Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΕΝΦΙΑ

  myDATA: Πώς διαβιβάζονται τα παράβολα, ο ΕΝΦΙΑ και λοιπά έξοδα;

  Με ποιο Τύπο Παραστατικού μπορεί η Επιχείρηση – Λήπτης να διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, έξοδα σχετικά με πληρωμή παραβόλων, και λοιπών επιβαρύνσεων π.χ....

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img