Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  ΦΠΑ ξενοδοχείων. Πρακτικά παραδείγματα(updated), του Αλέξανδρου Δημητράκη!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αλέξανδρος Δημητράκης
  Λογιστής-Φοροτεχνικός

   

   

  Γράφει ο Αλέξανδρος Δημητράκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός και μέλος της ομάδας του taxvoice.gr!

  Ελευθερίας 1 – Πισκοπιανό Χερσονήσου – Κρήτη.

  2897023600

  [email protected]

  [email protected]

   

  ΦΠΑ ξενοδοχείων, απλά και κατανοητά!

   

  Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 13%.

  Στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση, κατά συντελεστή φόρου, να γίνεται ως εξής:

  α. Διαμονή με πρωινό- ΒΒ (bed and breakfast): 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.

  β. Διαμονή με ημιδιατροφή – HB (Half board): 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.

  γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή – FB (full bord): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.

  δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ενιαία τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.

  Ν.4611/2019 και μετά την Ε.2083/2019 (Ορθή επανάληψη)

  α. Διαμονή με πρωινό- ΒΒ (bed and breakfast): η ενιαία τιμή υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με το σκεπτικό ότι η κατανάλωση, ως είθισται, χυμών, καφέδων και ροφημάτων στο πρωινό, αποτελεί παροχή παρεπόμενη και αμελητέα σε σχέση με την κύρια παροχή πρωινού γεύματος και διαμονής που αντιπροσωπεύει η ενιαία τιμή.

  β. Διαμονή με ημιδιατροφή – HB (Half board) (πρωινό και γεύμα): 10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τη διάθεση αλκοολούχων και μη ποτών, χυμών και ροφημάτων.

  γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή – FB (full bord): 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τη διάθεση αλκοολούχων και μη ποτών, χυμών και ροφημάτων.

  δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive : 20% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ ως σύνθετη παροχή υπηρεσιών η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί με σαφή τρόπο (Κεφ. Γ΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ).

  Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά δεν είναι δεσμευτικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην περίπτωση που μπορούν να διαχωρίσουν την αξία των επιμέρους παροχών τους, οπότε και να εφαρμόσουν τον συντελεστή ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε παροχή. Εξυπακούεται ότι, αν στην ενιαία τιμή των περιπτώσεων β και γ ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται η διάθεση αλκοολούχων και μη ποτών, χυμών και ροφημάτων, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο σύνολο της αντιπαροχής

  COVID

  Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4690/2020, την εγκύκλιο 2080/2020 της ΑΑΔΕ και με την Ε.2097/2021 οι παραπάνω συντελεστές από 01/06/2020 έως και 30/09/2021 έχουν ως έξεις:

  α. Διαμονή με πρωινό- ΒΒ (bed and breakfast): 13%.

  β. Διαμονή με ημιδιατροφή – HB (Half board): 13%. καθώς θεωρείται ότι η κατανάλωση κατά το γεύμα ποτών τα οποία περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία, αποτελεί παροχή παρεπόμενη και αμελητέα.

  γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή – FB (full bord): 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.

  δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην ενιαία τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες διασκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο

  Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά δεν είναι δεσμευτικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην περίπτωση που μπορούν να διαχωρίσουν την αξία των επιμέρους παροχών τους, οπότε και να εφαρμόσουν τον συντελεστή ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε παροχή. Εξυπακούεται ότι, αν στην ενιαία τιμή της περίπτωσης γ’ ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται η διάθεση ποτών τα οποία περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στο σύνολο της αντιπαροχής.

   

  Παραδείγματα:

  ΠΟΛ.1161/21-7-2015

  1ο Ξενοδοχείο χρεώνει ημερησίως για υπηρεσίες διαμονής με πρωινό (ΒΒ), αμοιβή 70 ευρώ προ ΦΠΑ. Έστω ότι πελάτης πραγματοποιεί τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό το μήνα Αύγουστο του 20ΧΧ, κατά τον οποίο ο συντελεστής ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι 13%.

  Το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) της περίπτωσης αυτής είναι (70*4) 280 ευρώ.

  Ο υπολογισμός του ΦΠΑ βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, θα γίνει ως ακολούθως:

  280 ευρώ x 5% = 14 ευρώ.

  Συνεπώς στα 14 ευρώ θα επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας με τον κανονικό συντελεστή 24% ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 266 ευρώ, με τον μειωμένο συντελεστή 13% ως ακολούθως:

  ΦΠΑ υπηρεσίας εστίασης = 14 ευρώ x 24% = 3,36 ευρώ

  ΦΠΑ υπηρεσίας ξενοδοχείου = 266 ευρώ x 13% = 34,58 ευρώ

  Σύνολο καθαρής αξίας: 280 ευρώ

  Σύνολο ΦΠΑ: 3,36 + 34,58 = 37,94 ευρώ

  Γενικό σύνολο (καθαρή αξία συν ΦΠΑ): 317,94 ευρώ.

   

  2ο Έστω τώρα ότι για διαμονή με το σύστημα all inclusive το ξενοδοχείο του προηγούμενου παραδείγματος, χρεώνει ημερησίως αμοιβή 120 ευρώ προ ΦΠΑ. Σε περίπτωση  πενθήμερης διαμονής πελάτη με το σύστημα all inclusive το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) είναι 600 ευρώ. Ο υπολογισμός του ΦΠΑ βάσει των όσον αναφέρθηκαν παραπάνω θα γίνει ως ακολούθως:

  600 ευρώ x 30% = 180 ευρώ.

  Συνεπώς στα 180 ευρώ θα επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας με τον κανονικό συντελεστή 24% ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 420 ευρώ, με τον μειωμένο συντελεστή 13% ως ακολούθως:

  ΦΠΑ υπηρεσίας εστίασης = 180 ευρώ x 24% = 43,20 ευρώ

  ΦΠΑ υπηρεσίας ξενοδοχείου = 420 ευρώ x 13% = 54,60 ευρώ

  Σύνολο καθαρής αξίας: 600 ευρώ

  Σύνολο ΦΠΑ: 43,20 + 54,60 = 97,80 ευρώ

  Γενικό σύνολο (καθαρή αξία συν ΦΠΑ): 697,80 ευρώ.

   

  Νέα παραδείγματα του Ν.4611/2019 και μετά την Ε.2083/2019 (Ορθή επανάληψη)

  1ο Ξενοδοχείο χρεώνει ημερησίως για υπηρεσίες διαμονής με πρωινό (ΒΒ), αμοιβή 70 ευρώ προ ΦΠΑ. Έστω ότι πελάτης πραγματοποιεί τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό το μήνα Ιούλιο του 20ΧΧ, κατά τον οποίο ο συντελεστής ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι 13%.

  Το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) της περίπτωσης αυτής είναι (70*4) 280 ευρώ.

  ΦΠΑ υπηρεσίας ξενοδοχείου = 280 ευρώ x 13% = 36,40 ευρώ

  Σύνολο καθαρής αξίας: 280 ευρώ

  Σύνολο ΦΠΑ: 34,58 ευρώ

  Γενικό σύνολο (καθαρή αξία συν ΦΠΑ): 316,40 ευρώ.

   

  2ο Ξενοδοχείο χρεώνει ημερησίως για υπηρεσίες διαμονής με ημιδιατροφή – (HB), αμοιβή 80 ευρώ προ ΦΠΑ. Έστω ότι πελάτης πραγματοποιεί τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό το μήνα Αύγουστο του 20ΧΧ, κατά τον οποίο ο συντελεστής ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι 13%.

  Το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) της περίπτωσης αυτής είναι (80*4) 320 ευρώ.

  Ο υπολογισμός του ΦΠΑ βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, θα γίνει ως ακολούθως:

  320 ευρώ x 10% = 32 ευρώ.

  Συνεπώς στα 32 ευρώ θα επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας με τον κανονικό συντελεστή 24% ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 288 ευρώ, με τον μειωμένο συντελεστή 13% ως ακολούθως:

  ΦΠΑ υπηρεσίας εστίασης = 32 ευρώ x 24% = 7,68 ευρώ

  ΦΠΑ υπηρεσίας ξενοδοχείου = 288 ευρώ x 13% = 37,44 ευρώ

  Σύνολο καθαρής αξίας: 320 ευρώ

  Σύνολο ΦΠΑ: 7,68 + 37,44 = 45,12 ευρώ

  Γενικό σύνολο (καθαρή αξία συν ΦΠΑ): 365,12 ευρώ.

  3ο Ξενοδοχείο χρεώνει ημερησίως για υπηρεσίες διαμονής με πλήρη διατροφή – (FB) , αμοιβή 90 ευρώ προ ΦΠΑ. Έστω ότι πελάτης πραγματοποιεί τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό το μήνα Αύγουστο του 20ΧΧ, κατά τον οποίο ο συντελεστής ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι 13%.

  Το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) της περίπτωσης αυτής είναι (90*4) 360 ευρώ.

  Ο υπολογισμός του ΦΠΑ βάσει των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, θα γίνει ως ακολούθως:

  360 ευρώ x 15% = 54 ευρώ.

  Συνεπώς στα 54 ευρώ θα επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας με τον κανονικό συντελεστή 24% ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 306 ευρώ, με τον μειωμένο συντελεστή 13% ως ακολούθως:

  ΦΠΑ υπηρεσίας εστίασης = 54 ευρώ x 24% = 12,96 ευρώ

  ΦΠΑ υπηρεσίας ξενοδοχείου = 306 ευρώ x 13% = 39,78 ευρώ

  Σύνολο καθαρής αξίας: 360 ευρώ

  Σύνολο ΦΠΑ: 12,96 + 39,78 = 52,74 ευρώ

  Γενικό σύνολο (καθαρή αξία συν ΦΠΑ): 412,74 ευρώ

   

  4ο Έστω τώρα ότι για διαμονή με το σύστημα all inclusive το ξενοδοχείο του προηγούμενου παραδείγματος, χρεώνει ημερησίως αμοιβή 120 ευρώ προ ΦΠΑ. Σε περίπτωση  πενθήμερης διαμονής πελάτη με το σύστημα all inclusive το καθαρό ποσό (προ ΦΠΑ) είναι 600 ευρώ. Ο υπολογισμός του ΦΠΑ βάσει των όσον αναφέρθηκαν παραπάνω θα γίνει ως ακολούθως:

  600 ευρώ x 20% = 120 ευρώ.

  Συνεπώς στα 120 ευρώ θα επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας με τον κανονικό συντελεστή 24% ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 480 ευρώ, με τον μειωμένο συντελεστή 13% ως ακολούθως:

  ΦΠΑ υπηρεσίας εστίασης = 120 ευρώ x 24% = 28,80 ευρώ

  ΦΠΑ υπηρεσίας ξενοδοχείου = 480 ευρώ x 13% = 62,40 ευρώ

  Σύνολο καθαρής αξίας: 600 ευρώ

  Σύνολο ΦΠΑ: 28,80 + 62,40 = 91,20 ευρώ

  Γενικό σύνολο (καθαρή αξία συν ΦΠΑ): 691,20 ευρώ.

  .

   

   

  Αλέξανδρος Δημητράκης

  Λογιστής-Φοροτεχνικός

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ