Απαντήσεις σε εργατικά ερωτήματα αναγνωστών, από την αρθρογράφο μας Μαρία Μούκα!

1
4799

ΑΠΑΝΤΑΩ ΣΤΙΣ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ( επικαιροποιημένες απαντήσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για διάφορα εργασιακά ερωτήματα που έλαβα από αναγνώστες)

 

 1. Στις συμβάσεις των επισιτιστικών με την αλλαγή του βασικού μισθού, μπαίνουν όλα τα επιδόματα ή υποχρεωτικά των ιδιαίτερων συνθήκων 10%, της χρήσης μοτοποδήλατων 15%  και το επίδομα γάμου ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα που αναφέρει η εν λόγω ΣΣΕ (εφόσον υπάρχει δικαίωμα λήψης αυτών)

 1. Μπορώ να κάνω εξαήμερη πρόσληψη σε μίνι μάρκετ ή μόνο πενθήμερη ?και αν ναι πρέπει να δίνω την προσαύξηση του 30% και ένα ρεπό ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα μίνι μάρκετ λειτουργούν επί εξαήμερου, όπου και κατανέμονται οι ώρες εργασίας του προσωπικού. Για πληρέστερη ενημέρωση επικοινωνείτε με το τοπικά αρμόδιο Τμήμα εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ.

 1. Μήπως ξέρετε εάν άλλαξαν τα ωρομίσθια των καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν έχει εκδοθεί σχετική ΣΣΕ.

 1. Μπορεί η 12ετη ασφάλιση εργαζόμενου στον ΟΑΕΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας  να αναγνωριστούν ως χρόνια υπολογισμού  της κανονικής του άδειας όταν προσληφθεί πρώτη  φορά ως μισθωτός σε εργοδότη ? ή για την κανονική άδεια (αν δικαιούται 20 μέρες ή 25 ) υπολογίζονται μόνο τα χρόνια που δουλεύει κάποιος ως μισθωτός και όχι ως ελεύθερος επαγγελματίας ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η προϋπηρεσία αφορά αποκλειστικά μισθωτή εργασία του εργαζομένου.

 1. Λαντζέρης σε ταβέρνα, μπορεί να δουλέψει 6 μέρες τετράωρο; Επίσης θέλουν να δουλέψει 4 ώρες την μέρα, διακεκομμένες. Δύο πρωί, και δύο απόγευμα. Σε επισιτιστικό δηλαδή διακεκομμένο ωράριο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η εξαήμερη διάρκεια εργασίας λήγει σήμερα για τα επισιτιστικά (30-9-2022). Στη μερική απασχόληση δεν επιτρέπεται διακεκομμένο ωράριο.

 1. Έχουμε κάνει αλλαγή έδρας. Στο yeka είναι καταχωρημένα τα παλιά μας στοιχεία. Τι χρειάζεται για να ενημερωθεί το σύστημα με τα στοιχεία της καινούργιας μας έδρας

AΠΑΝΤΗΣΗ.Το ΟΠΣ ΣΕΠΕ αντλεί τα στοιχεία Καλλικράτη για τα νέα στοιχεία αυτόματα, εφόσον έχει γίνει η γνωστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 1. Πρακτική άσκηση που θα γίνεται εξ αποστάσεως από χώρα της ΕΟΚ – τηλεργασία δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ όπως οι πρακτικές στην χώρα? Και αν ναι τι θέλει από δικαιολογητικά ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διατίθενται  αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (σχετικό αρχείο με τίτλο «Οδηγίες» στην Εισαγωγή εντύπων).

Οι ενδιαφερόμενοι, για θέματα που αφορούν στον τρόπο πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στους όρους και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής καθώς και για διευκρινίσεις που αφορούν στην εφαρμογή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, μπορούν να επικοινωνούν: 1. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk) του ΣΕΠΕ για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε4, Ε8, Ε9, Ε10, Ε11), στις περιφερειακές Υπηρεσίες του, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr. 2. Με την Επιχειρησιακή Ομάδα Υποστήριξης (Help desk) στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, για θέματα αρμοδιότητάς του (έντυπα Ε3, Ε3.1, Ε3.4, Ε 3.5. Ε5, Ε6 και Ε7), στο τηλέφωνο: 210-9989102 (Δ/νση Μηχανογράφησης) για θέματα τεχνικής υποστήριξης και στις αρμόδιες Δ/νσεις για θέματα επιχειρησιακής υποστήριξης (Δευτέρα – Παρασκευή : 8:00 – 14:00). Όμοια, στις Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΑΕΔ για θέματα τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης. 3. Με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων για θέματα αρμοδιότητάς τους (έντυπα Ε3.2, Ε3.3), στo τηλέφωνο: 210-5271162.Η παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση (helpdesk@sepenet.gr) βασει της ΥΑ 34331/Δ9.8920/10-8-2016, απευθύνεται μόνο στους χρήστες του ΟΠΣ ΣΕΠΕ για παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η πρακτική άσκηση υποβάλλεται μoνο στα έντυπα αρμοδιότητας ΟΑΕΔ [ΥΑ 40331/Δ1.13521 (ΦΕΚ β -3520) 19-9-2019]. Ο πίνακας προσωπικού αφορά μόνο τα στοιχεία μισθωτών υπαλλήλων της επιχείρησης.

 1. Καταγγελία σύμβασης με ημερομηνία 30/12 και λύση σύμβασης με ημερομηνία 31/12 πότε πρέπει να αναρτηθούν στο Εργάνη ? εντός 4 εργάσιμων ημερών ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση)        Ε6       Ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας, εντός 4 εργάσιμων ημερών απο την ημερομηνια της καταγγελίας της σύμβασης           (Ν.3198/55 – Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13, Ν.4488/2017/ΦΕΚ Α’ 137/13-9-2017).Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (απόλυση) σε έγκυο ή μητέρα κατά το διάστημα της προστασίας από απόλυση για σπουδαίο λόγο Ηλεκτρονική υποβολή της καταγγελίας, εντός 4 εργάσιμων ημερών. – Κοινοποίηση στο ΣΕΠΕ των σπουδαίων λόγων για τους οποίους έγινε η απόλυση  (ΠΔ 176/97 –  Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13    Υ.Α. 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-6-2018). Λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου – Βεβαίωση δήλωση εργοδότη           Ε7       Ηλεκτρονική υποβολή εντός 4 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. (Ν.4093/2012 παρ. ΙΑ.13 Ν.4488/2017/ΦΕΚ Α’ 137/13-9-2017 Υ.Α. 32143/Δ1.11288 (ΦΕΚ Β 2401/22-6-2018)

 1. Απασχολώ εργαζόμενο με μερική απασχόληση και σύμβαση ορισμένου χρόνου που ξεκινάει από 4/11/2021  μέχρι 30/11/2021 για ένα μήνα. Η πρόσληψη της αναρτήθηκε σήμερα στο ΕΡΓΑΝΗ. Η ίδια όμως σήμερα ακριβώς δήλωσε και παραίτηση πριν ξεκινήσει εργασία. Τι έντυπα πρέπει να υποβάλλω για την λύση εργασίας και τι αποδοχές δικαιούται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Α.Κ.  648, 649, 671,672,

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είναι εκείνη που έχει ορισμένη χρονική διάρκεια η οποία είτε καθορίζεται ρητά από τους συμβαλλόμενους, είτε συνάγεται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και το σκοπό της σύμβασης. Η σύμβαση αυτή υφίσταται όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισμένη, είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και το σκοπό της σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή λύνεται αυτοδίκαια, όταν παρέλθει ο συμφωνημένος (ρητά ή σιωπηρά) χρόνος διάρκειάς της, χωρίς να χορηγείται στο μισθωτό αποζημίωση ή άλλης μορφής προστασία. Η σύμβαση θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο αν μετά τη λήξη της ο εργαζόμενος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς την εναντίωση του εργοδότη. Από τις διατάξεις των άρθρων 648 και 649 του Α.Κ. προκύπτει ότι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα τη βεβαιότητα ότι θα διαρκέσει μέχρις ορισμένου σημείου από του οποίου και θα λήξει αυτόματα, είναι εκείνη με την οποία συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι της επέλευσης μέλλοντος και βέβαιου γεγονότος ή της εκτέλεσης ορισμένου έργου, με την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βέβαιου γεγονότος ή του χρονικού σημείου, παύει να ισχύει αυτοδίκαια (Α.Π.1229/1988).Όσον αφορά στην λύση της εν λόγω ειδικής μορφής εργασιακής σχέσης, αυτή λύεται με τους εξής τρόπους:1) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2) ΜΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ καταγγελία της σύμβασης για την οποία απαιτείται να συντρέχει σπουδαίος λόγος. 3) ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ :Σύμφωνα με το άρθρο 672 ΑΚ τόσο ο εργοδότης όσο και ο μισθωτός έχουν δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο, χωρίς την τήρηση προθεσμίας ενώ το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με αντίθεση συμφωνία. Εντάσσονται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι διατάξεις του άρθρου 672 ΑΚ στο χώρο του αναγκαστικού δικαίου. Έτσι, είναι άκυρη ενδεχόμενη συμφωνία που αποκλείει το δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο ή περιέχει υπέρμετρες δεσμεύσεις που συνεπάγονται το αυτό αποτέλεσμα, όπως είναι η τήρηση προθεσμίας. Να σημειωθεί ότι τα μέρη δεν εμποδίζονται να συμφωνήσουν ότι ένα γεγονός αποτελεί λόγο πρόωρης λύσης της σύμβασης, έστω και αν αυτό αντικειμενικά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σπουδαίος λόγος. Επίσης γίνεται δεκτό ότι η καταγγελία της σύμβασης λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, ως μονομερής δήλωση βούλησης γνωστοποιείτε στο έτερο μέρος της σύμβασης, μπορεί να γίνει και άτυπα, προφορικά ή και σιωπηρά, για το λόγο ότι ο έγγραφος τύπος απαιτείται κατά το άρθρο 5 Ν.3198/1955 μόνο για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, με την παρέλευσή της δε σε εκείνον που απευθύνεται, επιφέρει αμέσως τη λύσης της σύμβασης για το μέλλον. Όσον αφορά στην έννοια του σπουδαίου λόγου, αυτό μπορεί να συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό εξ’ αιτίας του οποίου δεν είναι δυνατόν κατ’ αντικειμενική κρίση να αξιωθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη η συνέχιση της σύμβασης εργασίας μέχρι τη συμφωνημένη ή από το νόμο υποχρεωτική λήξη της (ΑΠ 451/1999). Ο σπουδαίος λόγος δεν προϋποθέτει αναγκαστικά και υπαιτιότητα αυτού κατά του οποίου απευθύνεται η καταγγελία, ενώ τα περιστατικά τα οποία επικαλείται ο καταγγέλλων δύνανται να αφορούν στο πρόσωπο/ συμπεριφορά του ετέρου μέρους ή του ίδιου του καταγγέλλοντος.

Το έντυπο της καταγγελίας σύμβασης εκ μέρους του εργαζομένου είναι αρμοδιότητας ΟΑΕΔ, οπού απευθύνεστε.

 1. Εργαζόμενη που δουλεύει 4 ώρες σε ένα εργοδότη και 4 ώρες σε άλλο εργοδότη, δικαιούται μειωμένο ωράριο όταν γυρίσει από εγκυμοσύνη? και αν ναι πόσες ώρες  λιγότερο από το κανονικό ? επίσης και στους δυο εργοδότες το ίδιο ή μόνο στον ένα ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δικαιούσθε μια ώρα την ημέρα μειωμένο ωράριο  εργασίας από κάθε εργοδότη

 1. Θα προσλάβω εργαζόμενη  για 8 μέρες ( Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο), 6 ώρες την ημέρα ( από τις 10.00-13.00 και από τις 15.00-18.00) . Εμείς βγάζουμε μικτές αποδοχές 271,62 . Στο Εργάνη όμως κατά την καταχώρηση του Ε3 μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα :Βάση αυτού του υπολογισμού λοιπόν οι μικτές της θα πρέπει να είναι 30 ώρες εβδομαδιαίως Χ 4,166 Χ 5,66 = 707,38 ευρώ.

Η ερώτηση μου είναι η εξής :

Τι σημαίνει το ποσό 4,166 που εμφανίστηκε στο μήνυμα και

Υπολογίζουμε κάτι λάθος ;

Πόσα πρέπει να πάρει τελικά η εργαζόμενη για 8 μέρες ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε σπαστό ωράριο στη μερική απασχόληση (1000- 1300 κα 1500-1800).Άρθρο 2 Ν 3846/2010. Ανάγετε το μισθό του συγκρίσιμου εργαζομένου στην επιχείρηση σας, σε ωρομίσθιο κατόπιν  πολ/ζετε με τις εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης και το αποτέλεσμα αυτό επι το 4.166 επειδή είναι υπάλληλος 3846/2010, άρθρο 2

 1. Εργαζόμενη με πενθήμερη απασχόληση (ωράριο 09.00-17.00) θα δουλέψει για μια μέρα 17.00-21.00 (πέραν του οκταώρου) και θα δουλέψει και το Σάββατο 10.00-16.00. Πως θα αμειφθεί για αυτές τις μέρες και ώρες σαν υπερωρία και υπερεργασία ? Ποιες ώρες από αυτές που σας δήλωσα είναι υπερωρία – υπερεργασία? επίσης το Σάββατο έχει κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση στην πληρωμή ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Υπερεργασία χαρακτηρίζεται η απασχόληση πέραν των 40 ωρών και έως των 45 ωρών εβδομαδιαίως (επί πενθημέρου) ή των 48 ωρών (επί εξαήμερου) και αμείβεται με προσαύξηση 20% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Η απασχόληση πέραν των 45 ή 48 ωρών χαρακτηρίζεται ως υπερωρία και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Σημειώνεται ότι υπερωρία θεωρείται η απασχόληση πέραν των 8 ωρών ημερησίως (επί εξαήμερου) ή των 9 ωρών ημερησίως (επί πενθημέρου), η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες την ημέρα και τις 120 ώρες ανά ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση μη τήρησης της σχετικής διαδικασίας νομιμοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης η επιπλέον αμοιβή ανέρχεται σε 80% επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου. Τονίζεται ότι η υπερεργασία και η υπερωρία νοείται η απασχόληση πέραν του δηλωθέντος ωραρίου και όχι η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, όπως αναφέρετε στο παράδειγμά σας. Για να εργαστεί ο εργαζόμενος με πενθήμερη εργασία (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και το Σάββατο, θα πρέπει να έχει λάβει αναπληρωματική ανάπαυση μέσα στην εβδομάδα ώστε να εξασφαλιστεί η πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόλησή του.

 1. Υπέβαλλα τον ετήσιο πίνακα προσωπικού αλλά ξέχασα να βάλω σημείωση για το διάλειμμα για όλους τους εργαζόμενους. Πως μπορώ να το κάνω τώρα ? μπαίνω να κάνω συμπληρωματικό ωραρίου και μου ζητάει xml αρχείο προσωπικού. Υπάρχει άλλος τρόπος?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Υποβολή ετήσιου συμπληρωματικού Ε4

 1. Όταν έχουμε σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόληση και κατά την λήξη της θέλουμε να γίνει αορίστου με πλήρη απασχόληση  τι έντυπα υποβάλλουμε στο ΕΡΓΑΝΗ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατατίθεται το έντυπο Ε7 και κατόπιν το έντυπο Ε3

 1. Όταν η σύμβαση ορισμένου χρόνου λύνεται νωρίτερα από τον χρόνο που προβλέπεται από την μεριά του εργαζόμενου, ποια διαδικασία τηρείται ? επίσης τι αποδοχές παίρνει ο εργαζόμενος ?Παίρνει και αποζημίωση ? η σύμβαση ορισμένου χρόνου ήταν 5 μήνες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να λυθεί νωρίτερα από τα συμβαλλόμενα μέρη για σπουδαίο λόγο, ο οποίος υπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. Εφόσον αποχωρεί ο εργαζόμενος θα λάβει τις αποδοχές, Δώρα Εορτών, αποδοχές μη ληφθείς αδείας και επίδομα αδείας που του αναλογούν μέχρι την τελευταία ημέρα εργασίας

 1. Όταν υποβάλλω το Ε3  πρέπει να το εκτυπώνω να το υπογράφει ο εργαζόμενος και να το ξαναυποβάλλω με την υπογραφή του στο ΕΡΓΑΝΗ ?

Επίσης με το έντυπο οικειοθελής αποχώρησης μου ζητάει συνημμένη επιστολή. Τι πρέπει να αναφέρεται σε αυτή ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για την υποβολή του Εντύπου Ε3 δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου. Αναφορικά με την υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου Ε5 – και όχι άλλου εγγράφου – με την υπογραφή του εργαζόμενου καθίσταται υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο για οποιοδήποτε λόγο, ο Εργοδότης, για να τεκμηριώσει το γεγονός της οικειοθελούς αποχώρησης, οφείλει να του επιδώσει εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την επόμενη της εκούσιας αποχώρησής του εξώδικη δήλωση, με την οποία θα τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ πρέπει υποχρεωτικά να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης με επισύναψη της ηλεκτρονικά σαρωμένης «Εξώδικης Δήλωσης» και της «Έκθεσης Επίδοσης» (Εγκ. 91869/21-12-2017 Υπ. Εργασίας).

 1. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε7 πληκτρολόγησα λάθος ΑΦΜ με αποτέλεσμα να καταχωρήσω και να υποβάλλω Ε7 για λάθος υπάλληλο (που είναι ακόμα ενεργός στην εταιρεία ) και όχι για αυτόν που πραγματικά υποχωρεί.

Πως μπορώ να το διορθώσω τώρα ?

Μπορώ να πάρω το Ε7 με τον λάθος εργαζόμενο και να κάνω μια δήλωση στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ να το διορθώσει η μηχανογράφηση τους  εφόσον εγώ δεν μπορώ ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης εκτυπώνει το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο, συνοδεύοντάς το με:
α) γραπτή επιστολή με διευκρινίσεις ως προς την επιθυμητή διόρθωση και εφόσον είναι αναγκαίο,
β) συμπληρωμένο έντυπο με τα ορθά στοιχεία, και τα υποβάλλει με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία ΣΕΠΕ ή και ΟΑΕΔ κατά περίπτωση.

 

 1. Θα απολυθεί εργαζόμενος και έχει προκαταβολή μέσα στην χρονιά που πρέπει να κλείσει αλλά οι τακτικές αποδοχές του δεν αρκούν για να συμψηφιστεί όλο το ποσό της προκαταβολής. Μπορεί να συμψηφιστεί προκαταβολή με τις λοιπές αποδοχές ? πχ την αποζημίωση απόλυσης , το δώρο Χριστουγέννων και την αποζημίωση μη χορηγήσεως αδείας ή απαγορεύεται από τον νόμο ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Άρθρο 440 – Αστικός Κώδικας – Συμψηφισμός Ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες.

 1. Όσον αφορά το ρεπό ενός εργαζόμενου που ασχολείται όλη την εβδομάδα και Κυριακές , πόσα ρεπό δικαιούται και τι ισχύει με την πληρωμή του ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ως εβδομάδα θεωρείται σύμφωνα με το Π.Δ. 88/99 η χρονική περίοδος επτά ημερών με έναρξη την 00:01 ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής. Συνεπώς, εάν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, χορηγούνται 2 ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης και εάν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας ανάπαυσης εξασφαλίζεται μια ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

20.Το ελάχιστο χρονικό διάστημα της σύμβασης ορισμένου χρόνου ποιο είναι ;Μπορεί να γίνει σύμβαση που να ισχύει για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Δεν ορίζεται ελάχιστο χρονικό διάστημα για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Κατόπιν συμφωνίας των μερών μπορεί να διαρκέσει και λιγότερο των 3 μηνών.

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Καλησπέρα
  Την κόρη μου την πήραν μετά από συνέντευξη στο Αεροδρόμιο σε μια εταιρεία εδάφους.Την ζήτησαν όλα τα χαρτιά για την πρόσληψη και υπέγραψε
  μια αίτηση πρόσληψης.
  Μετά έκανε 2 μήνες εκπαίδευση στο αεροδρόμιο και χθες τη πήραν τηλέφωνο
  και την είπαν ότι τελικά δεν θα την προσλάβουν.
  Έχουν αυτό το δικαίωμα
  Ευχαριστώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ