Εκπρόθεσμη Διακοπή Εργασιών Αδρανούς φυσικού προσώπου με βάση τον πραγματικό χρόνο (ΠΟΛ 1163/2016)!

1
5576

Εκπρόθεσμη Διακοπή Εργασιών Αδρανούς φυσικού προσώπου με βάση τον πραγματικό χρόνο (ΠΟΛ 1163/2016):

 

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την ΠΟΛ 1163/2016 με την οποία καθορίζονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη

διακοπή εργασιών φορολογουμένων, με ημερομηνία διακοπής εργασιών την

 ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε αδρανείς ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες επί

πολλά έτη δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε διοικητική διακοπή εργασιών,

να καταφέρουν να απεμπλακούν από μια ατέρμονη διαδικασία.

 

Πώς γίνεται το αίτημα στην ΔΟΥ:

Η αίτηση γίνεται μέσω αιτημάτων επιλέγοντας το τμήμα Μητρώου στην ΔΟΥ της

χωρικής αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους

δραστηριότητας.

  • Συμπληρώνουμε το Δ211 τσεκάροντας την διακοπή και στην ημερομηνία την ημερομηνία διακοπής και την ιδιότητα φυσικό πρόσωπο.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που να αναγράφετε ότι

δεν διαθέτουν αποθέματα ή πάγια στοιχεία.

 

  • Έντυπο Μ4 αναγράφοντας στην αιτία διακοπής ‘’Βάση πραγματικού χρόνου εργασιών πολ 1163/16 και την ημερομηνία διακοπής.
  • Και τέλος το Έντυπο Β2 Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις που έχουν χαθεί οι ταμειακές μηχανές .

  • Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 που να αναγραφεί τον αριθμό ταμειακής και ότι χάθηκε. Η περίπτωση αυτή έχει το ανάλογο πρόστιμο που κυμαίνεται στα 2500 ευρώ.

Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ο αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ελέγχει πρωτίστως ότι, για τα ανωτέρω πρόσωπα, δεν έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, μεταβολή, ως προς τα στοιχεία άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (έδρα, Κ.Α.Δ.,  κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις, συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ειδική έκθεση με την οποία διαπιστώνεται ο πραγματικός χρόνος διακοπής, η οποία, επισυνάπτεται στη δήλωση διακοπής εργασιών και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση ή μη της βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο

 πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους. Όταν η δήλωση διακοπής

εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και

επιβάλλεται πρόστιμο 100 Ευρώ.

Για να διαγραφεί το τέλος επιτηδεύματος γίνεται νέο αίτημα και σύμφωνα με

τις ΠΟΛ.1149/2012 και ΠΟΛ.1149/2013 αποφάσεις, έχει διευκρινιστεί ότι για τα

 οικονομικά έτη 2012 και μετά, σε περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών

με αναδρομική ημερομηνία, το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να επιβάλλεται για

τον χρόνο (μήνες) λειτουργίας και μέχρι την ημερομηνία διακοπής των εργασιών

του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, στη Δ.Ο.Υ..

Άλλωστε, η μη άσκηση δραστηριότητας αναγνωρίζεται μόνο με υποβληθείσα

δήλωση διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ., ακόμη κι αν αυτή υποβλήθηκε

εκπρόθεσμα εφόσον έχει γίνει δεκτή από τη Φορολογική Διοίκηση εκπρόθεσμη

διακοπή εργασιών, το φυσικό πρόσωπο  έχει πάψει να

υφίσταται από την ημερομηνία διακοπής εργασιών και ως εκ τούτου δεν

νοείται η επιβολή τέλους επιτηδεύματος.

Συνεπώς, στην περίπτωση εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών με αναδρομική

ημερομηνία, το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να επιβάλλεται μόνο για τον χρόνο

(μήνες) άσκησης επιτηδεύματος και μέχρι την ημερομηνία της αποδεδειγμένης

διακοπής εργασιών που έγινε αποδεκτή από τη Δ.Ο.Υ. και τα τέλη επιτηδεύματος

που έχουν βεβαιωθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει να

διαγράφονται εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 

 

 

Όλγα Μητσιώνη

Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Σύμβουλος επιχειρήσεων | 28ης Οκτωβρίου 11, Πύργος Ηλείας, | 2621020012 - 6937907693

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκπρόθεσμης διακοπής νομικού προσώπου μετά τις 23/11/2016

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ