Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Εισφορές σε ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης(μέρος δεύτερο)!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι..........   Εάν  φυσικό πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και συμμετέχει σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης(Τ.Ε.Α), λόγω της ιδιότητάς του αυτής,...

  ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ: Εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Ερώτημα: Φυσικό πρόσωπο είναι μισθωτός και συμμετέχει σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Οι εισφορές αυτές δεν παρακρατούνται μέσω της...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img