Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων και μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών!

0
2458

Γράφει ο εκλεκτός συνάδερφος Σπύρος Κασσέλας!

Εσπέρου 96 Κηφισιά 

210-6084009

email: [email protected] 

[email protected]

 

Η ΑΑΔΕ στις 18 Μαρτίου 2019 εξέδωσε την ΠΟΛ 1100/2019 για τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αναφέρει : 3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης αυτής από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2 αναφέρει: 2. Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, σε κάθε περίπτωση, νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.

Στο ίδιο άρθρο και στην παράγραφο 4 αναφέρει: 4. Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή την πίστωση των ποσών των σχετικών εισοδημάτων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4174/2013.

Στο άρθρο 3 παράγραφος 4 αναφέρει : 4. Ως «χρόνος παρακράτησης» για τη συμπλήρωση των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους δικαιώματα νοείται ο κατά περίπτωση οριζόμενος στο άρθρο 2 χρόνος καταβολής ή πίστωσης της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Η γνώμη μου είναι ότι φάσκει και αντιφάσκει. Αν η παρακράτηση έχει γίνει τον επόμενο μήνα από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, τον ίδιο μήνα θα πρέπει να υποβάλλεις και τις βεβαιώσεις αποδοχών, και την δήλωση του παρακρατούμενου φόρου από τα μερίσματα.

Αυτό που θα εφαρμόσω για να μην αντιμετωπίσω τυχόν προβλήματα σε πιθανό έλεγχο, είναι ότι και όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Χρήση

Χρόνος Παρακράτησης φόρου υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων Πληρωμή φόρου μερισμάτων
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2018)

01/01/2018-31/12/2018

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο Τον επόμενο μήνα από τον μήνα έγκρισης του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο Με ταυτότητα οφειλής μέσα από το taxis όπως όλοι οι παρακρατούμενοι φόροι.
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2018)

01/01/2018-31/12/2018

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο Τον επόμενο μήνα από τον μήνα έγκρισης του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο Με ταυτότητα οφειλής μέσα από το taxis όπως όλοι οι παρακρατούμενοι φόροι.
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.  από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2018)

01/01/2018-31/12/2018

Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο Τον επόμενο μήνα από τον μήνα έγκρισης του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο Με ταυτότητα οφειλής μέσα από το taxis όπως όλοι οι παρακρατούμενοι φόροι.
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

01/01/2018-31/12/2018

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης

Με ταυτότητα οφειλής μέσα από το taxis όπως όλοι οι παρακρατούμενοι φόροι.

Άρα, αν έχω γενική συνέλευση 10 Σεπτεμβρίου 2019, τον μήνα Οκτώβριο 2019 θα υποβάλλω τις βεβαιώσεις των μερισμάτων για τον 10ο μήνα, και θα πληρωθεί ο φόρος μερισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Προφανώς και μπορεί να υποβληθεί η δήλωση τον Δεκέμβριο μαζί με τον φόρο μισθωτών του Οκτωβρίου, και τον φόρο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο συντελεστής του φόρου μερισμάτων είναι 10% σύμφωνα με τον νόμο 4603/2019.

Άρα, αν έχω γενική συνέλευση 10 Σεπτεμβρίου 2019, τον μήνα Οκτώβριο 2019 θα υποβάλλω τις βεβαιώσεις των μερισμάτων για τον 10ο μήνα, και θα πληρωθεί ο φόρος μερισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Προφανώς και μπορεί να υποβληθεί η δήλωση τον Δεκέμβριο μαζί με τον φόρο μισθωτών του Οκτωβρίου, και τον φόρο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο συντελεστής του φόρου μερισμάτων είναι 10% σύμφωνα με τον νόμο 463/2019.

Η κωδικοποίηση της κατηγορίας των μερισμάτων όπως υπάρχει στο παράρτημα Β της ΠΟΛ 1100/2019.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ