ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΕΑ! Ένα πολύ χρηστικό άρθρο!

1
2550

 

 

Γράφει ο λογιστής-φοροτεχνικός και μέλος του taxvoice.gr Θανάσης Κουρδής!

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΕΑ

 

Α)Τρόπος υποβολής αίτησης:

 • Ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.keaprog.gr . Ηλεκτρονικά μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι Έλληνες πολίτες που δεν φιλοξενούν ενήλικα μέλη ή αλλοδαπούς.
 • Με φυσική παρουσία μέσω των Δήμων. Στο Δήμο μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση αλλοδαποί πολίτες ,Έλληνες πολίτες που φιλοξενούν ενήλικα μέλη, καθώς και εκείνοι που έχουν ενστάσεις στα ηλεκτρονικά στοιχεία που φέρνει η αίτηση κατά την διάρκεια υποβολής μέσω διαδικτύου.

 

Β)Στοιχεία που χρειάζονται κατά την υποβολή:

 1. Για την ηλεκτρονική υποβολή τα στοιχεία που χρειάζονται είναι τα εξής:

*  Αμκα

*  Αριθμό κινητού- σταθερού

*  E mail

* Αριθμό παροχής ΔΕΗ (Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει λογαριασμό στο όνομα του)

*  Iban τράπεζας

     2. Για την υποβολή με φυσική παρουσία στο δήμο χρειάζονται τα έξης παρακάτω:

 • Όλα τα στοιχεία της περίπτωσης Β.1 (Βλέπε πιο πάνω ).
 • Δικαιολογητικά οικίας: Συμβόλαιο ,Ε9 για ιδιοκτήτη οικία ,ηλεκτρονικό μισθωτήριο για μισθωμένη οικία,Ε1- Ε2 αντισυμβαλλόμενων για δωρεάν παραχωρημένη οικία.
 • Φορολογική δήλωση Ε1 και εκκαθαριστικό τελευταίου έτους.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση απαιτείται βεβαίωση εγγραφής φοίτησης στο σχολείο.
 • Άδεια διαμονής σε περίπτωση που ο αιτών η μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός.
 • Έγγραφο συναίνεσης φιλοξενούμενου ( χορηγείται από το δήμο) για νοικοκυριά που έχουν φιλοξενούμενους.

 

Γ)Κριτήρια ένταξης:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια:

Το ποσό της επιδότησης ορίζεται στα 200 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος με ανώτατο όριο τα 900 ευρώ. Για να επιδοτηθεί ένα νοικοκυριό θα πρέπει το πραγματικό του εισόδημα να μην ξεπερνάει το εξαπλάσιο του ποσού επιδότησης .Το ποσό επιδότησης υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο ποσό επιδότησης Χ 6 μήνες – Πραγματικό εισόδημα /6 μήνες = ποσό μηνιαίας επιδότησης .Το ανώτατο όριο του πραγματικού εισοδήματος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 5400 ευρώ

     2.Περιουσιακά κριτήρια:

α)Ακίνητη περιουσία. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 90000 ευρώ για τον αιτούντα προσθέτοντας 15000 ευρώ για κάθε μέλος της αίτησης με ανώτατο όριο τις 150000 ευρώ.

β)Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο ΙΧ και δικύκλων δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 6000 ευρώ .Οι καταθέσεις του νοικοκυριού δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 4800 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενες κατά 50% για κάθε ενήλικο μέλος και 25% για κάθε ανήλικο.

 

  3 . Διάφορα άλλα κριτήρια αποκλεισμού:

Σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν τεκμαρτά εισοδήματα που έχουν φόρο πολυτέλειας όπως επίσης και δαπάνες για οικιακούς βοηθούς και λοιπό προσωπικό ,δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων ,καθώς και αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

 

Δ)Τρόπος καταβολής:

Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου συνήθως το τελευταίο πενθήμερο του μήνα .Εάν το ποσό της επιδότησης ξεπερνά τα 100 ευρώ το μήνα το μισό καταβάλλεται στον αριθμό λογαριασμού που έχει δηλωθεί και το υπόλοιπο με την μορφή <<φόρτισης>> προπληρωμένης κάρτας που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό .Η διάρκεια καταβολής είναι 6 μήνες και ξεκινά από τον επόμενο μήνα μετά την υποβολή της αίτησης.

 

Ε)Υποχρεώσεις δικαιούχων μετά την αίτηση:

 • Οι άνεργοι που έχουν κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ θα πρέπει να την ανανεώνουν εμπρόθεσμα. Οι μη έχοντες κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ θα πρέπει εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης να εκδώσουν .Και οι δυο κατηγορίες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του ΟΑΕΔ (αποδοχή προτεινόμενης θέσης εργασίας ,συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης κλπ).
 • Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να παραιτούνται αναίτια από την εργασία τους.
 • Ενήλικες μέχρι 45 ετών θα πρέπει εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει την φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση να την ολοκληρώσουν εφόσον λάβουν σχετική ειδοποίηση.
 • Και τέλος η αίτηση θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε έξι μήνες η νωρίτερα αν υπάρχει αλλαγή στο εισόδημα του δικαιούχου.

 

Ζ) Ειδικές κατηγορίες – Σχόλια

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αναφέρθηκε η κατηγορία του άστεγου – σκηνίτη .Ο  άστεγος -σκηνίτης υποβάλει υποχρεωτικά την δήλωση του στο δήμο και σαν επιπλέον δικαιολογητικό πρέπει να έχει βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου η κέντρο κοινότητας για την κατάσταση του αστέγου (μητρώο αστέγων ).

Πολλοί συνηθίζουν να δηλώνουν στη δήλωση τους άστεγοι -σκηνίτες και χρησιμοποιώντας δυσλειτουργία του συστήματος να υποβάλλουν την δήλωση ηλεκτρονικά .Η αίτηση αυτή είναι παράνομη και σε περίπτωση εντοπισμού θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες.

Ένα άλλο τρικ που χρησιμοποιείται είναι η δωρεάν παραχώρηση μέρους οικίας .Στηριζόμενοι σε προφορικές απαντήσεις αρμοδίων του υπουργείου οικονομικών αν το παραπάνω επιτρέπεται και μετά από θετικές απαντήσεις, πολλοί χρησιμοποιούν την δωρεάν παραχώρηση οικίας για να εξασφαλίσουν το Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ,το κοινωνικό μέρισμα ακόμη και το κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ.

Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι παρόλο που οι προφορικές απαντήσεις επιτρέπουν τον συγκεκριμένο χειρισμό στην περίπτωση που δεν αποκρύπτεται τεκμήριο, επίσημη διευκρινιστική απόφαση -απάντηση δεν υπάρχει και όσο δεν υπάρχει κάτι επίσημο είναι επικίνδυνο όσοι χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη τεχνική να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση το καλύτερο που έχετε να πράξετε είναι να συμβουλεύεστε τον λογιστή φοροτεχνικό σας και να πράττετε ανάλογα.

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ