Οι συστηματικές μεταβιβάσεις τίτλων θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα;

0
1000

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

Τα κέρδη που προκύπτουν από κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές εντός εξαμήνου και αφορούν μεταβιβάσεις τίτλων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, ομόλογα εισηγμένων εταιριών και κρατικά ομόλογα δεν αποτελούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και φορολογούνται με συντελεστή 15%, από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

Πηγή: ΠΟΛ 1156/2017

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων