Δήλωση κατηγορίας εισφορών  τον Ιανουάριο του 2023, για τους αυτοαπασχολούμενους  και διαδικασία υποβολής!

0
1189

 

Δήλωση κατηγορίας Εισφορών  τον Ιανουάριο του 2023, για τους  ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους  και διαδικασία υποβολής!

 

Για το 2023 θα ισχύουν οι αυξήσεις των εισφορών των  ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ  όπως  προέβλεπε ο νόμος που απέμπλεξε τις εισφορές από το εισόδημα.

Θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1-1-2023 και θα γνωστοποιηθούν με τα ειδοποιητήρια του Ιανουαρίου!

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μη μισθωτοί υποχρεούνται να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν το 2023, εντός του Ιανουαρίου και μέχρι 31 Ιανουαρίου!

Συνοπτικά θα πρέπει να προσέξουμε τα παρακάτω σύμφωνα με την πληροφόρηση που δίνει ο e-ΕΦΚΑ!

 • Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης.
 • Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους.
 • Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.
 • Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορεί να επιλεγεί η ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής  για το έτος 2023.
Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή  με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ.
Ειδικότερα κατά την είσοδο στην υπηρεσία:

 • Ανακαλούνται τα στοιχεία της ταυτοποίησης
 • Παρέχονται οδηγίες και μηνύματα για την υποβολή της αίτησης
 • Απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στην ιδιότητα ασφάλισής σας
 • Παρέχεται πεδίο για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης
 • Καταχωρείται και αποθηκεύεται η υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης-δήλωσης
 • Χορηγείται αριθμός συστήματος και αποδεικτικό καταχώρησης αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:  

 • Η κατάταξή σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
 • Η επιλογή θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2023.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
 • Η προθεσμία για υποβολή της αίτησής είναι έως 31/1/2023.

Οι κατηγορίες που διαφοροποιούνται είναι:

Παρακάτω βλέπουμε τις επιλογές που έκαναν οι μη μισθωτοί/αυτοαπασχολούμενοι το 2022 κάτι που δείχνει τίς δυσκολίες της αγοράς αφού οι περισσότεροι είναι συγκεντρωμένοι στο κατώτατο όριο.

 

 • 1η 220 ευρώ τον μήνα, 1.040.339 άτομα
 • 2η 262 ευρώ τον μήνα, 62.112 άτομα
 • 3η 312 ευρώ τον μήνα, 33.815 άτομα
 • 4η 373 ευρώ τον μήνα, 20.546 άτομα
 • 5η 445 ευρώ τον μήνα, 9.594 άτομα
 • 6η 576 ευρώ τον μήνα, 12.810 άτομα

Ειδική κατηγορία 136 ευρώ τον μήνα, 119.404 άτομα

Σύνολο ασφαλισμένων: 1.298.620 άτομα.

Σε τι ύψος θα διαμορφωθούν οι εισφορές το 2023( υπάρχει και μια προσαύξηση με ποσό υπέρ ΟΑΕΔ):

 • για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία στα 231 ευρώ από 210,
 • για τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία στα 277,2 ευρώ από 252,
 • για την τρίτη ασφαλιστική κατηγορία στα 332,2 ευρώ από 302,
 • για την τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία στα 399,3 ευρώ από 363,
 • για την πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία στα 478,5  ευρώ από 435 και
 • για την έκτη ασφαλιστική κατηγορία στα 622.6 ευρώ από 566.

Οι εισφορές αγροτών

Αντίστοιχα οι εισφορές για τους αγρότες θα διαμορφωθούν το 2023:

 • στα 137.5 ευρώ από 125 για την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία,
 • στα 165 ευρώ από 150 για τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία,
 • στα 198 ευρώ από 180 για την τρίτη ασφαλιστική κατηγορία,
 • στα 238.7 ευρώ από 217 για τη τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία,
 • στα 286 από 260 για την πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία και
 • στα 372.9  ευρώ από 339 για την έκτη ασφαλιστική κατηγορία.

Ας δούμε και την διαδικασία όπως την αναγράφει στο site του ο ΕΦΚΑ!

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στόχος του «ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗΣ» της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ με τίτλο:

Βεβαίωση Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας

είναι να βοηθήσει τον ασφαλισμένο να κατανοήσει με απλά βήματα, την διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας στον e-ΕΦΚΑ και την αυτόματη λήψη της Βεβαίωσης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε οκτώ (8)  Βήματα:

ΒΗΜΑ 1  Είσοδος Στο Πληροφοριακό σύστημα

Για τη χρήση της υπηρεσίας αρχικά απαιτείται η ταυτοποίηση με τους κωδικούς TaxisNet που έχει χορηγήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) στον ασφαλισμένο.

Είσοδος από τον Ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ, ως μη μισθωτός ασφαλισμένος, επιλέγοντας «εισφορές μη μισθωτών ΕΦΚΑ»:

 1. Ακολουθεί σύνδεση με κωδικούς TaxisNet, επιλέγοντας «Συνέχεια στο ΜΥTaxisNet»
 2. Καταχωρούνται τα στοιχεία σύνδεσης του ασφαλισμένου (username & password) στο σύστημα της ΓΓΠΣ 3
 • το πληροφοριακό σύστημα ζητά «Εξουσιοδότηση» από τον ασφαλισμένο προκειμένου να αντληθούν τα στοιχεία του από την ΓΓΠΣ>>

 ΒΗΜΑ 2 Ταυτοποίηση Στοιχείων με ΑΜΚΑ

Στο επόμενο βήμα απαιτείται η συνδυαστική ταυτοποίηση των στοιχείων που αντλήθηκαν από την ΓΓΠΣ για λογαριασμό του ασφαλισμένου, με τα στοιχεία του ΑΜΚΑ του.

Αναλυτικότερα :

 1. Ο ασφαλισμένος καταχωρεί τον ΑΜΚΑ, (προς αποφυγή λάθους στο πεδίο υπάρχει έλεγχος εγκυρότητας του ΑΜΚΑ, δηλαδή αν δεν καταχωρήσει τον απαραίτητο αριθμό ψηφίων το σύστημα δεν του επιτρέπει να προχωρήσει περαιτέρω).
 2. Το σύστημα αντλεί τα στοιχεία του αιτούντος από τη βάση του ΑΜΚΑ και ελέγχει την ταυτοπροσωπία του με κριτήριο τον ΑΦΜ που έχει δηλώσει. iii. Το σύστημα διεξάγει επίσης αυτόματα έλεγχο (με χρήση του συνδυασμού ΑΜΚΑ και ΑΦΜ που έχει δηλωθεί)αν υπάρχει ενεργό διάστημα ασφάλισης μη μισθωτού.

ΒΗΜΑ 3  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μετά την είσοδο του ασφαλισμένου στο σύστημα εμφανίζεται η  οθόνη: 4

Για την υποβολή αίτησης

– δήλωσης ασφαλιστικής κατηγορίας ακολουθούμε την εξής διαδρομή:

«Ηλ.Υπηρεσίες» -> «Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης» -> «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας»όπως φαίνεται στην οθόνη: 5

ΒΗΜΑ 4  Επιλογή Κύριας Ασφαλιστικής Κατηγορίας

Στην οθόνη εμφανίζεται πίνακας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για την Κύρια Ασφάλιση.

Τα ποσά ανά κατηγορία που εμφανίζονται στον πίνακα, διαμορφώνονται ανάλογα με την ασφαλιστική Ιδιότητα ασφάλισης (πχ. Ελ. Επαγγελματίας, Αγρότης).

Επιλέγεται από τον πίνακα η ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμεί να ενταχθεί ο ασφαλισμένος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 4

Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης Εφόσον κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός ή αμείβεται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχει υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, δηλώνεται στην αντίστοιχη επιλογή του πίνακα. 6

ΒΗΜΑ 5  Επιλογή Επικουρικής Ασφάλισης ή Εφάπαξ Παροχής Εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης για Επικουρική και Εφάπαξ Παροχή (Πρόνοια), εμφανίζεται στην οθόνη πίνακας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, ανά Κλάδο.

Ειδικότερα:

 1. Επικουρική Ασφάλιση Εφόσον προκύπτει υποχρέωση Επικουρικής Ασφάλισης, στην οθόνη εμφανίζεται πίνακας επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης. Επιλέγεται από τον ασφαλισμένο η κατηγορία που επιθυμεί να ενταχθεί για τον Κλάδο Επικουρικής από τον πίνακα.
 2. Εφάπαξ Παροχή Αντίστοιχα, εφόσον προκύπτει υποχρέωση Εφάπαξ Παροχής (Πρόνοια), τότε στην οθόνη εμφανίζεται αντίστοιχα πίνακας επιλογής με τις ασφαλιστικής κατηγορίας για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχή. (Πρόνοια). 7 Επιλέγεται από τον ασφαλισμένο η κατηγορία που επιθυμεί να ενταχθεί για τον Κλάδο Πρόνοιας από τον πίνακα.

ΒΗΜΑ 6 Υποβολή Αίτησης

Αφού επιβεβαιωθούν από τον ασφαλισμένο τα δηλωθέντα στοιχεία, ολοκληρώνετε η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πατώντας, «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ».

ΒΗΜΑ 7 Εκτύπωση Αίτησης

Πατώντας στην επιλογή «ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ», ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει αντίγραφο της αίτησης

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ