Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  Κύρια σύνταξη λόγω θανάτου σε 3 ερωτήσεις!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Κύρια Σύνταξη λόγω θανάτου σε 3 ερωτήσεις.

  1.Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

  Δικαιούχα πρόσωπα:

  Eπί θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου που έχει πραγματοποιήσει τον οριζόμενο ανά περίπτωση χρόνο ασφάλισης δικαιούχοι της σύνταξης είναι ο επιζών σύζυγος/μέλος συμφώνου συμβίωσης ,τα νόμιμα τέκνα και ο διαζευγμένος σύζυγος που πληρούν τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (άρθρο 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύει)

  2.Ποια είναι τα ποσοστά συνταξιοδότησης δικαιούχων;

  Ποσοστά σύνταξης δικαιοδόχων:

  α) Επιζών σύζυγος /μέλος συμφώνου συμβίωσης:

  70% της δικαιούμενης σύνταξης του θανόντα για τα πρώτα 3 έτη μετά το θάνατο. Το ποσοστό αυτό συνεχίζεται χορηγούμενο και μετά την πρώτη 3ετία εφόσον ο επιζών δικαιούχος δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη. Σε περίπτωση εργασίας ή λήψης σύνταξης το ποσοστό σύνταξης θανάτου μετά την πρώτη τριετία ανέρχεται στο 50% του πλήρους ποσού της σύνταξης θανάτου.

  β) Προστατευόμενα τέκνα:

  Το άγαμο τέκνο λαμβάνει σύνταξη θανάτου μέχρι το 24ο έτος.

  Τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία άγαμα παιδιά των οποίων η ανικανότητα επήλθε πριν τη συμπλήρωση του 24ου έτους συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξη θανάτου και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους.

  Το δικαιούμενο ποσό κάθε τέκνου ανέρχεται στο 25% της σύνταξης θανάτου. Επί περισσοτέρων του ενός τέκνων παιδιών το ποσό επιμερίζεται ισόποσα .

  Στην περίπτωση τέκνου ορφανού και από τους δύο γονείς, το οποίο δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς , χορηγείται το 50% των δικαιούμενων και από τους δύο γονείς συντάξεων.

  Τα ορφανά τέκνα με βαριές αναπηρίες, που έχουν επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 24ου έτους, δικαιούνται το σύνολο της σύνταξης που πραγματικά ελάμβανε ο θανών ή θα εδικαιούτο να λάβει με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

  γ) Διαζευγμένος σύζυγος:

  Ο διαζευγμένος σύζυγος δικαιούται ποσοστό της σύνταξης του θανόντα εφόσον πληροί αθροιστικά τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (περ.Γ παρ. Α του άρθρου 12 του ν.4387/2016).

  3.Ποτε λήγει το δικαίωμα συνταξιοδότησης ;

  Λήξη δικαιώματος σύνταξης θανάτου:

  Το δικαίωμα λήγει με το θάνατο του δικαιούχου ή με την τέλεση γάμου και στην περίπτωση των παιδιών με την συμπλήρωση του 24ου έτους.

   

  Με την αξιοπιστία της επιστημονικής ομάδας του taxvoice.gr!

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ