Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  Αργίες – αμοιβή αργιών, απλά και κατανοητά με άσκηση και παραδείγματα!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Υποχρεωτικές Αργίες.

  Αμοιβές Αργιών- Λοιπές περιπτώσεις Αργιών- Άσκηση – Παράδειγμα:

   

                              Ποιες είναι οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας?

  1) Η 1η Ιανουαρίου    2) Η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) 3) Η 25η Μαρτίου    4) Η Δευτέρα του Πάσχα.

  5) Η 1η Μαΐου  6) 15η Αυγούστου 7) Η 28η Οκτωβρίου   8) Η 25η Δεκεμβρίου  9) Η 26η Δεκεμβρίου

  Βλέπε Νέο εργασιακό Νόμο 4808/2021

  Από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Β.Δ. 748/1996 ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΓΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔ. ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΕΚΑΣΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ (α.π. 1520/2003)       

  Η αργία της 1ης Μαΐου , με απόφαση του Υπουργού εργασίας μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα ,εφόσον συμπίπτει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με την Δευτέρα του Πάσχα (άρθρο 14 του Ν. 4468/2017).

  Ποια είναι η προσαύξηση-αμοιβή για τις ημέρες αργίας; 

  1)Σε 5νθήμερο σύστημα εάν η αργία είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή:

  Α) Μισθωτός με μηνιαίο μισθό (υπάλληλος ή εργάτης) το 75% στο νόμιμο μισθό των ωρομισθίων που απασχολήθηκε.

  Β) Ημερομίσθιος αν εργαστεί τις ώρες που εργάστηκε (καταβαλλόμενο ωρομίσθιο)

  και προσαύξηση 75% (υπολογίζεται το νόμιμο ωρομίσθιο) .Σε περίπτωση μη εργασίας του ημερομισθίου το ημερομίσθιο που δικαιούται την ημέρα εκείνη( δηλ. την ημέρα αργίας)

  2) Σε 5νθήμερο σύστημα (Δευτέρα –Παρασκευή) εάν η αργία συμπέσει με Σάββατο:

  Ο ημερομίσθιος  θα πληρωθεί για 7( εφτά) ημερομίσθια. Ασφαλιστικά όμως παραμένουν έξι(6)

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν συμπέσει η αργία με Κυριακή και οι ημερομίσθιοι δεν εργαστούν, δικαιούνται 7 (εφτά)ημερομίσθια και τα ασφαλιστικά ημερομίσθια θα είναι  7(εφτά)

   

  Επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις ημέρες των αργιών:

  Οι εργαζόμενοι που δε θα απασχοληθούν κατά τις ημέρες αργίας για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους .

           Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το ημερομίσθιο τους χωρίς την προσαύξηση. **στην περίπτωση που το πρόγραμμα εργασίας τους δεν προβλέπει απασχόληση κατά την υποχρεωτική αργία , δικαιούνται ένα επί πλέον ημερομίσθιο για την ημέρα αυτή.

               Οι μισθωτοί δεν δικαιούνται επιπλέον καμία αμοιβή πέρα από τις κανονικές τους αποδοχές.

  Επιχειρήσεις όπου επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων στις ημέρες αργίας

   

               Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους καθώς και την προσαύξηση   75% πάνω στο νόμιμο ημερομίσθιο τους.

  **όσοι από τους ημερομίσθιους δεν προσέλθουν να εργαστούν αδικαιολόγητα , αν και γνωρίζουν πως η επιχείρηση νόμιμα θα λειτουργήσει , δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους. 

  Οι μισθωτοί (μηνιαίο μισθό) , μόνο την προσαύξηση  75% στο νόμιμο ωρομίσθιο τους.                 

  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

   

  Επιχειρήσεις όπου θα λειτουργήσουν εκτάκτως ( Με άδεια από την επιθεώρηση εργασίας) Επιχειρήσεις όπου επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων στις ημέρες αργίας

            Οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους καθώς και την προσαύξηση   75% πάνω στο νόμιμο ημερομίσθιο τους.

  Οι  μισθωτοί θα λάβουν την προσαύξηση 75 %  που υπολογίζεται  στις νόμιμες  αποδοχές τους   και επιπλέον    1/25  του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.   Οι μισθωτοί εισπράττουν και ένα ημερομίσθιο γιατί ο μισθός αντιστοιχεί μόνο στις εργάσιμες ημέρες του  μήνα και δεν περιλαμβάνει την αμοιβή  για την απασχόληση σε ημέρα αργίας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε έγγραφο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 187/25.4.1984) 

  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΓΙΩΝ

  • Αποδοχές κατ έθιμο αργίες (π.χ Καθαρή Δευτέρα):  Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, καθώς και οι ημερομίσθιοι δεν δικαιούνται αποδοχές(κατά κανόνα)

  Αν όμως προβλέπεται από συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι σε ισχύ ή επιχειρησιακή συνήθεια -έθιμο η επιχείρηση θα καταβάλλει το ημερομίσθιο στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο. Για αυτό, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, όταν πραγματοποιείται πρόσληψη ημερομίσθιου είναι καλό να αναφέρεται στην σύμβασή του (Γραπτώς και ρητώς) ότι σε κατ’ έθιμο αργίες η επιχείρηση θα είναι κλειστή και θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ημερομίσθιο ή δεν θα γίνεται καταβολή των αποδοχών.

  • Κατόπιν ειδικής συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης – μισθωτού μπορούν να συμψηφίζονται οι αμοιβές (από αργίες) με ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές. Η συμφωνία θα γίνεται βάση σύμβασης και θα είναι γραπτώς.
  • Εάν συμπέσει αργία μεταξύ δυο (2) αδικαιολόγητων απουσιών π.χ μη προέλευση στην εργασία η άδεια άνευ αποδοχών, οι ημερομίσθιοι δεν δικαιούνται αποδοχές για την αργία και φυσικά και για τις αδικαιολόγητες απουσίες. Ενώ, οι μισθωτοί θα πληρωθούν κανονικά την αργία( ενώ τις αδικαιολόγητες απουσίες όχι).
  • Εάν υπάρχει πχ αδικαιολόγητη απουσία και την άλλη ημέρα αργία ή αργία και την άλλη ημέρα αδικαιολόγητη απουσία ή άδεια άνευ αποδοχών, οι ημερομίσθιοι δικαιούνται το ημερομίσθιο της αργίας. Το ίδιο ισχύει και για τους μισθωτούς.
  • Σε περίπτωση όπου Ρεπό “πέσει”πάνω σε αργία, ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το ρεπό σε άλλη ημέρα.
  • Σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας εάν ο μισθωτός σε ημέρα αργίας είναι σε άδεια ή εργάζεται θα λάβει το ημερομίσθιο του μαζί με την προσαύξηση του 75%.
  • Αν η εξαιρέσιμη εορτή συμπέσει σε χρόνο ασθένειας του εργάτη, θα πρέπει και πάλι να καταβληθεί το ημερομίσθιο για την ημέρα αυτή, σαν να εργαζόταν ο εργάτης αυτός κανονικά, από το οποίο όμως θα αφαιρεθεί ότι λάβει αυτός από το Ι.Κ.Α για τη συγκεκριμένη ημέρα

   

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ -ΑΣΚΗΣΗ:

   

            Υπάλληλος ( Λογιστής) με καταβαλλόμενο μισθό(μικτός) 1.200 €  και νόμιμο μισθό 713,00€ εργάστηκε στις 25η Μαρτίου 8 ώρες. Η επιχείρηση έχει πάρει άδεια από την επιθεώρηση εργασίας.

  Καταβαλλόμενο ημερομίσθιο   1.200€ : 25 = 48,00€

  Νόμιμο Ημερομίσθιο         713,00€ : 25 = 28,52€

  Καταβαλλόμενο ωρομίσθιο    48,00€ x 6:40 = 7,20€

  Νόμιμο Ημερομίσθιο     28,52€ x 6:40 = 4,28€

  Αποδοχές Ημέρας: ‘Ώρες 8 x 7,20€ =  57,60€

  Αποδοχές Αργίας:  Ώρες  8 x 4,28€ = 34,24€ x 75% = 25,68€

  Συνολικές αποδοχές μηνός Μαρτίου:  1.200,00€ + 57,60€+25,68€ = 1.283,28€

  Τα ασφαλιστικά ημερομίσθια για τον μισθωτό (Υπάλληλος) θα είναι 25.

  Τα ίδια ισχύουν και για τον εργάτη όσον αφορά τις αποδοχές. Βέβαια τα ημερομίσθια ίσως να διαφέρουν ανάλογα τις ημέρες του μήνα (πχ 26 ή 27)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αμοιβές τόσο των ημερομίσθιων, όσο και των μισθωτών υπολογίζονται στις ώρες που θα εργαστούν (δηλ.με βάση το ωρομίσθιο τους).

   

   

   

   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ