Έρχεται νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας!

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει 25.000 προσλήψεις σε δήμους, περιφέρειες, υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διάρκειας 8 μηνών.

Αναμένεται τέλος Ιανουαρίου με υποβολές από τις αρχές Φεβρουαρίου με την χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet στον ιστότοπο oaed.gr
  • Οι 20.397 θα γίνουν στους δήμους
  • Οι 2.566 θα γίνουν στις περιφέρειες
  • Οι 1.689 θα γίνουν σε λοιπούς φορείς και υπουργεία (Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας, και Εκκλησία)
  • Οι 348 θα γίνουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις).
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν ως 8 μήνες.
Η αμοιβή τους θα είναι για το πρώτο εξάμηνο του 2022 με τον νέο κατώτατο μισθό που αυξάνεται κατά 2% στα 663 ευρώ μικτά (569,5 ευρώ καθαρά)
Συντακτική ομάδα taxvoice.gr