Φ.Μ.Υ – Πόσο περίπλοκο είναι να τον υπολογίζουμε με χαρτί και μολύβι ;

0
28748

Φ.Μ.Υ – Πόσο περίπλοκο είναι να τον υπολογίζουμε με χαρτί και μολύβι ;

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών.O φόρος που συνήθως ανατρέχουμε σε υπολογιστικές μηχανές στο Internet για να τον υπολογίσουμε, ειδικά όταν έχουμε κυμαινόμενες αποδοχές μέσα στο έτος ή προσλήψεις στα μέσα της χρονιάς.

Όμως, πόσο δύσκολο είναι τελικά, να κάνουμε τον έλεγχο του ΦΜΥ μόνοι μας, με τον κλασικό τρόπο χαρτί, μολύβι, κομπιουτεράκι;

Για πάμε να το δούμε βήμα – βήμα:

Ένα πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε καταρχήν, είναι ότι ως βάση παίρνουμε το καθαρό μηνιαίο εισόδημα. Καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι, οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μείον (–) τις κρατήσεις ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλ.ταμείων του εργαζόμενου.

Στην συνέχεια το πολλαπλασιάζουμε επί 14 για να το αναγάγουμε σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.

Γιατί επί 14; Γιατί 14 είναι : οι 12 μηνιαίοι μισθοί+ 1 μισθός Δ.Χ + ½ μισθός επίδομα αδείας + ½ μισθός Δ.Π.

Η ισχύουσα φορολογική κλίμακα σήμερα είναι η εξής (άρθρο 12 του ΚΦΕ) :

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
10.000,00                                       9%                    900,00
10.000,00                                      22%                   2.200,00
10.000,00                                      28%                    2.800,00
10.000,00                                      36%                      3.600,00
Υπερβάλλον                                   44%

Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα για ευκολότερη κατανόηση του Φ.Μ.Υ.

Παράδειγμα 1 :

Η Παπαγεωργίου Καλλιόπη είναι άγαμη με μηνιαίο ακαθάριστο μισθό τον μήνα Ιανουάριο 1.500 ευρώ. Για το ΕΦΚΑ της παρακρατείται ποσοστό εργαζόμενου 14,12% . Να υπολογιστεί ο Φ.Μ.Υ που θα πρέπει να της παρακρατηθεί το μήνα Ιανουάριο.

1. Υπολογισμός καθαρών αποδοχών: ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ : δηλαδή 1.500,00 – (1.500,00 Χ 14,12%) = 1.500,00 – 211,80 = 1.288,20 ευρώ.

2. Αναγωγή σε ετήσιο εισόδημα: 1.288,20 Χ 14 = 18.034,80 ευρώ.

3. Τα πρώτα 10.000 ευρώ φορολογούνται με 9%,άρα 900 ευρώ ο φόρος. Τα υπόλοιπα 8.034,80 ευρώ φορολογούνται με 22%, δηλαδή 1.767,66 ευρώ. Οπότε ο συνολικός φόρος 900,00 ευρώ + 1767,66 ευρώ = 2.667,66 ευρώ.

4. Έκπτωση φόρου: 656,30,00 ευρώ (μέχρι τα 12.000 ευρώ η μείωση φόρου είναι 777,00 ευρώ. Για τα υπόλοιπα 18.034,80 – 12.000,00= 6.034,80. Δηλαδή 6034,80 χ2%= 120,69. Άρα τελική μείωση φόρου 777,00 – 120,69= 656,31 Άρα τελικός φόρος είναι : 2.667,66 ευρώ – 656,31 ευρώ = 2011,35 ευρώ.

5. Το μήνα παρακρατείται 2.011,35 /14 = 143,67 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Η Παπαγεωργίου Καλλιόπη είναι έγγαμη με δυο παιδιά. Να γίνει ο υπολογισμός του Φ.Μ.Υ με τα ίδια ποσά του προηγούμενου παραδείγματος :

Όπως είπαμε το ετήσιο καθαρό εισόδημα είναι : 18.034,80 ευρώ.
Φόρος 2.667,66

Μείωση φόρου με δυο τέκνα : ως 12.000,00 ευρώ είναι 900,00 ευρώ. Για το υπερβάλλον εισόδημα από τα 12.000,00 ευρώ και πάνω δηλαδή για τα υπόλοιπα 6.034,80 ευρώ έχουμε έκπτωση 2% άρα (6.034,80 Χ 2%=120,69),  οπότε 900,00 -120,69 = 779,31 ευρώ.

Άρα ο φόρος εισοδήματος είναι : 2.667,66ευρώ -779,31ευρώ = 1.888,35 ευρώ /14 = 134,88 ευρώ θα παρακρατηθούν τον μήνα Γενάρη.

Παράδειγμα με αύξηση αποδοχών μέσα στο έτος:

Έστω ότι (στο παράδειγμα 1) αυξήθηκαν οι αποδοχές της Παπαγεωργίου Καλλιόπης κατά τον μήνα Αύγουστο σε 2.000,00 ευρώ. Να υπολογιστεί ο Φ.Μ.Υ.

1. Καθαρό εισόδημα από 1/1-31/7 = 7 μήνες συν Δ.Π +Ε.Α. Δηλαδή συνολικά 8 μήνες. Άρα 1.500,00 ευρώ Χ 8 μήνες = 12.000,00 ευρώ.

2. Καθαρό εισόδημα από 1/8-31/12 = 5 μήνες συν Δ.Χ = 6 μήνες. Άρα 2.000,00 ευρώ Χ 6 μήνες= 12000,00 ευρώ.

3. Συνολικό ετήσιο εισόδημα 12.000,00 ευρώ+12.000,00 ευρώ = 24.000,00 ευρώ.

4. Τα πρώτα 10.000,00 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 9%. Τα δεύτερα 10.000,00 με συντελεστή 22% και τα τρίτα 4.000,00 με συντελεστή 28%. Άρα σύνολο φόρου : 4.220,00 ευρώ.

5. Έκπτωση φόρου χωρις τέκνα. Μέχρι 12.000,00 ευρώ η έκπτωση είναι 777,00 ευρω. Για τα υπόλοιπα 12.000,00 ευρώ η έκπτωση είναι επί (Χ) 2%. Αρα 777,00 ευρώ -240,00 ευρώ = 537,00 ευρώ η συνολική έκπτωση του φόρου.

6. Συνολικός φόρος : 4.220,00 ευρώ – 537,00 ευρώ = 3.683,00 ευρώ

7. Άρα ο φόρος που παρακρατήθηκε από 1/1-31/7 ( παράδειγμα 1) συν Δ.Π συν Ε.Α είναι 143,67 ευρώ Χ 8 μήνες = 1.149,36 ευρώ.

8. Το ποσό παρακρατούμενου φόρου που επιμερίζεται στους 6 μήνες απο 1/8-31/12 συν Δ.Χ ειναι 3.683,00 ευρώ -1.149,36ευρώ = 2.533,64 ευρώ.

9. Ο φόρος που θα πρέπει να παρακρατηθεί τον μήνα Αύγουστο είναι 2.533,64 ευρώ /6 μήνες = 422,27 ευρώ.

Παράδειγμα με extra bonus στο μήνα Σεπτέμβρη:

Έστω ότι η Παπαγεωργίου Καλλιόπη τον μήνα Σεπτέμβρη πήρε bonus 3.000,00 ευρώ. Να υπολογιστεί ο φόρος για τον μήνα Σεπτέμβρη.

1. Καθαρό εισόδημα ( από προηγούμενο παράδειγμα) 21.000,00 ευρώ.

2. Bonus 3.000,00 ευρώ.

3. Νέο ετήσιο εισόδημα : 24.000,00 ευρώ

4. Ο ετήσιος φόρος είναι 4.220,00 ευρώ ( τα πρώτα 10.000,00 υπολογίζονται με συντελεστή 9% ,τα δεύτερα 10.000,00 ευρώ με συντελεστή 22% και τα υπόλοιπα 4.000,00 ευρώ με συντελεστή 28%).

5. Η έκπτωση φόρου είναι 537,00 ευρώ. Μέχρι 12.000,00 υπολογίζεται έκπτωση 777,00 ευρώ. Για το υπόλοιπο 24.000,00 ευρώ – 12.000,00 ευρώ = 12.000,00 Χ 2% = 240,00 ευρώ. Άρα 777,00ευρώ -240,00 ευρώ = 537,00 ευρώ.

6. Φόρος που παρακρατήθηκε (προηγούμενο παράδειγμα) =3.683,00 ευρώ

7. 4.220,00 ευρώ – 3.683,00 ευρώ = 537,00 ευρώ

8. Ο μηνιαίος παρακρατούμενος φόρος τακτικών αποδοχών είναι 422,27 ευρώ.

9. Το συνολικό ποσό παρακρατούμενου φόρου μηνός Σεπτεμβρίου είναι : 537,00 ευρώ – 422,27 ευρώ = 114,73 ευρώ.

Παράδειγμα υπολογισμού ΦΜΥ από ημερομίσθια:

Ο κος Καψάλης είναι άγαμος με 10μηνη σύμβαση και λαμβάνει το μήνα ακαθάριστο ημερομίσθιο 80,00 ευρώ. Η πρόσληψη του έγινε 1/5/2021.

Κατά το μήνα Μάιο πραγματοποίησε 15 ημερομίσθια. Από υπερωρίες που έκανε δικαιούται 40,00 ευρώ. Να υπολογιστεί ο Φ.Μ.Υ του Μάϊου:

1. Αμοιβή από ημερομίσθια 15,00 Χ 80,00 = 1.200,00 ευρώ

2. Αμοιβή από υπερωρίες = 40,00 ευρώ

3. Σύνολο αμοιβών : 1.240,00 ευρώ

4. Μειον ΕΦΚΑ (14,12%) – 175,00 ευρώ

5. Kαθαρές αποδοχές Μάϊου 1.065,00 ευρώ

6. Αναγωγή σε ετήσιο εισόδημα: 1.065,00 ευρώ Χ 14 μήνες = 14.910,00 ευρώ

7. Υπολογισμός φόρου. Τα πρώτα 10.000,00 ευρώ υπολογίζονται με συντελεστή 9% τα υπόλοιπα 4.910,00 ευρώ με 22% . Άρα ο συνολικός φόρος είναι 1.980,20 ευρώ.

8. Έκπτωση φόρου : Μέχρι 12.000,00 υπολογίζεται έκπτωση φόρου 777,00 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα 14.910,00- 12.000,00 = 2.910,00 Χ 2% = 58,20 ευρώ . Άρα : 777,00 ευρώ -58,20 ευρώ = 718,80 ευρώ.

9. Ο συνολικός φόρος είναι 1.980,20 ευρώ -718,80 ευρώ = 1.261,40 ευρώ.

10. Άρα μηνιαίος Φ.Μ.Υ : 1.261,40 ευρώ /14 μήνες =90,10 ευρώ.

Και τώρα λίγο θεωρία για την έκπτωση φόρου :

Έκπτωση φόρου εισοδήματος 777-1.340 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότες που δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα ή έχουν ένα έως τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

Ειδικά για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από μισθούς και συντάξεις, καθώς επίσης και για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες προβλέπεται πλέον έκπτωση φόρου:

* 777 ευρώ, εάν δεν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

* 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

* 900 ευρώ, εάν υπάρχουν δύο προστατευόμενα τέκνα.

* 1.120 ευρώ, εάν υφίστανται τρία προστατευόμενα τέκνα.

* 1.340 ευρώ, εάν υφίστανται τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

* επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το πέμπτο και πάνω.

Το ισχύον κατά περίπτωση ποσό έκπτωσης φόρου αφαιρείται από τον φόρο, ο οποίος προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή φόρου 9% στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος και του συντελεστή 22% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ και μέχρι τα 12.000 ευρώ, αν το ετήσιο εισόδημα κινείται μεταξύ των δύο αυτών επιπέδων.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο φόρος που αναλογεί με βάση τα όσα αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο είναι μικρότερος από την ισχύουσα έκπτωση φόρου, το ποσό της έκπτωσης αυτής περιορίζεται ακριβώς στο ύψος του αναλογούντος φόρου και τον μηδενίζει.

Για όσους από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ, η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω περιγραφέντα, μειώνεται κατά το 2% του πέραν των 12.000 ευρώ τμήματος του ετησίου εισοδήματος.

Άρα για να υπολογίσουμε τον Φ.Μ.Υ πρέπει να :

1. Γνωρίζουμε καλά και να βασιζόμαστε πάνω στην τρέχουσα νομοθεσία (φορολογικοί πίνακες, νομοθεσία για μειώσεις φόρου κλπ)

2. Παίρνουμε σαν δεδομένα τις ακαθάριστες αποδοχές και τις ασφαλιστικές κρατήσεις του εργαζόμενου

3. Κοιτάμε την οικογενειακή του κατάσταση πχ έγγαμος , άγαμος με παιδιά κλπ.

4. Υπολογίζουμε το καθαρό εισόδημα (το μηνιαίο)

5. Το αναγάγουμε σε ετήσιο καθαρό εισόδημα

6. Υπολογίζουμε τον φόρο βάση της κλίμακας

7. Υπολογίζουμε τις μειώσεις φόρου

8. Διαιρούμε δια 14 για να βγάλουμε το μηνιαίο φόρο

9. Προσοχή αν έχει bonus, αλλαγή μισθού κλπ. (βλέπε αντίστοιχο παράδειγμα)

Ευχαριστίες- Βιβλιογραφία :

https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1680560/pos-tha-upologistoun-oi-foroi-sta-eisodimata-tou-2020
https://www.taxheaven.gr/klimakes
Iωάννης Καραγιάννης : ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Ι.Καραγιάννης – Α Καραγιάννη – Δ Καραγιάννης : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ