Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ: Πώς φορολογούνται τα κέρδη που κεφαλοποιούνται ή διανέμονται;

  Ο Νόμος 4446/2016, έφερε και αρκετές σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος(Ν.4172/2013), μία εκ των οποίων είναι και ο τρόπος φορολόγησης κεφαλαιοποιούμενων ή διανεμόμενων...

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Αντιμετώπιση εσόδων από ενοίκια, τόκους Νομικών Προσώπων!

    Το άρθρο 47 του Ν.4172/2013, στην παράγραφο 2 αναφέρει: Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img