Ελάχιστη διάρκεια αστικών μισθώσεων και tips που πρέπει να γνωρίζουμε!

0
2211

 

Γνωρίζετε ότι..

 

  • Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) έτη, κι αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για πιο σύντομο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο.
  • Η διάταξη αυτή ισχύει και μετά την 1.7.1997.
  • Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο.
  • Η διάταξη αυτή αφορά κύρια κατοικία και όχι π.χ. δευτερεύουσα  κατοικία. Τυχόν αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε κύρια κατοικία δεν μπορεί να ευνοήσει το μισθωτή, αν δεν έχει συμφωνηθεί αλλαγή χρήσης.

Παρατήρηση: Πέραν του βασικού αυτού κανόνα, που προκύπτει από τη νομολογία και επειδή όπως είναι γνωστό “ο διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, υπάρχουν και “παραθυράκια” του νόμου, που οριοθετούν νομικά την πρόωρη λύση της μίσθωσης τόσο από την πλευρά του ιδιοκτήτη, όσο και του μισθωτή.. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμβολή εξειδικευμένου νομικού για τα λεπτά ζητήματα αυτά, που ουκ ολίγες φορές καταλήγουν στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Το taxvoice.gr, βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε όλα τα θέματα που αφορούν την τσέπη σας..

Πηγές:

  • Ν.1703/1987
  • Ν.2235/1994
  • Δικαστηριακές αποφάσεις

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων