Νέες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ, που γίνονται μέσω ΚΕΠ!

0
408

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

 Όσον αφορά στον e-ΕΦΚΑ, θα μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ αιτήματα πολιτών για τις εξής ηλεκτρονικές διαδικασίες:

1. Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
2. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
3. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
7. Βεβαίωση απογραφής
8. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
9. Ασφαλιστική ικανότητα
10. Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
11. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών
12. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής κατά τη διαδικασία του  Ν. 4554/2018
13. Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών)

 

Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ και τα ΚΕΠ θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις ακόλουθες διαδικασίες:

 

Έκδοση Βεβαιώσεων

  • Πιστοποιητικό Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ για στρατολογική χρήση
  •  Βεβαίωση Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΚΕΚ), ΚΕΚ για ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ
  • Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑΣ (ανήλικοι μαθητές)

Υποβολή αιτήσεων

  • Αίτηση διαθεσιμότητας
  •  Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη
  •  Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν. 4416/2017 για την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων
  • Παραλαβή εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης (σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ)
  •  Καταβολή αποδοχών σε μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους λόγω συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις

Επίσης από τα ΚΕΠ, θα μπορούν να εκδίδονται:

1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.

3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

4. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

5. Πιστοποιητικό γέννησης.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7. Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

8. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

 

Πηγές:

  • Κοινή ανακοίνωση Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • 10703 ΕΞ 2021

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων