ΕΛΠ: Πολύ μικρές Οντότητες και Προσάρτημα. Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

0
1757

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Οι πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 1, παρ.2γ ( ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ με απλογραφικά βιβλία), με βάση τα ΕΛΠ, έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του Νόμου 4308/2014.

Εκτός αυτής της υποχρέωσης, οφείλουν να παρέχουν και κάποιες από τις πληροφορίες του γνωστού σε όλους μας προσαρτήματος.

Απαιτούνται λοιπόν πληροφορίες σχετικά με:
α) Την επωνυμία της οντότητας.
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

Επιπλέον οι οντότητες αυτές οφείλουν να γνωστοποιούν την πιθανή επιλογή τους για σύνταξη συνοπτικού ισολογισμού του υποδείγματος Β.5 των ΕΛΠ, πέραν της Κατάστασης Αποτελεσμάτων(Β.6).

Δίνεται η δυνατότητα για αυτή την κατηγορία οντοτήτων, χάριν απλοποίησης, να παρέχουν τις απαραίτητες αυτές πληροφορίες, επί της συντασσόμενης Κατάστασης Αποτελεσμάτων και όχι κατ’ ανάγκη ως ξεχωριστή ενότητα(Προσάρτημα).

Συμπέρασμα:

Οι πληροφορίες προσαρτήματος για αυτή την κατηγορία οντοτήτων , δεν απαιτούνται να αναγράφονται ως ξεχωριστή ενότητα σαν Προσάρτημα, αλλά μπορούν να απεικονίζονται πάνω στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

 

Διατάξεις:

  • ΣΛΟΤ Αρ.Πρ.1684 ΕΞ/ 31.08.2016
  • Άρθρο 1, παρ.2γ Ν.4308/2014
  • Παρ.2, Άρθρο 30 Ν.4308/2014
  • Παρ. 3 και 34, Άρθρο 29 Ν.4308/2014

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ