Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης: Προθεσμίες και tips που πρέπει να γνωρίζουμε!

0
1623

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Το ενιαίο έντυπο πρόσληψης( Ε3) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο “ΕΡΓΑΝΗ” το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. 

Παρατηρήσεις:

Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, και οι εργοδότες που ιδρύουν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν το έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

 

  • Τα προσωρινώς μη υποβληθέντα έντυπα διαγράφονται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή τους.

 

  • Διορθώσεις  δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή, παρά μόνο με χειρόγραφο τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

  • Το σύστημα αυτόματα με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρόσληψης( έντυπο Ε3), δημιουργεί και τον συμπληρωματικό πίνακα προσωπικού, που αφορά τη συγκεκριμένη πρόσληψη( έντυπο Ε4), χωρίς να χρειαστεί να τον υποβάλλουμε όπως παλιά.

 

  • Ειδικά στην περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή των εντύπων Ε3 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4, και του ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3.

 

Πηγή: Αριθμ. οικ.32143/Δ1.11288/2018 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ