Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή λόγω πανδημίας!

0
481

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…με τις έως τώρα πληροφορίες, για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω κορωνοϊού με κρατική εντολή, ισχύουν τα εξής:

α) Από τη σκοπιά των εργοδοτών:

 • Δεν είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων για όσο διάστημα δεν λειτουργεί η επιχείρησή τους, λόγω ανωτέρας βίας. Είναι υποχρεωμένοι όμως να καταβάλλουν τις δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων τους για το διάστημα από αρχές Μαρτίου, μέχρι και την ημερομηνία αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας τους από το Δημόσιο, αλλά και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε αυτές.
 • Οποιαδήποτε απόλυση πραγματοποιήσουν από 18/03/2020 και όσο παραμένει  κλειστή η επιχείρηση είναι άκυρη. Όσες δε, απολύσεις είχαν πραγματοποιηθεί πριν τις 18/03/2020, συνεχίζουν να έχουν έννομη ισχύ αφενός και αφετέρου δεν επηρεάζουν τον εργοδότη από το δικαίωμα του να λάβει τυχόν έκτακτη ενίσχυση από το Δημόσιο, με οποιαδήποτε μορφή αποφασιστεί.
 • Με βάση τις σημερινές τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που πλήττονται, θα λάβουν ενίσχυση 800,00 ευρώ  για το διάστημα από 15/3/2020 έως 30/4/2020. Το ποσό θα δοθεί στις αρχές Απριλίου. Θεωρούμε εύλογο, μέλλει όμως να διευκρινιστεί, ότι το ποσό των 800 ευρώ θα το δικαιούνται και όσες επιχειρήσεις τελούν υπό αναγκαστική αναστολή λειτουργίας, λόγω της πανδημίας.
 • Το κράτος θα καλύψει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για όσο παραμένουν κλειστές.
 • Για όσες επιχειρήσεις ανεστάλη η λειτουργία, υπάρχει υποχρέωση να χορηγήσουν το Δώρο Πάσχα μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος τους.
 • Υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης  στο Π.Σ. Εργάνη, για την ένταξη στον ειδικό μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 • Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.
 • Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για τρεις (3) μήνες.
 • Αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι πληρωμές:

– Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.
– Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
– Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά τον μήνα Μάρτιο, και, εάν απαιτηθεί, θα δοθεί παράταση.

 • Δυνατότητα χρηματοδότησης και τόνωσης ρευστότητας, με συγκεκριμένα κριτήρια που θα εξειδικευτούν.
 • Σε περίπτωση που νοικιάζουν ακίνητο και μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, θα προβλεφθεί νομοθετικά να καταβάλουν το 60% του μισθώματος στους ιδιοκτήτες.

β) Από τη σκοπιά των εργαζόμενων, με τα ως τώρα δεδομένα γνωρίζουμε τα εξής:

 • Είτε δουλεύουν με πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 800 ευρώ, για το διάστημα από 15/03 έως και 30/04/2020, ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση έκλεισε στις 11 Μαρτίου όπως π.χ. σχολεία ή στις 18 Απριλίου όπως π.χ. εμπορικό κατάστημα . Το ποσό αυτό θα καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου με συγκεκριμένη διαδικασία που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.  Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα λάβουν μία φόρα το ανωτέρω ποσό.
 • Θα υπάρχει πλήρης κρατική ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους μισθό.
 • Σε περίπτωση που νοικιάζουν ακίνητο και μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, θα προβλεφθεί νομοθετικά να καταβάλουν το 60% του μισθώματος στους ιδιοκτήτες, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων, των στοιχείων του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και των στοιχείων της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Σημαντική παρατήρηση: Όλα τα παραπάνω θα εξειδικευτούν με εγκυκλίους το προσεχές διάστημα και ενδεχομένως να υπάρξουν και πιθανές τροποποιήσεις ή περαιτέρω διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες που σας δίνουμε, βασίζονται στις επίσημες έως τώρα ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

Το taxvoice.gr είναι ο καθημερινός σας σύμμαχος σε όλα τα φλέγοντα θέματα που σας απασχολούν..

Είναι ο σύμβουλος που εμπιστεύεστε..

 

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων