ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ! Σχετικές διατάξεις!

0
915

 

Οι γενικές διατάξεις περί κατάτμησης αδείας, αναφέρονται στο άρθρο 6 του Ν.3846/2010, το οποίο και παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω:

Το άρθρο 8 του ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55 Α ) κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26.1.1977 ΕΓΣΣΕ (ΦΕΚ 60 Β ), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Αρθρο 7 Κατάτμηση Αδείας:

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους, εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και μετά από έγκριση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η πρώτη περίοδος της αδείας δεν μπορεί να περιλαμβάνει λιγότερες των έξι (6) εργασίμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή προκειμένου περί ανηλίκων των δώδεκα (12) εργασίμων ημερών.

Η κατάτμηση του χρόνου αδείας επιτρέπεται και σε περισσότερες των δύο περιόδων, από τις οποίες η μια πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, επί πενθημέρου, ή προκειμένου περί ανηλίκων δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες, μετά από έγγραφη αίτηση του μισθωτού προς τον εργοδότη. Η αίτηση αυτή για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, διατηρείται στην επιχείρηση επί πέντε (5) έτη και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής διέπονται κατά τα λοιπά, από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια.»

 

Ως προς τους ανηλίκους μέχρι 18 ετών οι σχετικές διατάξεις αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν.1837/1989, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά:

 

“Η κανονική άδεια χορηγείται κατά την περίοδο των θερινών σχολικών διακοπών σε συνεχείς ηµέρες. Το µισό της κανονικής άδειας χορηγείται τµηµατικά και σε άλλες χρονικές περιόδους, αν το ζητήσει ο ανήλικος.

Οι διατάξεις οι οποίες ρυθµίζουν την κανονική άδεια στις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά και ευνοϊκότερες για τους εργαζόµενους ρυθµίσεις δε θίγονται. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις περί κανονικών αδειών όπως θα ισχύουν κάθε φορά.”

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα χορήγησης της κανονικής αδείας τμηματικά, ώστε να εφαρμόζονται με σαφήνεια οι διατάξεις τόσο του Ν.3846/2010, όσο και του Ν.1837/1989, αν πρόκειται για ανηλίκους.

Σε κάθε περίπτωση και κάτω από τους συγκεκριμένους περιορισμούς από το Νόμο, απαιτείται είτε έγκριση από την οικεία επιθεώρηση εργασίας, ή γραπτή αίτηση από τον εργαζόμενο, όπως αναφέρεται και από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις!

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ