Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σημαντικές υποχρεώσεις με τα ακίνητα και τα μισθωτήρια covid που λήγουν στις 27/08/2021!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

   

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

   

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σημαντικές υποχρεώσεις με τα ακίνητα και τα μισθωτήρια covid που λήγουν στις 27/08/2021!

   

  Υποβολή από τους εκμισθωτές Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για την δήλωση λύσης μίσθωσης για όσες μισθώσεις έχουν λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020 (παρ. 2 άρθρου 9 ΠΟΛ. 1162/03.08.2018Α.1158/05.07.2021, παρ. 1 Α.1168/20.07.2021)

  → 9.10. Υποβολή Δηλώσεων Covid αρχικών ή τροποποιητικών από εκμισθωτές ακινήτων, για τον μήνα Ιούνιο 2021 (ΠΟΛ. 1162/03.08.2018 άρθρο 11, Α.1139/23.06.2021 , Αριθμ. 78288 ΕΞ 2021/30.06.2021, Αριθμ. ΓΔΟΥ 809/23.07.2021)

  → 9.12. Υποβολή Δηλώσεων Covid αρχικών ή τροποποιητικών από εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα καταβάλλεται μειωμένο για τον μήνα Μάιο 2021 (ΠΟΛ. 1162/03.08.2018 άρθρο 11, από 02/08/2021 Δελτίο Τύπου της Α.Α.Δ.Ε. ,   Α.1170/02.08.2021 , ΠΟΛ. 1162/03.08.2018 άρθρο 12 παρ. 4 περ. δ΄)

  → 9.13. Υποβολή «Δήλωσης Covid» ή και «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από εκμισθωτές / υπεκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις (παρ. 8 άρθρο 11 ΠΟΛ. 1162/03.08.2018, παρ. 2 Α.1168/20.07.2021)

  → 9.14. α) Υποβολή «Δήλωσης Covid» ή/και «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» από τους εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο 2021 μέχρι και Απρίλιο 2021,
  β) Υποβολή «Δήλωσης Covid» από τους εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων, που δεν έχουν υποβάλει «Δήλωση Covid» για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020
  γ) Υποβολή τροποποιητικής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων με πολλά ακίνητα, για τους μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020
  (παρ. 4, άρθρο 12 ΠΟΛ. 1162/03.08.2018Α.1158/05.07.2021από 21/07/2021 Ανακοίνωση της Α.Α.Δ.Ε., παρ. 3 Α.1168/20.07.2021)

  → 9.15. Υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και «Δήλωσης Covid» από α) τους Οργανισμούς Λιμένος που παραχωρούν / υποπαραχωρούν το δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος και β) Τα πρόσωπα στα οποία καταβάλλεται αποζημίωση λόγω χρήσης των ακινήτων τους, πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης (εξωσυμβατική χρήση) (παρ. 5, άρθρο 12 ΠΟΛ. 1162/03.08.2018Α.1158/05.07.2021, παρ. 3 Α.1168/20.07.2021).

   

   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ