Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

  Ηλεκτρονικά και χειρόγραφα μισθωτήρια!

  Γνωρίζετε ότι... Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους ανεξάρτητα από το είδος της συμφωνίας (έγγραφη ή...

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σημαντικές υποχρεώσεις με τα ακίνητα και τα μισθωτήρια covid που λήγουν στις 27/08/2021!

      ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σημαντικές υποχρεώσεις με τα ακίνητα και τα μισθωτήρια covid που λήγουν στις 27/08/2021!   Υποβολή από τους εκμισθωτές...

  Φορολογικές συμβουλές για Μισθωτές και Εκμισθωτές!

    Για την προστασία και των δύο μερών, ο Αστικός Κώδικας (άρθρα 574-618) αναφέρεται ρητά στις αρχές που χαρακτηρίζουν αυτή τη σχέση.. Όπως σε όλες τις...

  Μπορεί ο ιδιοκτήτης ακινήτου να επικαλεστεί ιδιοκατοίκηση ή ανοικοδόμηση και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον μισθωτή;

    Γνωρίζετε ότι...   Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014, δεν υφίσταται από την πλευρά του ιδιοκτήτη κανένα δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης για ιδιόχρηση, ιδιοκατοίκηση...

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πότε δεν είμαι υποχρεωμένος να υποβάλλω ηλεκτρονικό μισθωτήριο;

    ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι...   Δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέσω διαδικτύου: Οι εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων...

  ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: Περιπτώσεις που ο μισθωτής δεν απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι.... Για να προβεί ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου σε ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίου, ο μισθωτής σε κάθε περίπτωση πρέπει...

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μισθωτήρια συμβόλαια και λύση μίσθωσης!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR 6908640340   Παλαιότερα όταν η υποβολή των μισθωτηρίων συμβολαίων ήταν χειρόγραφη και γινόταν στις εφορίες, δινόταν η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες...

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αλλαγές στην υποβολή μισθωτηρίων από συνιδιοκτήτες!

      Η ΠΟΛ 1162/2018, σε ένα σημείο της αναφέρει χαρακτηριστικά για το ζήτημα της υποβολής ενός μισθωτηρίου, όταν το ακίνητο ανήκει σε πάνω από έναν...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img