Μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τον ίδιο φορολογικό μηχανισμό, τόσο στην έδρα, όσο και το υποκατάστημα της;

0
1625

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τον ίδιο φορολογικό μηχανισμό, τόσο στην έδρα, όσο και το υποκατάστημα της;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορεί μια οντότητα να εκδίδει στοιχεία με ΦΗΜ που είναι εγκατεστημένος στην έδρα και για τον οποίο εκδίδονται και στοιχεία της έδρας.

Αυτό προκύπτει, τόσο από τις διατάξεις των ΕΛΠ, οι οποίες δεν θέτουν περιορισμούς και συγκεκριμένες παραμέτρους, όσο και από τις πρώην διατάξεις του ΚΦΑΣ και του ΚΒΣ, συνοδευόμενες από έγγραφα-απαντήσεις της διοίκησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει online σύνδεση κεντρικού και υποκαταστήματος και όλα τα στοιχεία να εκδίδονται διακριτά ανά εγκατάσταση.

Μεγάλη προσοχή τώρα με την επικείμενη έναρξη των ηλεκτρονικών βιβλίων, πρέπει να δοθεί στο σημείο της έως τώρα έκδοσης τιμολογίων από ΦΗΜ. Πρακτικά αυτό συνεχίζει να γίνεται, με τη διαφορά ότι με τα δεδομένα που γνωρίζουμε αυτή την στιγμή δεν γίνεται διαβίβαση στα MYDATA τιμολογίων χονδρικής από ΦΗΜ. Η πιο ασφαλής αντιμετώπιση για αυτές τις περιπτώσεις είναι η χρήση των ΦΗΜ μόνο για λιανικές. Ως προς τα τιμολόγια, οι οντότητες πρέπει να εγκαταστήσουν ξεχωριστό πρόγραμμα έκδοσης παραστατικών χονδρικής.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στις διατάξεις:

  • Έγγραφο 1061157/503/0015/30-07-2009
  • ΠΟΛ 1135/2005
  • Δ15Β 1067791/18-04-2013
  • Ν.4093/2012
  • Ν.4308/2014
  • ΠΟΛ 1135/2005
  • ΠΟΛ 1220/2012
  • Έγγραφο 1142901/2015
  • ΠΟΛ 1220/2012
  • ΠΟΛ 1068/2015

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων