιπλέον, η παρατεταμένη ύπαρξη του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ προβλέπεται ότι θα δώσει πλεονέκτημα στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ελληνική τουριστική βιομηχανία θα γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, δεδομένου ότι σε άλλες χώρες της Μεσογείου, ο ΦΠΑ κυμαίνεται από 9% έως 10%. Κατά την αγορά ενός τουριστικού πακέτου, είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι θα επιβάλλεται ΦΠΑ 13% στην τιμή του καταλύματος εάν περιλαμβάνει πρωινό ή ημιδιατροφή. Σε περίπτωση διαμονής με πλήρη διατροφή, μόνο το 5% του συνολικού κόστους θα υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, ενώ το υπόλοιπο 95% θα επιβαρύνεται με μειωμένο συντελεστή 13%. Εάν επιλέξετε το σύστημα all inclusive, το 90% της ενιαίας τιμής θα υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ισχύει για διάφορους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων τρένου, μετρό και τραμ, καθώς και αστικών και υπεραστικών λεωφορείων. Επιπλέον, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει για αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια επιβατηγού πλοίου, καθώς και για μεταφορές που χρησιμοποιούν συνδυασμό οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων μεθόδων μεταφοράς. Το κόστος παρακολούθησης πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως ο κινηματογράφος και το θέατρο παρέμεινε σταθερό, χωρίς αισθητές διακυμάνσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Τα δίδακτρα για δραστηριότητες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, και συγκεκριμένα σε γυμναστήρια και σχολές χορού, παρέμειναν σταθερά σε ποσοστό 13%.

6. Επιβολή κυρώσεων για την υποδηλωμένη εργασία από τους ελεγκτές   του Υπ. Εργασίας

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και πριν την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Όταν διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει καταχωρηθεί πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις 

 Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Οι εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τους εργαζομένους τους με εξαρτημένη εργασία, δύνανται να μην καταχωρίζουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους. Εφόσον πραγματοποιείται αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση από τον εργαζόμενο και αυτή δεν ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επιβάλλεται στον εργοδότη από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ ανά εργαζόμενο, στην ψηφιακή κάρτα του οποίου δεν είναι δυνατή η ανωτέρω ταυτοποίηση

7.Πράσινο Τιμολόγιο

 • Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εισάγεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των παρόχων στους πελάτες τους (ηλεκτρονικό ή έντυπο), κωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (energycost.gr). Κατά αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί εύκολα να συγκρίνει το κοινό τιμολόγιο μεταξύ των παρόχων και να επιλέγει αυτό που επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες του.
 • Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους με μία απλή διαδικασία έως την 31η.1.2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδους τιμολογίου ή πάροχο, με κατάρτιση σχετικής σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή.
 • Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024.
 • Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.
 • Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις.
 • Από τις βασικότερες καινοτομίες του είναι πως στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης.
8.Ένταξη της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 

Αντικείμενο του έργου, είναι η ανάπτυξη και λειτουργία μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής – απρόσωπης αγοράς και πώλησης δικαιωμάτων δόμησης, η οποία θα λειτουργεί και ως μηχανισμός αποζημίωσης δικαιούχων, χωρίς κόστος για το Δημόσιο, και ταυτόχρονα θα δημιουργεί πόρους για έργα φιλικά προς το περιβάλλον.

Πωλητές και αγοραστές συντελεστή δόμησης θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα τους στην Ψηφιακή Τράπεζα Γης (ΨΤΓ), μέσω της οποίας η μεταφορά συντελεστή δόμησης θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά.

Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν οι εκκρεμείς τίτλοι, με τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή και με τη λειτουργία της ΨΤΓ. Στοχεύεται επίσης να χρησιμοποιηθεί το πολεοδομικό «εργαλείο» της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης στη νομιμοποίηση ακινήτων.

9.Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν πέντε διαφορετικά υποπρογράμματα, που είναι:

 • η ενεργειακή ανακαίνιση των οικιστικών κτιρίων μέσω της παροχής επιδοτήσεων (κλιμακούμενες επενδύσεις)
 • η ενεργειακή ανακαίνιση των μη οικιστικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων μέσω της παροχής επιδοτήσεων και χαμηλότοκων δανείων (αναβαθμισμένες επενδύσεις).
 • η αύξηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση σε οικιστικά κτίρια και στον γεωργικό τομέα μέσω της παροχής επιδοτήσεων,
 • η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια κατοικιών μέσω της χρηματοδότησης για την εγκατάσταση νέων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού- και
 • η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης με την αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα φρεάτια με νέο και πιο ενεργειακά αποδοτικό.
 • 10.Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
 • Επιδοτείται η επισκευή κατοικιών με σκοπό τη διάθεσή τους για εκμίσθωση. 
 • Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων για ένα ακίνητό τους με χρήση κατοικίας, εφόσον:
 • α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακινήτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),

  β) το ακίνητο έχει έκταση έως εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,

  γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, η συνολική αξία της οποίας είναι έως 300.000 ευρώ,

  δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, και

  ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητο της ιδιοκτησίας τους τα τελευταία πέντε έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για οποιοδήποτε ακίνητό τους.

  Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» επιδοτούνται για την δαπάνες επισκευής και ανακαίνισης του ακινήτου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  α) τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

  β) μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών τουλάχιστον ετών.

BONUS:
Πριν τα Χριστούγεννα
-Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν τον Δεκέμβριο επιπλέον 1,5 δόση του
-Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος
Ενίσχυση 200 ευρώ θα έχουν δικαιούχοι ΑμεΑ των ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ
-Πρόσθετη στήριξη συνταξιούχων με καμία ή ελάχιστη προσωπική διαφορά έως 10 ευρώ. Αυτή αφορά τους «χαμηλοσυνταξιούχους» με κύρια σύνταξη κάτω από 700 ευρώ και τους ανασφάλιστους υπερήλικες οι οποίοι θα λάβουν 150 ευρώ.
-Διπλάσιο market pass για τους κατοίκους στις πλειγείσες περιοχές της Θεσσαλίας
 
Tip: Επιχειρηματικότητα & Λογιστής 
 
Πως βρίσκω το σημείο 0 της επιχείρησης μου ,ποιες κινήσεις μπορώ να κάνω, ώστε να βελτιώσω τα έσοδα ή να μειώσω τις ζημίες !
 
Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ