Το ΤΕΚΑ με μια γρήγορη ματιά!

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –ΤΕΚΑ με μια γρήγορη ματιά:
-Από 1.1.2022 εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, εφόσον δραστηριοποιούνται σε επαγγελματικό κλάδο που έχει υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
– Ως νεοεισερχόμενοι νοούνται όσοι στις 31.12.2021 δεν είχαν αναλάβει ποτέ στο παρελθόν ασφαλιστέα ως προς την κύρια σύνταξη ιδιότητα.
Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης επίσης υπάγονται υποχρεωτικά οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροισυμβολαιογράφοι και μηχανικοί, καθώς και ορισμένες κατηγόριες ελεύθερων επαγγελματιών. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τα υπαγόμενα πρόσωπα στο επισυναπτόμενο αρχείο .
Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα χαρακτηρίζεται ως «νέος» ή «παλαιός» ασφαλισμένος και θα υπάγεται αντίστοιχα στο ΤΕΚΑ ή στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ, αποδίδονται στο ΤΕΚΑ και πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Το ύψος των εισφορών για τους μισθωτούς, διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο. Από 1.6.2022 και εφεξής διαμορφώνεται σε 3% για τον καθένα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και για την επικουρική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. (Τα ποσοστά αφορούν την πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
Ωστόσο, υπάρχουν και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών, π.χ. μισθωτοί σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.)
Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης των μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ΤΕΚΑ είναι ίδιες με τις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
-Ο εργοδότης δεν μπορεί να προβεί σε καταγγελία σύμβασης εργαζομένου, αν δεν έχει εξοφλήσει τις οφειλόμενες εισφορές επικουρικής ασφάλισης προς το ΤΕΚΑ. Με άλλα λόγια, είναι άκυρη η απόλυση όταν δεν έχουν καταβληθεί εγκαίρως οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης στο νέο Ταμείο
Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται με βάση δύο ταυτότητες πληρωμής: μία για τον e-ΕΦΚΑ και μία για το ΤΕΚΑ
*Δηλαδή δυο διαφορετικές ΑΠΔ
*Δυο διαφορετικά ειδοποιητήρια για μη μισθωτούς
Πιο αναλυτικά:

 

Ασφαλιστικές εισφορές Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων από 1.1.2022, στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ΣΧΕΤ: Η αρ. 5/2022 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ.

Γενικές Αρχές υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α:

❖ Υποχρεωτική υπαγωγή από 1.1.2022

Στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α υπάγονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4826/2021:

– Όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής

▪ ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή

▪ αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα.

Τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον ασφαλίζονται ως μη μισθωτοί και υφίσταται σύμφωνα με τις ισχύουσες, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, διατάξεις, υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, υπάγονται πλέον στην κεφαλαιοποιητική επικουρική ασφάλιση αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

-Ως ημερομηνία έναρξης είσπραξης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Νέας Επικουρικής, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ορίζεται η 1.1.2022.

Κατά την διαδικασία απογραφής Μη Μισθωτού ασφαλισμένου στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ, αποτυπώνεται διακριτά, ένδειξη υπαγωγής στον Κλάδο Νέας Επικουρικής Ασφάλισης, «Νέα Επικουρική».

Το ύψος των εισφορών της Νέας Επικουρικής Μη Μισθωτών ασφαλισμένων αντιστοιχεί στα ισχύοντα ποσά κατηγοριών του Κλάδου Επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, όπως παρατίθενται παρακάτω:

Για τους Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους με υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ έχουν δημιουργηθεί τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες.

Ειδικότερα: Ασφαλιστικές κατηγορίες

1η ασφ. κατηγορία 42(από 1.1.20-31.5.22) 39(1.6.22)

2η ασφ. κατηγορία 51(από 1.1.20-31.5.22) 47(1.6.22)

3η ασφ. κατηγορία 61(από 1.1.20-31.5.22) 56(1.6.22)

Επισημαίνεται ότι, η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται κατά την έναρξη ασφάλισης.

Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος και η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του έτους με ενεργοποίηση από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει
ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

-Για τις εισφορές της Νέας Επικουρικής Ασφάλισης, εκδίδεται μηνιαίως ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου

-Η καταβολή των εισφορών Νέας Επικουρικής θα πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή) με διακριτό κωδικό πληρωμής (RF), διαφορετικό των λοιπών εισφορών.

▪ Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Προσοχή: Στην ορθή χρήση των διαφορετικών ταυτοτήτων πληρωμών (RF).

❖Εισφορές που καταβάλλονται μετά την λήξη της ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής τους, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης, υπολογισμένο σε ετήσια βάση (άρθρο 2, παρ. 4 του ν. 4158/2013).

❖ Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Ε.Κ.Α, λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) από τον e-ΕΦΚΑ.

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ