Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

  Αποζημίωση υπαλλήλου με πρακτικό παράδειγμα, της Μαρίας Μούκα!

  Γράφει η Μαρία Σ. Μούκα – Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης . Email επικοινωνίας: maria.mouka@gmail.com   ΑΠΟΛΥΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Μισθωτός που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση...

  Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνίτη. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, απλά και κατανοητά!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι...   Κατά την καταγγελία σύμβασης ενός εργατοτεχνίτη που αμείβεται με ημερομίσθιο, δεν ισχύει το σύστημα της προειδοποίησης...

  Αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης με απλά λόγια. Ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες!

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Γνωρίζετε ότι όταν φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης.... Α) Εργαζόμενος που χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος, έχει από τον Νόμο την...

  Δικαιούμαι αποζημίωση απόλυσης σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη μου;

  ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR   Ερώτημα: Όταν ο εργοδότης μου πτωχεύσει, δικαιούμαι αποζημίωση απόλυσης;   Απάντηση: Σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται την πλήρη...

  Εργατικά: Χρόνος καταβολής αποζημίωσης απόλυσης σε υπαλλήλους!

  Το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα: Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img