ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Bonus και ασφαλιστικές εισφορές!

0
3426

Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που γίνεται από πολλά λογιστήρια είναι ο μη υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών όταν δίνεται bonus σε ένα εργαζόμενο. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι είναι υποχρεωτικός ο καταλογισμός εισφορών είτε πρόκειται για μισθωτό, είτε για ημερομίσθιο! Παρακάτω παρατίθεται αυτούσιο ένα παλαιότερο έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ξεδιαλύνει με σαφή τρόπο το θολό τοπίο…

IKA Αρ.Πρ. Α40/8 26.05.06 Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους.

(Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α40/8 26.05.06 Ασφαλιστικές εισφορές bonus (χρηματικές επβραβεύσεις) τα οποία καταβάλονται σε μισθωτούς ή ημερομισθίους.

 

Πρός

Union Programming Group

Τμήμα Ασφαλιστικών θεμάτων

 

Σε απάντηση της από 5/5/06 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 25 παρ. 4 του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύουν σήμερα και 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκύπτει ότι, ως <<αποδοχές>> επί των οποίον υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, νοούνται οι πάσης φύσεως παροχές του εργοδότη προς τους μισθωτούς, σε χρήμα ή σε είδος, τακτικές ή έκτακτες, που χορηγούνται από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωση, καθώς και όσες χορηγούνται οικειοθελώς από αυτόν, εξαιρουμένων ορισμένων έκτακτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα, ρητά καθορισμένων με την υπ αριθμ. 38173/67 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

Κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων τα bonus (χρηματικές επιβραβεύσεις) τα οποία καταβάλλονται σε μισθωτούς ή ημερομίσθιους, θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στην έννοια του μισθού επί του οποίου υπολογίζονται  οι υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλιστικές εισφορές. Η παροχή αυτή επιμερίζεται στις μισθολογικές περιόδους στις οποίες ανάγεται (π.χ. 12μηνο όταν αφορά ολόκληρο το έτος) και στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός των υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισφορών, σε συσχετισμό πάντοτε με τον περιορισμό καταβολής εισφορών μέχρι ποσού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσεως για παλαιό ασφαλισμένο (ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα πλην ΟΓΑ μέχρι την 1/1/93) και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους (ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα μετά την 1/1/93) όπως ισχύουν κάθε έτος.

Ο προαναφερόμενος επιμερισμός του bonus πρέπει να γίνεται σε μισθολογικές περιόδους κατά τις οποίες απασχολήθηκε ο δικαιούχος εργαζόμενος ή απουσίασε από την εργασία του λόγω ανυπαίτιου κωλύματος του, πλην όμως δικαιούνται αποδοχών σύμφωνα με όσα προβλέπουν τα άρθρα 657 & 658 του Α.Κ. (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 68/92).

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ