Αυτοπαράδοση αγαθών! Υπολογίζεται στον κύκλο εργασιών για το μέγεθος μιας οντότητας;

0
3520

 

Η ΠΟΛ 1003/31-12-2014, αναφέρει χαρακτηριστικά για το παρόν θέμα:

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως «κύκλος εργασιών» θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου.

 

Ο ορισμός του κύκλου εργασιών στο παράρτημα Α του Ν.4308/2014 των ΕΛΠ είναι:

Κύκλος εργασιών (καθαρός) (Turnover, net): Η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.

Σε μεταγενέστερα άρθρα μας θα αναλύσουμε διεξοδικά , ποια ακριβώς κονδύλια συνυπολογίζονται ή όχι στον κύκλο εργασιών και κατά προέκταση στην ταξινόμηση μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

Η αξία των αυτοπαραδόσεων αγαθών δεν προσμετράται στον κύκλο εργασιών μιας οντότητας  και ως εκ τούτου δε λαμβάνεται υπόψιν για την ταξινόμησή της σε κατηγορία μεγέθους!

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ