Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  Εταιρική σφραγίδα και συναλλαγές επιχείρησης!

  Γνωρίζετε ότι... Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομά του και...

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νομικών προσώπων!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νομικών προσώπων:   Μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα...

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Αντιμετώπιση εσόδων από ενοίκια, τόκους Νομικών Προσώπων!

    Το άρθρο 47 του Ν.4172/2013, στην παράγραφο 2 αναφέρει: Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img