Η άδεια ασθένειας λόγω covid 19, τεκμηριωμένα και σύντομα!

1
3007

Η άδεια ασθένειας λόγω covid 19, τεκμηριωμένα και σύντομα!

Ο μισθωτός έχει την υποχρεώσει να ενημερώσει άμεσα τον εργοδότη του μόλις ασθενήσει .

Σχετικά με τη δυνατότητα των εργαζομένων να θεωρούνται δικαιολογημένα απόντες και να απέχουν από την εργασία τους εφόσον βρεθούν θετικοί στον Covid-19 ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Προκειμένου ο εργαζόμενος να θεωρείται δικαιολογημένα απών από την εργασία του στην περίπτωση νόσησης λόγω covid-19 απαιτείται μόνο rapid test.
 • Ειδικά για τους εργαζόμενους που νοσούν και υπάγονται στο χώρο ευθύνης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις αναρρωτικής άδειας προσαρμοσμένες στο πενθήμερο που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ:

Οι 3 πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες.

Το ποσό ισούται με το 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών των τριάντα (30) τελευταίων ημερών εργασίας του προηγούμενου της αναγγελίας της ανικανότητας προς εργασία ημερολογιακού έτους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ημερομίσθια ως ανωτέρω, για τον υπολογισμό του επιδόματος ασθένειας, λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ασφαλιστικής κλάσης που κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του ημερομισθίου της τελευταίας ημέρας εργασίας.

Παράδειγμα :
(Χρησιμοποιείται για το παράδειγμα Π.Κ. 101)
Μισθωτός που αμείβεται με μηνιαίο μισθό 600 ευρώ με πενθήμερη εργασία- Δευτέρα έως Παρασκευή:
Απουσιάζει από την εργασία του από τις 10/01/2022 Δευτέρα κι επιστρέφει στις 17/01/2022.

Δευτέρα κάνοντας χρήση την πενθήμερη άδεια που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Η αμοιβή για το πρώτο τριήμερο 10/1 έως 12/01 απουσίας υπολογίζεται ως εξής :
600/25= 24ευρω ημερομίσθιο
24ευρω/2=12ευρω
12 ευρώ* 3 ημέρες = 36€

*Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 178/1967 και της εγκυκλίου ΙΚΑ με αριθμό 68/26.6.1992, στις ανωτέρω περιπτώσεις απουσίας για 1-3 ημέρες από την εργασία συνεπεία ασθένειας, για τις οποίες δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ΕΦΚΑ, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει μόνο το μισό του ημερομισθίου ή του ανάλογου ημερήσιου μισθού, αδιάφορα αν πρόκειται για πρώτη ή δεύτερη φορά.

Επίσης θα πρέπει να γίνει η επισήμανση πως οι αποδοχές των ημερών ασθενείας ή η συμπλήρωση του επιδόματος ασθενείας που χορήγει ο ΕΦΚΑ σε περίπτωση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης καταβάλλονται μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός θα πρόσφερε εργασία συμφώνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει

Για την 4η και 5η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης ασθένειας(100%).

Άρα κατά συνέπεια του ανωτέρω παραδείγματος:
600μισθος/25ημερες=24ευρω
24ευρω*2ημερες = 48 ευρώ αποζημίωση από τον ΕΦΚΑ

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά:

1.Ο Ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά την βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθενείας στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφισης.
Εάν ο εργαζόμενος θέλει να κάνει χρήση άδειας ασθενείας και να λάβει σχετικό επίδομα από τον ΕΦΚΑ στην περίπτωση αυτή ΚΑΙ ΜΟΝΟ – όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία – απαιτείται ιατρική γνωμάτευση

2. Ο εργαζόμενος εισέρχεται με τους προσωπικούς του κωδικούς taxisnet στην διεύθυνση www.efka.gov..gr/el/epidoma ,δηλώνει τον ΑΜΚΑ του το mail επικοινωνίας και τον ΙΒΑΝ της τράπεζας του.

3.Ο εργοδότης εισέρχεται στην υπηρεσία www.efka.gov..gr/el/epidoma ώστε να συμπληρώσει τα στοιχειά της περιόδου αποχής και να βεβαιώσει την απουσία του εργαζόμενου .

Η ρύθμιση προβλέπει πως καταρχήν παρέχεται/προτιμάται η τηλεργασία όταν είναι εφικτό αυτή να παρασχεθεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, αυτή ισοδυναμεί με κανονική εργασία και δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις της άδειας ασθενείας.

Για άδεια πέραν των 5 ημερών εφαρμόζεται η πάγια ασφαλιστική νομοθεσία με βεβαίωση γιατρού που προσκομίζεται στον ασφαλιστικό φορέα και αποζημίωση στο 100%.

Σημειώνεται επίσης ότι η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από την όποια αναρρωτική ή άλλη άδεια θα λάβει ο εργαζόμενος και μόνο με την προσκόμιση του σχετικού διαγνωστικού τεστ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία στον ΕΦΚΑ ή προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, όπως προβλέπεται παγίως για τις αναρρωτικές άδειες.

Για την πρόσθετη άδεια που αφορά σε εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν, προβλέπεται αναλογική εφαρμογή της ίδιας διάταξης. Οι 3 πρώτες ημέρες της άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις πάγιες προβλέψεις της ισχύουσας εδώ και δεκαετίες νομοθεσίας. Η 4η ημέρα καλύπτεται από το κράτος. Και η 5η ημέρα από οποιαδήποτε νόμιμη άδεια του εργαζόμενου.

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση.

Καταργείται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 περί της αναπλήρωσης του χρόνου απουσίας του εργαζομένου από την εργασία του.

Η προτεινόμενη ρύθμιση ισχύει έως τις 15.04.2022. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προβλέπεται τέλος ότι οι αποδοχές, για ημέρες άδειας νόσησης τέκνου που χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4722/2020 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται και πληρωμές διενεργούνται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

 

Μαρία Δ.Ι. Σκοτάδη

Οικονομολόγος-Λογίστρια Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Εγκεκριμένη εμπερογνώμων από την ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους | Νόμιμη εκπρόσωπος του taxiskep.gr

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΡΑΦΕΤΕ
  Το ποσό ισούται με το 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος
  ΤΟΝ ΟΡΟ ”ΤΕΚΜΑΡΤΟ” (ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ) ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 5η ΜΕΡΑ (ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ). ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ?
  ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ? Η ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ 5?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ