myDATA tips: Απαντήσεις σε 14 ερωτήματα, του Λάμπρου Μπέλεση!

0
2650

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

MYDATA ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 14 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

 

Τα mydata ήδη ξεκίνησαν από τον Οκτώβρη του 2021 για πολλές επιχειρήσεις ,ενώ από τον Νοέμβρη γενικεύεται η εφαρμογή τους ,η διαβίβαση βέβαια για το 2021 αφορά  μόνο τα έσοδα.

Ήδη προκύπτουν διάφορα ερωτήματα τόσο σε εμάς, όσο και στην πλειοψηφία των λογιστών ,των φοροτεχνικών και των στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και για το ξεκαθάρισμα κάποιων εννοιών αλλά και για την διαβίβαση των δεδομένων.

Φυσικά το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει και τους επιχειρηματίες γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η έκδοση των παραστατικών και στην συνέχεια η αρχική διαβίβαση του παραστατικού δεν είναι ευθύνη του λογιστή εξωτερικού συνεργάτη , ή των λογιστικών γραφείων αλλά των ίδιων των επιχειρηματιών.

Εμείς σήμερα θα απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα που προκύπτουν και  στους επόμενους μήνες μέσα από τα άρθρα μας θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσα περισσότερα ερωτήματα θα προκύπτουν στην πορεία, ενώ σε επόμενο άρθρο θα ασχοληθούμε αναλυτικά με την διαβίβαση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

Αν το 2021 διαβιβάσουμε εκπρόθεσμα στοιχεία σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο επιβάλλεται πρόστιμο ΝΑΙ Η ΟΧΙ ; 

Όχι γιατί το άρθρο 15Α του νόμου 4174/2013 που ορίζει την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα mydata δεν προβλέπει κυρώσεις μέχρι να ορισθούν.

Επομένως μέχρι την σχετική νομοθέτηση δεν μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα ούτε και για προγενέστερη ημερομηνία.

Γενικά η μεταβατική περίοδος 2021 θεωρείται περίοδος ανοχής και εκπαίδευσης.

Άποψη μας είναι φυσικά να μην ισχύσουν πρόστιμα και το 2022 και να είναι και αυτή η χρονιά έτος προσαρμογής.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:

Θα υποβληθούν ΜΥΦ για το 2021,ΝΑΙ Η ΟΧΙ;

Εδώ τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο mydata από την αρχή του έτους και επιχειρήσεις που εντάσσονται για το τελευταίο τρίμηνο .

Περιμένουμε γραπτή απόφαση από την ΑΑΔΕ τι ακριβώς θα ισχύσει.

Η δική μας λογική λέει ότι μάλλον όσοι εντάχθηκαν από την αρχή του έτους σίγουρα θα υπάρξει απαλλαγή ,ενώ για τους υπόλοιπους μάλλον θα υπάρξει υποχρέωση υποβολής ΜΥΦ κάτι που φυσικά θα δημιουργήσει μεγάλο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία και στους λογιστές γιατί μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια θα κληθούν να εφαρμόσουν το mydata ως προς τα έσοδα και ΜΥΦ πιθανόν ως προς τα έξοδα.

Ελπίζουμε η ΑΑΔΕ να βρει την ιδανική λύση ,εμείς απλώς τονίζουμε το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:

Ποιους αφορά η εγγραφή στο myDATA REST API;

H εγγραφή στο myDATA REST API γίνεται μέσα από την πλατφόρμα myDATA και αφορά:

* τους λογιστές που έχουν πρόγραμμα (ERP)

* τις επιχειρήσεις που διαθέτουν λογιστικό πρόγραμμα (ERP) για την μηχανογράφηση της επιχείρησης τους

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για να εκδοθεί ένας ηλεκτρονικός κωδικός (ΚΩΔΙΚΟΣ API-SUBSCRIPTION KEY/ΚΛΕΙΔΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) που θα συνδέσει το Λογιστικό Πρόγραμμα (ERP)με την επαφή API ώστε να γίνεται η διαβίβαση δεδομένων στο mydata.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4:

Τι ενέργειες πρέπει να κάνει μία Επιχείρηση που θα υπογράψει σύμβαση με ΠΑΡΟΧΟ;

Οι ενέργειες ορίζονται μέσα από τις αποφάσεις Α.1035/2020 και της Α.1258/2020 συγκεκριμένα είναι :

 1. Ο πάροχος και η επιχείρηση συντάσσουν σύμβαση.
 2. Η επιχείρηση εντός 10ημερών από την ημερομηνία σύνταξης της σύμβασης εξουσιοδοτεί στο taxis τον πάροχο.
 3. Η επιχείρηση εντός 10ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ηλεκτρονικής τιμολόγησης υποβάλλει την δήλωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΟΥ .

Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται το μητρώο των Παρόχων και Επιχειρήσεων που εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαβιβάζουν μέσω παρόχου.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5:

Οι φορολογικοί αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν στοιχεία στο mydata;

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του mydata δεν είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 2 της παραγράφου της Α/1138/2020.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6:

Οι Ναυτιλιακές εταιρείες του Α.Ν 89/1967 έχουν υποχρέωση ή όχι να διαβιβάζουν δεδομένα στο mydata;

Σύμφωνα με το την παράγραφο 2 της Α.1138/2020 οι ναυτιλιακές εταιρείες του ΑΝ/1967 είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν δεδομένα στο mydata.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7:

Οι υπό Εκκαθάριση εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν δεδομένα στο mydata ναι ή όχι;

Οι υπό εκκαθάριση εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν δεδομένα στο mydata σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α.1138/2020.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8:

Ποια η διαφορά μεταξύ Τίτλου Κτήσης και Αυτοτιμολόγησης;

 • Η αυτοτιμολόγηση αφορά συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων επιχειρήσεων(οντοτήτων) που γίνονται κατόπιν συμφωνίας.
 • Ο τίτλος κτήσης αφορά συναλλαγές που αφορά φυσικά πρόσωπα (ΙΔΙΩΤΕΣ) και δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή αφορά συναλλαγές με υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων οντότητες, οι οποίες αρνούνται την έκδοση παραστατικών.

Οι δύο αυτές έννοιες αναφέρονται στα mydata, για αυτό πρέπει να είναι και ξεκαθαρισμένες στο μυαλό μας.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9:

Ποια η διαφορά του ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.1ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ και 5.2ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ;

 • ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.1 : Περιλαμβάνει περιπτώσεις πιστωτικών που συσχετίζονται με προηγούμενο τιμολόγιο και περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής (ενδοκοινοτικές-τρίτων χωρών). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΑΡΚ ΤΟΥ ΣΥΣΧΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ.
 • ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 5.2 : Περιλαμβάνει  περιπτώσεις πιστωτικού τζίρου που δεν σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα παραστατικά .Επίσης περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις παραστατικών εσόδων ημεδαπής και αλλοδαπής.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 10:

Ποια είναι η υποχρέωση του λήπτη σε σχέση με τους παρακρατούμενους φόρους;

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκδότη να διαβιβάζει τα παραπάνω στοιχεία , ο λήπτης έχει την υποχρέωση  να υποβάλει την αντίστοιχη δήλωση παρακράτησης φόρων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 11:

Ποια είναι η διάφορα των χαρακτηρισμών 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης   ΦΠΑ (+) (-)   και   2.3 Λήψη Υπηρεσιών (+) (-) ;            

Ποιος χαρακτηρισμός εξόδων χρησιμοποιείται  όταν εξοδοποιείται το ΦΠΑ;

 • Δεν υπάρχει στην ουσία καμία διαφορά και καμία υποχρέωση για την διάκριση των δύο χαρακτηρισμών. Υπάρχει φυσικά η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ στην περίπτωση που η επιχείρηση λαμβάνει παραστατικά εξόδων που αντιστοιχούν στην λήψη υπηρεσιών να επιλέγουμε το 2.3 ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (-)/(+) και στην περίπτωση που το παραστατικό αφορά έξοδο πλην υπηρεσίας να επιλέγουμε το παραστατικό 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα ‘έκπτωσης ΦΠΑ(-)/(+).
  • Όταν η επιχείρηση λαμβάνει παραστατικά για τα οποία απαιτείται ή επιλέγεται η εξοδοποίηση του ΦΠΑ επιλέγουμε σαν χαρακτηρισμό εξόδου 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-)/(+). ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΦΠΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 12( Σε συνεργασία με Δουκέρη Αναστάσιο):

Επιχείρηση που διενεργεί λιανικές συναλλαγές χωρίς την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και εμπίπτει στις εξαιρέσεις της ΠΟΛ 1002/2014 έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα δεδομένα της στο mydata ανά στοιχείο λιανικής πώλησης. Η υποχρέωση αυτή είναι σε πραγματικό χρόνο; 

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών.

Σημαντική παρατήρηση: Οι 5 μέρες αναφέρονται για όσους έχουν μηχανογράφηση, μέσω προγράμματος( εμπορικού/λογιστικού, ERP) και με βάση τις πληροφορίες μας, είναι το ανώτατο όριο διαβίβασης, εφόσον δεν γίνει για οποιοδήποτε λόγο η διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο, μέσω του προγράμματος(πχ διακοπή internet κλπ..). Σε κάθε περίπτωση, οι οντότητες που εκδίδουν χειρόγραφες ΑΠΥ, ή ΑΛΠ, και εμπίπτουν στα όρια της ειδικής φόρμας, εξακολουθούν να έχουν σαν χρόνο διαβίβασης, την 20η μέρα του επόμενου μήνα. Αυτό ισχύει είτε καταχωρούν στη φόρμα μόνες τους μια-μια τις ΑΛΠ/ΑΠΥ, είτε μέσω λογιστή από το λογιστικό του πρόγραμμα, το οποίο θα «κουμπώνει» τις εγγραφές στη φόρμα.

ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ 1002/2014:

ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Άρθρο 1

Ορίζουμε τις οντότητες που απαλλάσσονται από το τρέχον φορολογικό έτος και εφεξής, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), καθώς και τις περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών παραστατικών (αποδείξεων) μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ως εξής:

 1. Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών:

α) Ο εκμεταλλευτής κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι,

β) Ο εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης,

γ) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ,

δ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.,

ε) Οι ασκούντες το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου, λογοπεδικού, διαιτολόγου, διατροφολόγου και εργοθεραπευτή,

στ) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των σχετικών υπηρεσιών,

ζ) Οι ασχολούμενοι με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων),

η) Οι διατηρούντες κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας,

θ) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών,

ι) Το Δημόσιο, οι Δήμοι και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τα στοιχεία που εκδίδουν,

ια) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα τραπεζικά − πιστωτικά Ιδρύματα και τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διενεργούν,

ιβ) Ο εκμεταλλευτής διοδίων για τα παραστατικά διέλευσης των οχημάτων και ο εκμεταλλευτής τουριστικού – ταξιδιωτικού γραφείου.

 1. Ειδικά, οι οντότητες των περιπτώσεων α΄ και ε΄ έως και θ΄ της παραγράφου 1 απαλλάσσονται της υποχρέωσης χρησιμοποίησης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι οντότητες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 εμπίπτουν στην ανωτέρω απαλλαγή με την προϋπόθεση ότι αναγράφουν στις εκδιδόμενες αποδείξεις τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.
 2. Όσοι από τους υπόχρεους της παραγράφου 1, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικού μηχανισμού (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.
 3. Για τις παρακάτω περιπτώσεις λιανικών συναλλαγών παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων πώλησης μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:

α) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος πόσιμου μέσω δικτύου, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

β) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου, με εξαίρεση τους πωλητές (αγρότες – μεταπωλητές) σε λαϊκές αγορές και τους πωλητές αποκλειστικά μέσω πλανοδίου ή υπαίθριου εμπορίου,

γ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται «επί πιστώσει» από οντότητες που χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα,

δ) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητα αγαθού, ονοματεπώνυμο πελάτη, κ.λπ.),

ε) Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τη διάθεση ιατρικών συσκευών, χειρουργικών εργαλείων (μίας χρήσης), τεχνητών μοσχευμάτων, προς ασθενείς μέσω θεραπευτηρίων,

 1. Οι παρακάτω πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1του ν. 4308/2014απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων μέσω φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού:

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών. Στην απαλλαγή εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών.

β) Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

γ) Οι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000.

Άρθρο 2

Στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης που αφορούν πωλήσεις πόσιμου ύδατος μέσω δικτύου, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες, αναγράφονται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 13:

Επιχείρηση που έχει δυνατότητα και χρησιμοποιεί την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης για διαβίβαση μπορεί να διαβιβάσει και μέσω ERP;

Φυσικά και μπορεί.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 14:

Πότε μία διαβίβαση ολοκληρώνεται με επιτυχία στο mydata;

Η διαβίβαση έχει ολοκληρωθεί επιτυχημένα μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει πάρει αριθμό MAΡΚ.

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.