Αποδείξεις καυσίμων για επαγγελματική χρήση…Ιστορία μου…αμαρτία μου!

0
4357

 

Κατερίνα ΓΜ Κουσουνή-Ρόμπολα & Συνεργάτες

Οικονομολόγος, M.Sc.

Λογίστρια – Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

Κατοχή ΤΚ 30007 Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

Τ: 2632093239,  F: 2632091286

 

Διευκρινήσεις για την έκπτωση της δαπάνης καυσίμου / εξόδων κίνησης  από οντότητες- εκμεταλλευτές πρατήριων καυσίμων προς άλλες οντότητες:”

“Έφερα αποδείξεις πετρελαίου, μη μου πεις ότι δεν περνάνε Κατερίνα είναι από το φορτηγάκι.. ” και εγώ η κακιά του λέω ΟΧΙ και τσαντίζεται….

Σχεδόν καθημερινά είμαστε οι κακοί λογιστές που δεν θέλουμε να σας περάσουμε τις ΑΛΣ καυσίμων… Στην ουσία σας προστατεύουμε από προβλήματα που ίσως παρουσιαστούν στο μέλλον…

Υπενθυμίζουμε:

  • Υπάρχει ο Ν 4308/2014 στο άρθρο 9 ορίζει το περιεχόμενο του Τιμολογίου και τις ενδείξεις που φέρει υποχρεωτικά.

Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1003/31-12-2014 διευκρινίζει για την εφαρμογή του Ν 4308:

” Εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων της παραγράφου (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης”

  • Υπάρχει το άρθρο 10 του Ν 4308/2014 το οποίο ορίζει το απλοποιημένο τιμολόγιο και η εγκύκλιος ΠΟΛ 1003/31-12-2014 που για το εν λόγω άρθρο διευκρινίζει:

“Επέχουν θέση απλοποιημένου τιμολογίου και στοιχεία λιανικής πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, που καλύπτουν επαγγελματικές συναλλαγές και μέχρι του ορίου των εκατό (100) ευρώ, εφόσον εκδίδονται για την αγορά μη εμπορεύσιμων (για τον αγοραστή) αγαθών (αναλώσιμων) ή για τη λήψη, ομοίως, υπηρεσιών. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να ισοδυναμεί με υποκατάσταση του τιμολογίου πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής. Στις περιπτώσεις αυτές, η τεκμηρίωση της σχετικής δαπάνης από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δύναται να επιτυγχάνεται με την αναγραφή του είδους των αγαθών και των υπηρεσιών επί των στοιχείων λιανικής πώλησης κατά γενική περιγραφή ή και από την περιγραφή της δραστηριότητας – επαγγέλματος του εκδότη στα στοιχεία αυτά. Σε κάθε περίπτωση, η τεκμηρίωση είναι θέμα πραγματικών περιστατικών.”

  • Υπάρχει και η νεότερη εγκύκλιο Ε 2056/9-4-2019 η οποία τροποποιεί τα δεδομένα της εγκυκλίου ΠΟΛ 1003/2014- όχι του Ν 4308/2018 και ορίζει οτι :

Για τις διενεργούμενες πωλήσεις καυσίμων, …., από οντότητες– εκμεταλλευτές πρατήριων καυσίμων καθώς και από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, προς άλλες οντότητες (χονδρικές πωλήσεις), στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου, τα τιμολόγια εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. και παρέχονται οι εξής εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης αυτών:

α) απευθείας έκδοση τιμολογίου μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης

β) έκδοση απόδειξης εσόδου, στην οποία πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, πληκτρολογείται μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών-εκροών, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος της αντισυμβαλλόμενης οντότητας, καθώς και ο Α.Φ.Μ. αυτής και αναγράφονται τα υπόψη στοιχεία επί αυτής. Η υπόψη απόδειξη εσόδου επέχει θέση τιμολογίου.

γ) αντικατάσταση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου με πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης και στη συνέχεια έκδοση του τιμολογίου……

δ) έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση μόνο μίας ισόποσης απόδειξης εσόδου χωρίς προηγούμενη έκδοση πιστωτικού λιανικής  Σημειώνεται ότι η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου, παραμένει στην οντότητα-εκδότη, η οποία υποχρεούται να τη διαφυλάσσει

Στην συνέχεια όλων των ανωτέρω έχουμε στη διάθεση μας και μια ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας που πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ζητώντας την εφαρμογή του Ν 4308/2014 άρθρο 10, όπως αναφέραμε παραπάνω, ώστε να γίνονται δεκτές οι ΑΛΣ έως 100 ευρώ σαν απλοποιημένα τιμολόγια και οποιαδήποτε συναλλαγή από 100,01 ευρώ και πάνω να γίνονται δεκτά τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε2056/2019.

Συνεπώς έως σήμερα αναμένουμε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο από την ΑΑΔΕ και μέχρι τότε έχουμε να εφαρμόσουμε τον ΝΟΜΟ 4308/2014 και την εγκύκλιο Ε2056/2019.

Προσωπικά θεωρώ ότι το θέμα μέχρι 100 ευρώ ήδη ισχύει σε συνδυασμό των παραπάνω…

Και πάλι όμως μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό:

“…Η ρύθμιση αυτή (δηλαδή ΑΛΣ έως 100 ευρώ σαν επαγγελματικές δαπάνες) στοχεύει στην διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να ισοδυναμεί με υποκατάσταση του τιμολογίου πώλησης από τις αποδείξεις λιανικής. Δηλαδή, δεν δικαιολογείται γενικευμένη χρήση αποδείξεων λιανικής…”

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ