ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: Χρήσιμα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν εργαζόμενοι και εργοδότες!

0
458

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι….

Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται είτε με μισθό, ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από τους εργοδότες τους, επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Χρήσιμες επισημάνσεις:

1) Ολόκληρο το επίδομα Χριστουγέννων δικαιούνται οι μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε, χωρίς διακοπή από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση του μισθωτού δεν αφορά ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αυτός δικαιούται τμήμα του επιδόματος. Ειδικότερα καταβάλλονται δύο (2) ημερομίσθια ή δύο εικοστά πέμπτα ( 2/25) του μηνιαίου μισθού για κάθε δέκα εννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Βάση υπολογισμού είναι η διάρκεια της εργασιακής σχέσης ( δηλαδή όλες οι ημέρες, συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών) και όχι οι ημέρες απασχολήσεως.

2)Δε θα σας κουράσουμε με τον ακριβή τρόπο υπολογισμού του Δώρου για τις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, που είναι δουλειά άλλωστε του λογιστή να το πράξει, αλλά θα επισημάνουμε κάποια κομβικά σημεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

  • Χρόνος καταβολής Δώρου Χριστουγέννων: Καταβάλλεται έως και την 21η Δεκέμβρη κάθε έτους.
  • Δεν λαμβάνονται  υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων:η αποζημίωση για παράνομη υπερωριακή απασχόληση ,η αναλογία των επιδομάτων ( δώρων) εορτών, οι έκτακτες αποζημιώσεις για έξοδα εκτός έδρας., η εξ ελευθεριότητας του εργοδότη παρεχόμενη πρόσθετη παροχή, εφόσον δεν καταβάλλεται τακτικά αλλά έχει καταβληθεί μεμονωμένα, καθώς και η αποζημίωση η οποία καταβάλλεται εάν δεν χορηγηθεί στον εργαζόμενο αναπληρωματική ανάπαυση λόγω παροχής εργασίας τις Κυριακές, εορτές ή αργίες .
  • Βάση υπολογισμού αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές κατά την 10η Δεκεμβρίου.
  • Κυρώσεις για καθυστερημένη ή μη καταβολή του Δώρου: Επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του Νόμου 2336/1995, άρθρο 8, παρ.1.Με βάση αυτή τη διάταξη, κάθε εργοδότης ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή της οικείας Αστυνομικής αρχής, ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή. Το ποσό της χρηματικής ποινής δε μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου ποσού.
  • Προσαύξηση του Δώρου λόγω επιδόματος αδείας: Το Δώρο προσαυξάνεται κατά 0,04166.Το ποσό αυτό προκύπτει από τη διαίρεση 0,5(μισός μισθός)/12 μήνες του έτους στους οποίους επιμερίζεται το επίδομα.
  • Το επίδομα Χριστουγέννων και η καταβολή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε εργοδότη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ:

Υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου και μισθό 600 ευρώ μικτά προσλήφθηκε σε μια επιχείρηση στις 3/2/2016. Εφ’ όσον η εργασιακή του σχέση διήρκεσε καθ΄όλο το χρονικό διάστημα από 1/5/2016-31/12/2016 δικαιούται να λάβει σαν μισθωτός, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος αδείας Δώρο Χριστουγέννων 1 Μηνιαίο μισθό+ 0,04166*μηνιαιο μισθό. Θα λάβει λοιπόν  1,04166*600= 625 ευρώ Δώρο(μικτά).

Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν, πέραν από τη σαφή δυσκολία των εργοδοτών να καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων, λόγω οικονομικής δυσπραγίας, την επιτακτική ανάγκη καταβολής του, όχι μόνο λόγω ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, αλλά και για την αποφυγή καταγγελιών στην επιθεώρηση εργασίας από την πλευρά των εργαζομένων.

Είναι σαφές ότι το Δώρο καταβάλλεται υποχρεωτικά εκ του νόμου και κανείς δεν μπορεί να το παραβλέψει…Ουκ ολίγες καταγγελίες και διαμάχες μεταξύ υπαλλήλων και εργοδοτών έχουν πραγματοποιηθεί για αυτό το φλέγον ζήτημα..

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ