ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να το αξιώσει;

0
362

 

Στο άρθρο 250 του Αστικού Κώδικα, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις:

1. των εμπόρων, των βιομηχάνων και των χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την επιμέλεια υποθέσεων άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν·

2. εκείνων που ασκούν κατ’ επάγγελμα τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία, για τη χορήγηση των προϊόντων του επαγγέλματος τους·

3. εκείνων που ασκούν τη μεταφορά γενικά προσώπων ή πραγμάτων, για κόμιστρα και για τα έξοδά τους·

4. των ξενοδόχων, των πανδοχέων και αυτών που χορηγούν κατ’ επάγγελμα τροφή, για την παροχή κατοικίας και τροφής καθώς και για κάθε άλλη παροχή για τις ανάγκες των πελατών τους καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν·

5. εκείνων που, χωρίς να ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον αριθμό 1, ασκούν κατ’ επάγγελμα την επιμέλεια ξένων υποθέσεων ή την παροχή υπηρεσιών, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους·

6. των υπηρετών και των εργατών για την πληρωμή των μισθών ή άλλων αμοιβών και εξόδων τους·

7. εκείνων που παρέχουν κάθε είδους διδασκαλία, για την αμοιβή και για τις δαπάνες τους·

8. των ιδρυμάτων που προορίζονται για τη διδασκαλία, την ανατροφή, την περίθαλψη ή τη νοσηλεία, για την παροχή διδασκαλίας, περίθαλψης ή νοσηλείας και για τις σχετικές δαπάνες·

9. εκείνων που δέχονται πρόσωπα για περίθαλψη ή για ανατροφή, για τις παροχές και δαπάνες που αναφέρονται στον προηγούμενο αριθμό·

10. των γιατρών και των μαιών, για την αμοιβή και για τις δαπάνες τους·

11. των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους·

12. των προσώπων που διορίζονται από κάποια αρχή και διεξάγουν ορισμένες υποθέσεις, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους·

13. των διαδίκων, για τις προκαταβολές που έδωσαν στους δικηγόρους τους·

14. των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων, για τις αμοιβές και για τις δαπάνες τους·

15. των τόκων, χρεολύτρων και μερισμάτων·

16. των κάθε είδους μισθωμάτων·

17. των κάθε είδους μισθών, των καθυστερούμενων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που επαναλαμβάνεται περιοδικά·

18. των προσώπων στα οποία παρέχεται εργασία, για τις προκαταβολές τους έναντι των αξιώσεων από την παροχή της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Τα Δώρα εορτών αποτελούν αποδοχές και συνεπώς υπάγονται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 του Α.Κ. 

Τα επόμενα άρθρα 251-253 του Α.Κ προσδιορίζουν τις νομικές λεπτομέρειες για το πότε καθίσταται ενεργή η έναρξη της παραγραφής.

 Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν μόνο τον ιδιωτικό τομέα.

Η λεπτότητα και δυσκολία του σημερινού θέματος, μας δίνει την ευκαιρία να τονίσουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος το αντιμετωπίσει, οφείλει να απευθυνθεί και σε εξειδικευμένο δικηγόρο ειδικό σε εργατικά ζητήματα!

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ