Το επίδομα στέγασης σε 15 ερωτήσεις-απαντήσεις!

Το επίδομα στέγασης σε 15 ερωτήσεις-απαντήσεις!

1. Έχω εγκεκριμένη αίτηση για το Επίδομα Στέγασης, η οποία έχει ισχύ από 1/5/2022 έως 31/10/2022. Πότε πρέπει να υποβάλλω νέα αίτηση για να επιδοτηθώ για το επόμενο εξάμηνο;

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα στέγασης θα πρέπει να υποβάλλετε τη νέα αίτηση τον τελευταίο μήνα ισχύος της προηγούμενης αίτησής σας. Εάν δηλαδή η αίτησή σας λήγει στις 31/10/2022, τότε εντός του Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει να υποβάλλετε τη νέα αίτηση ώστε να επιδοτηθείτε από 1/11/2022.

2. Πώς μπορώ να ξέρω ποια είναι η περίοδος ισχύος της αίτησής μου;

Η περίοδος ισχύος της αίτησής σας εμφανίζεται στην πλατφόρμα στην πρώτη σελίδα της αίτησής σας πάνω δεξιά.

3. Πώς ξέρω αν έχει ανανεωθεί αυτόματα η αίτησή μου;

Ελέγξτε το διάστημα ισχύος, το οποίο αναγράφεται στην πάνω δεξιά στην αίτησή σας.

4. Εάν η αίτησή μου είναι σε κατάσταση «Εγκεκριμένη σε μήνα Λήξης Ισχύος» τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει εντός αυτού του μήνα να υποβάλλετε νέα αίτηση για να μπορέσετε να επιδοτηθείτε από τον επόμενο μήνα και για ένα εξάμηνο.

5. Υπάρχει ενοικιαστήριο στο όνομά μου στην αίτηση για το επίδομα ενοικίου το σύστημα δεν δέχεται την αίτηση λόγω του ότι είμαι φοιτήτρια. Γιατί οι φοιτητές που έχουν στο όνομα τους ενοικιαστήριο δεν δικαιούνται επίδομα ενοικίου;

Στον ορισμό του πολυπρόσωπου νοικοκυριού της ΚΥΑ του προγράμματος αναφέρει «Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται:
α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, γ) τα άτομα που τους έχει παραχωρηθεί μέρος ή νοικιάζουν μέρος της κύριας κατοικίας του νοικοκυριού» (άρθρο 2).
Άρα οι φοιτητές έως είκοσι πέντε ετών μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο σε αίτηση μόνο ως μέλη άλλου νοικοκυριού και όχι να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση για το επίδομα.

6. Μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση;

Φοιτητές έως είκοσι πέντε ετών που διαμένουν μόνοι τους δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το επίδομα στέγασης (άρθρο 2 περ. α) Ο περιορισμός αφορά το σύνολο των φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ανεξάρτητα από το αν εργάζονται ή /και υποβάλουν φορολογική δήλωση. Στην ανωτέρω κατηγορία περιλαμβάνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι φοιτητές των Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας.

7.Τι ισχύει για τους πολίτες που νοικιάζουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες;

Οι πολίτες που μισθώνουν μη ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες δε μπορούν να εγκριθούν για το Επίδομα Στέγασης.

8. Υποβάλλω αίτηση και δεν εγκρίνεται επειδή η παροχή ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι οικιακή.

Για τις ανάγκες του προγράμματος γίνονται αποδεκτά μόνο μισθωτήρια με οικιακή παροχή ΔΕΔΔΗΕ.

9. Τι γίνεται στην περίπτωση που δύο αιτούντες μένουν σε διαφορετικά σπίτια που έχουν όμως κοινό αριθμό ΔΕΔΔΗΕ;

Σε περίπτωση που δυο νοικοκυριά εμφανίζονται με κοινό αριθμό ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διαφορετικές κατοικίες – νοικοκυριά.

10. Έχει γίνει η αλλαγή της ΔΕΔΔΗΕ στο όνομά μου αλλά δε φαίνεται στην αίτηση ούτε μπορώ να την τροποποιήσω.

Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την αίτησή σας μετά την έγκρισή της. Εφόσον εμπρόθεσμα έχετε προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, όταν το σύστημα πραγματοποιήσει τον ηλεκτρονικό έλεγχο για τη διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης και των στοιχείων του λογαριασμού ΔΕΔΔΗΕ θα εντοπίσει την αλλαγή.

11. Διαφορετικός αριθμός ΔΕΔΔΗΕ στην αίτηση. Ενώ έχω το λογαριασμό ρεύματος στο όνομά μου, στην αίτησή μου έχει δηλωθεί λάθος ο αριθμός παροχής. Θα έχω πρόβλημα με την αίτησή μου από 1/1/2022;

Εφόσον εμπρόθεσμα έχετε μεταφέρει το λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ στο όνομά σας δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν ωστόσο προκύψει κάποιο θέμα κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, θα μπορείτε τότε να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να λυθεί.

12.Πώς πιστοποιείται η διάσταση μεταξύ συζύγων;

Ως δικαιολογητικά για τη διάσταση γίνονται δεκτά αίτηση διαζυγίου, αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας (π.χ. διαφορετικά μισθωτήρια ή τίτλοι κτήσης) και λογαριασμοί ΔΕΚΟ.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα σωρευτικά και θα πρέπει να αφορούν και στους δύο συζύγους.
Στις περιπτώσεις που η διάσταση δεν δύναται να τεκμηριωθεί μέσω δικαιολογητικών, τότε προτείνεται διενέργεια κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να βεβαιωθεί η πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού.

13.Γιατί ενώ συμπληρώνω τον αριθμό μισθωτηρίου δεν μου αναγνωρίζει ότι υπάρχει ενεργό συμβόλαιο;

Δεδομένου ότι οι αιτήσεις για το Επίδομα Στέγασης εγκρίνονται για έξι μήνες, θα πρέπει και το μισθωτήριο συμβόλαιο να καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, δηλαδή να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μήνες από τον επόμενο μήνα της υποβολής αίτησης.

Παράδειγμα 1:

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός του Νοεμβρίου (6μηνο χορήγησης του Επιδόματος: Δεκέμβριος – Μάιος θα πρέπει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο το οποίο καταχωρείται στην πλατφόρμα να έχει ως ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον από 1η/12/2021 και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έως 31/05/2022.

Παράδειγμα 2:

Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τον Δεκέμβριο (6μηνο χορήγησης του Επιδόματος: Ιανουάριος – Ιούνιος) το ηλεκτρονικό μισθωτήριο θα πρέπει να έχει ημερομηνία έναρξης τουλάχιστον από 1/1/2022 και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον έως 30/06/2022.

Εάν το ηλεκτρονικό μισθωτήριο δεν καλύπτει το ανωτέρω διάστημα, θα πρέπει να γίνει τροποποίησή του και κατόπιν να υποβληθεί η αίτηση για το Επίδομα.

Προσοχή: Ημερομηνίες έναρξης και λήξης που θα δηλωθούν στην τροποποιητική δήλωση μίσθωσης ακινήτου θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το εξάμηνο διάστημα για το οποίο θα εγκριθεί η αίτηση. Ενδεικτικά, για μισθωτήριο που λήγει στις 31/12/2021 και η αίτηση υποβάλλεται τον Νοέμβριο, στην τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί η ημερομηνία έναρξης που θα συμπληρώσετε να είναι μετά την 1/12/2021 και η ημερομηνία λήξης πριν την 31/5/2022.

14. Εάν υποβάλω αίτηση τώρα, με ενεργό μισθωτήριο που είναι σε ισχύ εδώ και 4 μήνες, θα επιδοτηθώ και για αυτούς τους 4 μήνες;

Όχι, για τις ανάγκες του προγράμματος το επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της έγκρισης της αίτησης για 6 μήνες, χωρίς να προσαρμόζεται αναδρομικά στο κάθε μισθωτήριο.

15. Έχω οφειλές προς το δημόσιο το Επίδομα στέγασης θα κατασχεθεί;

H εισοδηματική ενίσχυση του Επιδόματος είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται για οποιαδήποτε οφειλή ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή στα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή της.

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ