Πως θα γίνεται ηλεκτρονικά ο έλεγχος στα ακίνητα με διασταυρώσεις κτηματολογίου και Ε9;

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – Ε9!

 

Μια χρόνια εκκρεμότητα – η ψηφιοποίηση του ελληνικού Δημοσίου – έγινε αναγκαιότητα και τώρα ήρθε η στιγμή να γίνει καθημερινότητα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες ήρθαν για να μείνουν, όπως το gov.gr, η άυλη συνταγογράφηση, οι διασυνδέσεις μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών, η διαλειτουργικότητα των μητρώων του ελληνικού Δημοσίου, η επέκταση της λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων και η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών στο πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Πρόκειται για πρακτικές που έπρεπε να είχαμε υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια – και που η μη υιοθέτησή τους είχε οδηγήσει την Ελλάδα σε χαμηλή κατάταξη σε όλους τους δείκτες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες,  είναι η διασύνδεση  του Κτηματολογίου με την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων και συγκεκριμένα με το έντυπο Ε9.

 • Ποιος είναι όμως ο σκοπός και ο στόχος του ελέγχου;

Σκοπός και στόχος του ελέγχου είναι να διαπιστώσει άμεσα όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κτλ.) που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, τόσο στις εντός σχεδίου όσο και στις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές, τα οποία δεν υπάρχουν σωστά δηλωμένα στο περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε9. Εντοπίζοντας τις διαφορές ο φορολογικός μηχανισμός θα μπορεί να εισπράξει σε άμεσο χρόνο τους αναλογούντες φόρους και θα γνωρίζει πραγματικά ποια είναι η πραγματική περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων.

 • Τι δηλώνουμε στο κτηματολόγιο και τι θα πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με το έντυπο περιουσιακής κατάστασης – Ε9

Πρώτα από όλα θα πρέπει οι πολίτες να έχουν υποβάλει τη δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο. Όσα ακίνητα δεν έχουν εντοπιστεί στο κτηματολόγιο είτε επειδή δεν έχουν ενδιαφερθεί οι ιδιοκτήτες τους ή γιατί εγκαταλείφθησαν κ.τ.λ θα πρέπει να διαγραφούν από το έντυπο Ε9. Γενικά στο κτηματολόγιο δηλώνουμε οικόπεδα, χωράφια, σπίτια, αποθήκες, διαμερίσματα και γενικά κάθε κτίσμα που βρίσκεται εντός του γεωτεμάχιου.  Για τα κτίσματα ανάλογα με το εάν υπάρχει ή όχι ιδιοκτησία δηλώνονται ενδεικτικά τα παρακάτω:

 1. Για όσα κτίρια δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, δηλαδή δεν υπάρχει ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο (χιλιοστά), δηλώνονται:

►Το έτος κατασκευής

►Ο συνολικός αριθμός των ορόφων

►Το συνολικό εμβαδό των ορόφων

►Ο συνολικός αριθμός υπογείων

►Το συνολικό εμβαδό υπογείων

►Η χρήση των υπογείων

 

 1. Για τα κτίρια στα οποία έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία, απλή κάθετη ή σύνθετη ιδιοκτησία με συμβολαιογραφική πράξη, δηλαδή υπάρχει ποσοστό συγκυριότητας στο γεωτεμάχιο (χιλιοστά), δηλώνονται:

► Η χρήση του κτιρίου (διαμέρισμα, επαγγελματική στέγη, θέση στάθμευσης, αποθήκη, δικαίωμα υψούν κτλ)

►Ο αριθμός του ορόφου

►Ο αριθμός ιδιοκτησίας στον τίτλο

►Το εμβαδόν σε Τ.Μ.

►Ο όροφος

►Η χρήση των υπογείων

►Ο αριθμός του κτιρίου στον τίτλο

 • Ποια είναι όμως τα συνήθη λάθη που κάνουν οι φορολογούμενοι κατά τη σύνταξη του περιουσιολογίου Ε9;

 

►Λάθη σε τετραγωνικά

►Λάθη στο ποσοστό κυριότητας

►Λάθη σε εμπράγματα δικαιώματα ( πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία κτλ)

►Λάθος καταχώρηση δρόμων ή λάθος καταχώρηση του οικοδομικού τετραγώνου

►Λάθη στη δήλωση του ορόφου

►Λάθος καταχώρηση στους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κτλ)

 • Η λύση στο πρόβλημα των λαθών

Μία λύση στο πρόβλημα εντοπισμού και εξάλειψης των λαθών που παρατηρούνται στην σύνταξη και υποβολή της περιουσιακής κατάστασης, είναι η νέα υπηρεσία my property. Πλέον για μεταβιβάσεις ακινήτων που ολοκληρώνονται μέσω της νέας αυτής εφαρμογής της ΑΑΔΕ (γονικές παροχές, δωρεές και αγοραπωλησίες) θα παρέλκει η υποβολή δήλωσης Ε9, αφού θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση στην περιουσιακή κατάσταση των συμβαλλομένων. Αυτή η εφαρμογή θα λύσει τα χέρια των πολιτών και των λογιστών και θα μειώσει τη γραφειοκρατία με την εξοικονόμηση εργατοωρών.

 • Ένα μικρό παράδειγμα λαθών του εντύπου Ε9

Ένας φορολογούμενος είδε στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ που έλαβε πολύ υψηλό τίμημα για ένα οικόπεδο που είχε δηλώσει στην περιοχή της Γλυφάδας. Βάσει του κτηματολογίου και της πραγματικότητας το οικόπεδο το κατείχε σε ποσοστό 50% έκαστος μαζί με τον αδελφό του. Τι είχε γίνει;

O αναφερόμενος φορολογούμενος το είχε δηλώσει στο έντυπο Ε9 σε ποσοστό 100% αντί 50% που θα έπρεπε να το είχε δηλώσει. Άρα θα πρέπει να γίνει διόρθωση και νέα εκκαθάριση στο έντυπο Ε9 ώστε να μειωθεί το ποσό του ΕΝΦΙΑ.

Σημείωση: Σε διορθώσεις που ο ΕΝΦΙΑ είναι πιστωτικός και η αξία επιστροφής ξεπερνά τα 300 ευρώ, τότε θα ζητηθούν τα δικαιολογητικά από την εφορία που ανήκει ο φορολογούμενος. Μεγάλη προσοχή λοιπόν!

 

 • Συμπέρασμα

Πλέον οδεύουμε σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εξ’ αποστάσεως. Θα υπάρχει μία βάση δεδομένων στην ΑΑΔΕ όπου με τη μορφή μιας αράχνης ή ενός χταποδιού θα διασυνδέεται με όλες τις υπηρεσίες. Οι διασταυρώσεις  θα αφορούν τις εξής λειτουργίες:

 1. Kτηματολόγιο – Ε9
 2. Ε9 – Τ.Α.Π (Δημοτικά Τέλη)
 3. Ε9 – E1 – Ε2

Η κεντρική βάση λειτουργίας και ελέγχου θα είναι το έντυπο Ε9. Θα υπάρχει άμεσος εντοπισμός των αποκλίσεων και θα υπάρχει άμεση βεβαίωση προστίμων.

 

 • Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις από τα λάθη;

Πλέον κάθε λάθος πληρώνεται. Υπάρχουν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του κράτους όπως λάθη εκτιμητών που οδηγούν σε υπερβολικές αξίες. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα του νέου υπολογισμού έχουν αναφερθεί υψηλές τιμές αγοράς (εμπορικές) λόγω λαθών στις εκτιμήσεις. Σε μερικές περιπτώσεις οι αυξήσεις σε κάποιες περιοχές φτάνουν το 250%. Υπάρχουν όμως και λάθη και παραλείψεις που οφείλονται σε λάθη των φορολογουμένων. Για την πρώτη περίπτωση το κράτος θα πρέπει να φροντίσει για τις σωστές προσαρμογές και διορθώσεις. Για την δεύτερη όμως περίπτωση θα πρέπει να μεριμνήσουν οι πολίτες.

Οι κυριότερες επιπτώσεις από  λάθη είτε από την πλευρά του κράτους ή από την πλευρά των φορολογουμένων είναι η απώλεια μιας σειράς επιδομάτων και εκπτώσεων όπως:

 1. To ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα
 2. Το επίδομα στέγασης
 3. Το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ
 4. Ο μειωμένος ΕΝΦΙΑ σε ποσοστό 50%

Επειδή τα επιδόματα σχετίζονται και με περιουσιακά κριτήρια, με τις νέες αντικειμενικές αξίες που προχώρησε η κυβέρνηση λόγω της προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές, οδήγησε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας να «πεταχτούν» εκτός επιδομάτων ή να χάσουν τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ.

 • Ένα μικρό παράδειγμα απώλειας έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ λόγω της αύξησης της αξίας με τον νέο τρόπο υπολογισμού

Μία ηλικιωμένη κυρία διατηρούσε μια παλαιά κατοικία (διαμέρισμα) 90τ.μ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην περιοχή του Πειραιά. Μέχρι σήμερα πληρούσε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και είχε μείωση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ σε ποσοστό 50%. Η τιμή ζώνης στην περιοχή πριν την αναπροσαρμογή ήταν 900 ευρώ. Με την αύξηση η τιμή ζώνης διαμορφώθηκε στα 1,200 ευρώ. Η αξία επομένως του ακινήτου από περίπου 60.000 ευρώ «εκτινάχθηκε» στα 87.000 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη μείωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω των περιουσιακών κριτηρίων διότι το όριο ήταν 85.000 ευρώ (87.000>85.000).

Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση του κράτους, ώστε να αναπροσαρμόσει τα όρια των κριτηρίων και να δει ξανά το θέμα των νέων τιμών, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «λαϊκές». Θα πρέπει να αρθούν οι αδικίες.

Με την άντληση στοιχείων από τις εγγραφές στο Κτηματολόγιο, οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να τα αντιπαραβάλλουν με το Ε9 αλλά και με το Τ.Α.Π και  Ε2 για να διαπιστώνουν αν οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει τα ακίνητα που έχουν στη κατοχή τους.

Σε όσους εντοπιστούν διαφορές, θα σταλούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα τους καταλογίζεται ο επιπλέον ΕΝΦΙΑ για όλα τα έτη, στα οποία η ακίνητη περιουσία που είχαν στην κατοχή τους ήταν μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν δηλώσει στο Ε9. Επίσης, θα διασταυρωθούν οι τεκμαρτές τους δαπάνες των προηγούμενων δέκα ετών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν υψηλότερες των εισοδημάτων που δήλωναν και όφειλαν να πληρώσουν περισσότερο φόρο.

Προβλέπονται, επίσης, η επιβολή τόκων για εκπρόθεσμη καταβολή ΕΝΦΙΑ αλλά και βαριά πρόστιμα συνεπεία της υποβολής ανακριβών δηλώσεων φορολογίας ακινήτων. Αυστηρές κυρώσεις θα υπάρξουν και για τις περιπτώσεις φορολογούμενων που έχουν σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και έχουν αποκρύψει ακίνητα για να τα γλιτώσουν από τις κατασχέσεις. Ο εντοπισμός τους θα έχει συνέπεια την άμεση κατάσχεση και τον πλειστηριασμό τους. Μεγάλη προσοχή λοιπόν….

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΓΓΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συντακτική ομάδα taxvoice.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ