Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

  myDATA: Τι διαβιβάζουμε στα τιμολόγια χονδρικής;

  Ερώτηση: Ποια δεδομένα διαβιβάζουμε στα Τιμολόγια χονδρικής; Απάντηση: Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής: i. Α.Φ.Μ. ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη β) Είδος Παραστατικού...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img