Ευρωβουλευτές: Πως φορολογούνται στην Ελλάδα και τι άλλες αποδοχές-επιδόματα λαμβάνουν!

0
1008

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ  ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ;

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα και λόγω της επικαιρότητας του θέματος στις παρακάτω γραμμές θα αναπτύξουμε δύο θέματα:

  • Πως φορολογούνται τα εισοδήματα των ευρωβουλευτών στην Ελλάδα
  • Τι αποδοχές και παροχές λαμβάνουν συνολικά

Ας ξεκινήσουμε από το θέμα του πώς φορολογούνται τα εισοδήματα τους:

Σύμφωνα λοιπόν με διευκρινήσεις που έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ μέσω του διοικητή της ,  σχετικά  με την αποζημίωση που καταβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους Έλληνες ευρωβουλευτές ισχύουν τα εξής :

Η όλη διευκρίνηση βασίζεται στην  γνωμοδότηση με αριθ. 70/2021(. για την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβάλλει το Ευρωκοινοβούλιο στους Έλληνες Ευρωβουλευτές) του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με  την οποία γίνεται αποδεκτό  ότι οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφενός μεν αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία αλλοδαπής προελεύσεως και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, αφετέρου πως πιστώνοντας τον φόρο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που παρακρατήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, δεν θίγεται ο όρος της 2005/684/ΕΚ Απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περί της μη διπλής φορολόγησης. όρος που έτσι κι αλλιώς ρυθμίζεται ρητά και στην εσωτερική μας νομοθεσία, με το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Συνακόλουθα, επιβάλλεται σε αυτές ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 43Α του ΚΦΕ κάτι που ακολουθεί και τις γενικότερες τελευταίες απαλλαγές εισφοράς αλληλεγγύης )

Διευκρινίζεται ότι οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνονται στους κωδικούς 389-390 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης  επιλέγοντας ως χώρα προέλευσης, τη χώρα προσωρινής διαμονής κατά τον χρόνο άσκησης των καθηκόντων  τους.

Αντίστοιχα, το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε υπέρ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου συμπληρώνεται στους κωδικούς 651-652 του ως άνω εντύπου, με  επιλογή της ένδειξης «Λοιπές περιπτώσεις».

Ας συνεχίσουμε με τους μισθούς , τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά προνόμια!

Η Ευρωβουλή με στόχο  τη διαφάνεια  την αμεροληψία και την ακεραιότητα των εκπροσώπων των κρατών-μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θεσμοθετήσει αμοιβή για τον καθένα ευρωβουλευτή ποσό 20000 ευρώ τον μήνα το οποίο συμπεριλαμβάνει τον μισθό τους, των επιδομάτων τους και των εξόδων του γραφείου.

Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα αυστηρό σε περιπτώσεις αδιαφάνειας και διαφθοράς

 Οι μηνιαίες  αποδοχές ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ανέρχονται σε 8.484,05 προ φόρων, που μεταφράζονται περίπου σε 6500 ευρώ αν αφαιρεθούν οι φόροι .Κάποια μέλη κράτη έχουν  επιπλέον φορολόγηση ενώ για την Ελλάδα αναφέραμε παραπάνω τις διευκρινήσεις που έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ.

Εκτός από τον μισθό όμως λαμβάνουν και κάποια επιπλέον επιδόματα, όπως :

  • Για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους όπου εκλέγονται, τα μέλη της Ευρωβουλής λαμβάνουν τα έξοδα ταξιδίου, διαμονής και συναφή έξοδα μέχρι ανώτατο ετήσιο ποσό ύψους 4.358 ευρώ. Γενικά, όλα τα ταξιδιωτικά τους είναι καλυμμένα.
  • Το Κοινοβούλιο καταβάλλει αποζημίωση ύψους 313 ευρώ ημερησίως σε κάθε ευρωβουλευτή για την κάλυψη όλων των άλλων δαπανών που βαρύνουν τους βουλευτές κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών περιόδων, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους υπογράφοντας ένα ΧΑΡΤΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ που κάθε φορά υπάρχει στο Κοινοβούλιο. Εάν ένας βουλευτής δεν συμμετέχει σε περισσότερες από τις μισές Ολομέλειες, το επίδομα μειώνεται στο μισό.
  • Το επίδομα για τα γενικά έξοδα περιλαμβάνει  διαχείριση γραφείου, τηλεφωνικούς λογαριασμούς, ταχυδρομικά έξοδα και τη συντήρηση του γραφείου. Αυτό ανέρχεται σε 4. 416  ευρώ το μήνα. ΠΡΟΣΟΧΗ Για τα έξοδα αυτά , ο ευρωβουλευτής δεν οφείλει να κρατάει αποδείξεις . 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Επιπλέον , οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν και 24.943 ευρώ το μήνα για τις πληρωμές των συνεργατών τους, τους οποίους επιλέγουν οι ίδιοι.

Οι βοηθοί  χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες :

  • οι «διαπιστευμένοι» συνεργάτες (Accredited assistants), που έχουν έδρα στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο, που ανήκουν απευθείας στη διοίκηση του Κοινοβουλίου, με καθεστώς του μη μόνιμου υπαλλήλου. Κάθε ευρωβουλευτής μπορεί  να προσλάβει μέχρι  3 βοηθούς και αυτοί λαμβάνουν το λιγότερο ¼ του budget , δηλαδή 7.000 ευρώ.
  • οι πάροχοι υπηρεσιών
  • οι τοπικοί βοηθοί, οι local assistants, που έχουν έδρα στο κράτος μέλος από το οποίο εκλέγεται ο ευρωβουλευτής,
  • οι νέοι που κάνουν πρακτική ( stagier). Πρόκειται για συνεργάτες που προσλαμβάνονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και έχουν την ασφάλιση της χώρας, όπου άλλωστε και φορολογούνται. Μέχρι και το 75% του ποσού, μπορεί να διατεθεί σε αυτούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους τοπικούς βοηθούς, υπάρχει ο υποχρεωτικός  έλεγχος προσόντων για τις προσλήψεις και το ύψος των αμοιβών αυτών.

Ο ευρωβουλευτής έχει την ευθύνη  για τα καθήκοντα του τοπικού βοηθού. Εάν τα καθήκοντα  δεν σχετίζονται με την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τότε θα ζητηθούν από τον ευρωβουλευτή πρόσθετες πληροφορίες από τη διοίκηση. Εάν οι πληροφορίες θεωρηθούν επαρκείς, η υπόθεση θα κλείσει. Αν κριθούν ανεπαρκείς, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή μιας  σύμβασης και, να ζητηθεί  η  επιστροφή των χρημάτων .

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:

Μετά  το τέλος  της θητείας τους, οι βοηθοί έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο  ταμείο ανεργίας από το ΕΚ, με διάρκεια 1/3 της εργασίας τους  στο ΕΚ.

Αν συμπληρώσουν  10 έτη  εργασίας στο Ευρωκοινοβούλιο θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Το ποσό, είναι αναλογικό των χρόνων που εργάσθηκαν ,και  το λαμβάνουν  στα 67 τους και άνδρες και γυναίκες και ανεξάρτητα από το πότε θα συνταξιοδοτηθούν στο κράτος-μέλος.

Οι  πρώην ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ισούται με το 3,5% του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης θητείας αλλά όχι περισσότερο από 70% συνολικά.

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΕΛΟ

 

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ