Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  myDATA tips: Ειδικές περιπτώσεις διαβιβάσεων, απλά και κατανοητά!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

   

  MYDATA-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝ89/1967

  • ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

  ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ!

   

  Το mydata  προχωρεί και έχει αρχίσει να μπαίνει για τα καλά στην ζωή μας και σίγουρα εμείς οι λογιστές φοροτεχνικοί έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε.

  Όπως έχουμε ξαναπεί έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια επεξήγησης όσο είναι δυνατόν βέβαια με απλό και κατανοητό τρόπο αρκετών σημείων του νέου ηλεκτρονικού συστήματος που έχει αρχίσει  να εφαρμόζεται μερικά ήδη από 1/10/2021.

  Σήμερα θα αναλύσουμε πως γίνεται η διαβίβαση κάποιων δεδομένων στις παραπάνω ειδικές περιπτώσεις.

  Πριν προχωρήσει η παρακάτω ανάλυση θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  1. Τα χειρόγραφα δεν έχουν καταργηθεί.
  2. Οι τρόποι διαβίβασης είναι:
  • Μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ, για επιχειρήσεις που εκδίδουν χειρόγραφα παραστατικά, αναλόγως των ορίων που θέτει η Α.1138/2020 σε σχέση με το πλήθος των τιμολογίων, τον τζίρο και την κατηγορία βιβλίων.
  • Μέσω του e-τιμολόγιο της ΑΑΔΕ
  • Μέσω προγράμματος   ERP
  • Μέσω παρόχου

   

  ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 και επομένως με βάση το άρθρο 2 της Α.1138/2020 διαβιβάζουν υποχρεωτικά δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata.

  O τρόπος που διαβιβάζουν είναι:

  Α) Συναλλαγές Χονδρικής με τύπους παραστατικών κατηγορίας Α1 (ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ/ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

  Β) Συναλλαγές Λιανικής με τύπους παραστατικών κατηγορίας Α2(ΜΗ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ /ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  Σε περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρεία γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι Επιχείρηση και διαβιβάζει το παραστατικό (ΠΧ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)με τύπο παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών η επιχείρηση λήπτης διαβιβάζει μόνο τον χαρακτηρισμό ,εφόσον συσχετισθεί αυτοματοποιημένα η λογιστική εγγραφή εξόδου με την σύνοψη και τον ΜΑΡΚ που έχει λάβει από την διαβίβαση που έκανε η Ασφαλιστική Επιχείρηση ως εκδότης.

  Σε περίπτωση που μία Ασφαλιστική Εταιρεία είτε γνωρίζει ότι ο αντισυμβαλλόμενος της είναι ιδιώτης, είτε δεν γνωρίζει αν συναλλάσσεται ως ατομική επιχείρηση και   διαβιβάζει το παραστατικό της(ΠΧ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)με τύπο παραστατικού 11.2 ΑΠΥ(Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών),ο αντισυμβαλλόμενος Λήπτης που έχει ατομική επιχείρηση και το έξοδο τον αφορά διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων με κατηγορία Β2 μη αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής /αλλοδαπής και με τύπο παραστατικού 13.2 –Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής /αλλοδαπής.

  Σε κάθε περίπτωση το χαρακτηρίζουν με 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

   

  Β.ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

  Τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους.

  Οι τύποι των παραστατικών που χρησιμοποιούν είναι:

  • 17.4 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-Φορολογική Βάση
  • 17.6 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων- Φορολογική Βάση και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΕΞΗΣ:

  Στην περίπτωση που οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί υπόκεινται σε ΦΠΑ, άρα αποκτούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν τα παραστατικά που εκδίδουν σύμφωνα με την κανονική διαδικασία δηλαδή (σύνοψη-χαρακτηρισμός ).

  Τα έσοδα χαρακτηρίζονται με:

  • 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων.

  Τα έξοδα χαρακτηρίζονται με:

  • 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων

  Φυσικά στις παραπάνω περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται και οι ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ.

   

  Γ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝ89/1967:

  Οι Ναυτιλιακές εταιρείες του ΑΝ89/1967 σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020 ,στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας διαβιβάζουν τα δεδομένα τους  τους συγκεντρωτικά στο τέλος του έτους.

  Οι τύποι των παραστατικών που χρησιμοποιούν είναι:

  • 17.4 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-Φορολογική Βάση
  • 17.6 Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων- Φορολογική Βάση και δεν έχουν υποχρέωση για χαρακτηρισμό Ε3.

  Στην κάθε περίπτωση που  έχουν την υποχρέωση να διαβιβάσουν τα παραστατικά που εκδίδουν σύμφωνα με την κανονική διαδικασία δηλαδή (σύνοψη-χαρακτηρισμός )πράγμα που σημαίνει ότι αποκτούν έσοδα από άσκηση επιχειρηματική δραστηριότητας, τα έσοδα χαρακτηρίζονται με:

  • 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων.

  Τα έξοδα χαρακτηρίζονται με:

  • 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων

   

  Δ.ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ:

  Φυσικά όπως όλοι γνωρίζουμε το συνολικό ποσό που αφορά την εγγυοδοσία και διακρίνεται στο παραστατικό που διαβιβάζεται, ο μεν εκδότης διαβιβάζει το παραστατικό με το χαρακτηρισμό 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία εσόδων, ο δε λήπτης το χαρακτηρίζει 2.95 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία εξόδων.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει συσχετισμός με Κωδικό Ε3 και δεν επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσμα.

   

  Ε) ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

  Α) ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ:

  Ο τρόπος εξόφλησης είναι υποχρεωτικό πεδίο και η διαβίβαση από τον εκδότη γίνεται με μία από τίς παρακάτω επιλογές:

  1. Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής
  2. Επαγγελματικός Λογαριασμός Πληρωμών Αλλοδαπής
  3. Μετρητά
  4. Επιταγή
  5. Επί Πιστώσει

  ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΚΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ!

  Β) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:

  Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ επιλέγουμε τρόπο εξόφλησης:

  • Επαγγελματικός  Λογαριασμός Πληρωμών Ημεδαπής.

  Στην περίπτωση εξόφλησης συναλλαγής με ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ επιλέγουμε τρόπο εξόφλησης:

  • Μετρητά

   

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ