ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Πρακτικό παράδειγμα με διαφορές ανάμεσα σε υπάλληλο και εργάτη.

0
10967

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Στη σημερινή μας ανάλυση θα ασχοληθούμε με πρακτικό τρόπο και μέσα από ένα χρηστικό παράδειγμα με τον υπολογισμό μιας κλασικής μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου και ενός εργάτη, που αμείβονται με τα νομοθετημένα κατώτατα όρια, χωρίς να λαμβάνουν κάποιο άλλο επιπλέον επίδομα.

Με την απόφαση Αριθμ. οικ. 4241/127, που υπεγράφη από την Έφη Αχτσιόγλου στις 31/01/2019, καθορίστηκαν ο νέος κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους και το νέο κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Η πιο σημαντική αλλαγή που ίσχυσε για τους εργαζόμενους όλης της χώρας από 01/02/2019, εκτός της αύξησης των σχετικών ποσών σε 650 ευρώ μηνιαία μικτά για τους υπαλλήλους και 29,04 ευρώ ημερησίως μικτά για τους εργατοτεχνίτες, ήταν αυτή της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.

Ας δούμε πρακτικά λοιπόν πως κάνουμε βασικούς υπολογισμούς στην μισθοδοσία ενός υπαλλήλου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Παράδειγμα 1: Υπάλληλος με μικτό μισθό 650 ευρώ, απασχολείται σε επιχείρηση που δουλεύει σε πενθήμερη βάση, με ωράριο 40 ώρες εβδομαδιαία.

Βασικοί Υπολογισμοί:

α) Τα ένσημα που δικαιούται ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως το πόσες μέρες εργασίας έχει κάθε μήνας εργασίας είναι 25.

β) Το ημερομίσθιο του υπαλλήλου είναι 650/25= 26 ευρώ.

γ) Το ωρομίσθιο του υπαλλήλου είναι 26/6,667=3,90 ευρώ.

Παρατήρηση: Ο υπολογισμός του ωρομισθίου γίνεται με διαίρεση του ημερομισθίου του υπαλλήλου με 6,667 και όχι 8 ώρες που δουλεύει, καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στις εργάσιμες μέρες τις βδομάδας που δουλεύει ένας υπάλληλος είτε με πενθήμερη εργασία, είτε με εξαήμερη, συμπεριλαμβάνεται και το Σάββατο(δηλαδή η έκτη μέρα). Συνεπώς οι 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας στους υπολογισμούς που κάνουμε, μεταφράζονται σε 40/6 μέρες= 6,667 ώρες εργασίας ανά ημέρα.

Συνεχίζοντας την πρακτική μας αυτή ανάλυση, που στόχο έχει κυρίως να μυήσει στον ευαίσθητο τομέα των εργατικών, τους νεοεισερχόμενους συναδέλφους μας στην αγορά εργασίας, θα δούμε το αντίστοιχο παράδειγμα ενός εργατοτεχνίτη που αμείβεται με το κατώτατο ημερομίσθιο των 29,04 ευρώ.

Παράδειγμα 2: Εργάτης απασχολείται σε επιχείρηση που δουλεύει σε εξαήμερη βάση 6,667 ώρες ημερησίως με το κατώτατο ημερομίσθιο των 29,04 ευρώ και συνολικά 40 ώρες εβδομαδιαία.

Βασικοί υπολογισμοί:

α) Τα ένσημα που δικαιούται ο εργάτης είναι 6 για κάθε βδομάδα πλήρους απασχόλησης . Στο παράδειγμα μας, έστω ότι ένα μήνα απασχόλησης ο συγκεκριμένος μισθωτός είχε 25 εργάσιμες μέρες.

β) Το ημερομίσθιο του μισθωτού είναι 29,04 ευρώ.

γ) Το ωρομίσθιο του εργάτη είναι: 29,04/6,667= 4,36 ευρώ.

δ) Η αμοιβή του για αυτό τον συγκεκριμένο μήνα εργασίας θα είναι 29,04*25 εργάσιμες μέρες= 726 ευρώ μικτά.

Παρατήρηση: Ο τρόπος υπολογισμού της μισθοδοσίας ενός μισθωτού που αμείβεται με ημερομίσθιο, έχει πιο μεγάλη πολυπλοκότητα και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα αν ο εργάτης του παραδείγματος μας, δούλευε πενθήμερο και όχι εξαήμερο, τότε θα υπήρχε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Η πιο θεμελιώδης διαφορά στον υπολογισμό μισθοδοσίας ανάμεσα σε έναν υπάλληλο και έναν εργάτη είναι οι ασφαλιστικές μέρες εργασίας, δηλαδή τα ένσημα. Ο υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, είτε δουλεύει πενθήμερο, είτε εξαήμερο αμείβεται με σταθερό μισθό και του αναγνωρίζονται κάθε μήνα 25 μέρες εργασίας. Αντίθετα ο εργάτης πλήρους απασχόλησης, έχει διαφορετικό χειρισμό αν δουλεύει πενθήμερο ή εξαήμερο και το πιο σημαντικό οι ασφαλιστικές μέρες εργασίας του  δεν είναι σταθερές, αλλά κυμαίνονται από 24   έως 27   ή κατά μέσο όρο 26 (και όχι σταθερές 25) κατά μήνα.

Θα επανέλθουμε με πολύ πρακτικά άρθρα και παραδείγματα στον τρόπο υπολογισμού μισθοδοσίας των εργατών, διότι το θέμα αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή.

Συμπέρασμα:

Παρατηρούμε ότι στο παράδειγμα μας ο υπάλληλος θα λάβει για ένα μήνα με 25 εργάσιμες μέρες 650 ευρώ μικτά, ενώ ο εργάτης 726 ευρώ. Εκ πρώτης όψεως, ο μισθωτός που αμείβεται με ημερομίσθιο, στοιχίζει περισσότερο στον εργοδότη, από έναν μισθωτό που αμείβεται με σταθερό μισθό. Αυτή η παράμετρος όμως από μόνη της, δεν οριοθετεί σαφώς και κάποιες άλλες σημαντικές διαφορές που έχει ο εργάτης με τον υπάλληλο, όπως για παράδειγμα η διαφορετική αντιμετώπιση τους σε περίπτωση αποζημίωσης απόλυσης.

Το taxvoice.gr είναι πάντα δίπλα στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας στον κλάδο των λογιστικών-φοροτεχνικών. Με συμβουλευτική αρθρογραφία σε φλέγοντα ζητήματα, θέτει τον πήχη ψηλά στην πρακτική και εμπεριστατωμένη υποστήριξη στους νέους συναδέλφους που χρειάζονται τα απαραίτητα εχέγγυα για να μπουν δυναμικά στον κλάδο.

Το taxvoice.gr δεν είναι ένας απλός, καθημερινός σας σύμβουλος.

Είναι ο σύμβουλος που εμπιστεύεστε!

Μείνετε συντονισμένοι..

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων