Επίδομα ασθενείας σε υπάλληλο. Πως υπολογίζεται;

0
30214

Υπολογισμός επιδόματος ασθενείας σε υπάλληλο του ιδιωτικού τομέα:

 

Επίδομα ασθένειας καλείται η παροχή σε χρήμα, που καταβάλλεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ),στους άμεσα ασφαλισμένους του Ιδρύματος, οι οποίοι λόγω ασθένειας ή ατυχήματος υποχρεούνται σε αποχή από την εργασία τους .

Όταν ένας μισθωτός απασχολείται πάνω από 10 μέρες (εργάσιμες), στον ίδιο εργοδότη και αρρωστήσει, δικαιούται να πάρει άδεια λόγω ασθένειας. Αν αρρωστήσει πριν το δεκαήμερο (εργάσιμες και Σάββατα), δεν δικαιούται αποδοχές ασθένειας, έστω και αν η ασθένεια συνεχίζεται μετά την συμπλήρωση αυτού του δεκαημέρου.

Όταν ο μισθωτός ασθενήσει από 1-3 εργάσιμες μέρες, δικαιούται να πάρει σαν ακαθάριστες αποδοχές το ½ του πραγματικού του ημερομισθίου. Για αυτές τις 3 μέρες ο μισθωτός δεν δικαιούται να πάρει κανένα επίδομα από το ΙΚΑ .

Όταν η ασθένεια είναι μεγαλύτερη από 3 εργάσιμες μέρες, τότε δικαιούται για τις 3 μέρες μισό ημερομίσθιο και για τις υπόλοιπες μέρες, (από την 4η  μέρα  δηλαδή), θα πληρωθεί από το ΙΚΑ και την διαφορά (μόνο από τις ακαθάριστες αμοιβές των ημερών αυτών), θα την πάρει από την επιχείρηση, αφού του αφαιρεθεί το επίδομα του ΙΚΑ.

Αν ασθενήσει και δεύτερη φορά, μέσα στο ίδιο έτος, μέχρι 3 μέρες θα πάρει πάλι  το μισό του ημερομισθίου του, ενώ αν ασθενήσει για δεύτερη φορά πάνω από 3 μέρες στο ίδιο έτος, τότε δικαιούται  το επίδομα του ΙΚΑ, για όλες τις εργάσιμες μέρες που ασθένησε και την διαφορά από τις ακαθάριστες αμοιβές των ημερών ασθένειας, (αφού αφαιρεθεί το επίδομα του ΙΚΑ),θα την πάρει από την επιχείρηση. Το ΙΚΑ παρακολουθεί το έτος ημερολογιακά ενώ η επιχείρηση εργασιακά (εργάσιμες μέρες πλην Κυριακές – αργίες).

Ως δικαιολογητικό ο εργαζόμενος πρέπει να φέρει χαρτί από το ΙΚΑ που θα αναφέρονται οι ήμερες ασθενείας και το ποσό ασθένειας που επιδοτήθηκε.

Ερώτημα : Μέχρι πόσες φορές/έτος μπορεί να ασθενήσει ένας υπάλληλος ;

Μπορεί να ασθενήσει το πρώτο έτος, μέχρι να συμπληρωθεί το ½ του μισθού του και ένας μισθός,( από το 2ο έτος και μετά), για τα επόμενα χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Μετά το πέρας των παραπάνω χρονικών ορίων καμία άλλη υποχρέωση για πληρωμή, δεν έχει ο εργοδότης, ως προς την αμοιβή των ημερών αυτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η Γ. Καραμίχος  με μηνιαίες αποδοχές € 1.750,00 στο διάστημα από 22/2/2021 μέχρι 10/3/2021 ασθένησε και πήρε αναρρωτική άδεια. Το επίδομα που πήρε από το ΙΚΑ ήταν 150 ευρώ για το Φεβρουάριο και 120 ευρώ για τον Μάρτιο.  Οι μέρες αργίας είναι 2 : Kυριακή 28/2 και Κυριακή 7/3.

Αποδοχές Φεβρουαρίου 2021:

Ημέρες ασθενείας : 6, Ημέρες εργασίας : 19, άρα σύνολο ημερών 6+19 =25 ημέρες.

Για 3 μέρες θα πάρει : 1.750,00 /25 /2 = € 35,00 χ 3 = € 105,00

Για πάνω από 3 μέρες θα πάρει : 3/25 x 1.750,00 – 150,00 (επίδομα ΙΚΑ) = € 60,00

Αποδοχές ασθένειας € 105,00 + € 60,00 = € 165,00

Ημέρες εργασίας : 19. Άρα αποδοχές ημερών εργασίας :  19/25 χ 1750,00 = € 1.330,00

Συνολικές αποδοχές Φεβρουαρίου : € 1.495,00

Αποδοχές Mαρτίου  2021:

Ημέρες ασθενείας : 9 , Ημέρες εργασίας : 16, άρα σύνολο ημερών 16+9 =25 ημέρες

Αποδοχές ασθενείας : 9/25 x  €  1.750,00 – € 120 ( επίδομα ΙΚΑ ) =  € 510,00

Αποδοχές ημερών εργασίας : 16/25 x 1.750,00 = € 1.120,00

Συνολικές αποδοχές Μαρτίου: € 1.630,00

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Όταν πρόκειται για εργατικό ατύχημα το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται από την ημέρα που αναγγέλλεται στον ΕΦΚΑ χωρίς δηλαδή να υπολογίζεται το τριήμερο, όπως γίνεται στην απλή περίπτωση ασθένειας. Για να ισχύει όμως αυτό θα πρέπει η ανικανότητα για εργασία να είναι > 3 ημερών. Αν είναι μέχρι 3 μέρες υπολογίζεται και εδώ χρόνος αναμονής.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το επίδομα ασθένειας που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ και οι αποδοχές ασθενείας που καταβάλλει ο εργοδότης φορολογούνται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών (άρθρο 12 παρ.3 Ν 4172/2013)

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ( ΜΗΛΤΙΑΔΗ ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2010)
  2. ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ( ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 17η ΕΚΔΟΣΗ)
  3. https://www.kepea.gr/aarticle.php?id=155#

 

 

 

 

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr